Marketing for business growth theodore levitt pdf,make your own online puzzle from a picture,online presentation tools for teachers 2014,email marketing tips subject line be - Plans On 2016

In 1960, Levitt published “Marketing Myopia” in the July-August issue of the Harvard Business Review.  It has become one of the most widely read and quoted papers in strategy.
He calls this an “error of analysis” – defining an industry, product or “cluster of know-how” so narrowly that loss of competitive advantage is assured.
Looking at the company logos in Figure 1, we can see some companies that clearly have their best days behind them, some that have reinvented themselves, and some whose best days are probably still in the future. Applying Levitt’s thinking, what business was Kodak in?  Memories?  Photography?  Image capture?  Wet chemistry? Preoccupation with a product that lends itself to carefully controlled scientific experimentation, improvement, and manufacturing cost reduction. The previous two conditions cause a drive to increase production to lower unit costs and higher profits.  Research efforts are (once again) focused on how to improve the current product, which leads to a massive investment in the status quo. Somewhat predictably, this also leads to massive investments in status quo, incremental improvements in product, and very defensive behavior with respect to competition.
Levitt primarily used the petroleum industry to demonstrate how these myths led to flawed decision-making; I would suggest that using the PC industry (and particularly Microsoft’s behavior in the 2000’s) make an equally compelling case. Business 101: What Do The Terms Account Balance, Accounts Payable, and Accounts Receivable Mean? Bugun cal?sanlar?n vergi ve sigortalar?n? odeyen, onlar?n tatil haklar?n? teslim eden sirketlerin say?s? eskiye oranla elbette artt?. Sirketlerin cogu, marka yaratman?n sadece musterileri hedefleyip onlar?n zihninde bir konumland?rmadan ibaret oldugunu zannediyor.
Eger cal?sanlar, sirketin kendilerini musteriler kadar onemsedigini hissetmiyorlarsa markayla icten bir bag kuramazlar. Kendilerine mesaileri kars?l?g? maas odeyen ama onlara icten bir ilgi gostermeyen,  onlar?n gelismelerine imkan saglamayan, baska bir deyisle onlar icin de anlaml? bir deneyim yaratmayan bir is yerinde hicbir cal?san, tam anlam?yla katk? yapamaz.
Maalesef bircok sirket, cal?sanlar?na gorev, sorumluluk ve maas vermekle yetiniyor; markay? cal?sanlar?n dunyas?n?n bir parcas? k?lma cabas? gostermiyor. Cal?san memnuniyetini olcen arast?rmalarda, cal?sma kosullar?, ucretler, yetki ve sorumluluklar sorgulan?rken; cal?sanlar?n is ortam?nda gercekten bir anlam bulup bulmad?klar? pek merak edilmiyor. Oysa benim sahit oldugum yuzlerce “cal?san memnuniyeti arast?rmas?nda”, cal?sanlar?n sirketten birinci talebi sirketin kendilerini “insan yerine koymas?”, “cal?sanlar?na deger vermesidir”. Eger sirket gercekten bir marka olmak istiyorsa, cal?sanlar?na da en az musterileri kadar deger vermelidir. Bir sirketin musteriye verdigi mesaj?n, once cal?sanlar?n “kabulunden gecmis olmas?” gerekir. Cal?sanlar?n sirket hakk?nda dusundukleriyle sirketin d?s dunyaya “reklam?n? yapt?g?” mesajlar?n, ayn? ozelliklere sahip olmas?, ayn? duygu ve anlam dunyas?nda bulusmas? gerekir. Bir sirketin d?sar?ya verdigi mesaj, iceriden desteklenmedikce, o mesaj d?s dunyaya ulasmaz. Bir markay? degerli, arzu duyulan, ilham veren hatta gerektiginde hatalar?na ragmen korunup kollanan bir seviyeye c?karmak sadece reklam ya da ne kadar kapsaml? olursa olsun musteri iliskileri, sadakat programlar? gibi “araclarla” mumkun olamaz.
Genelde sadece sat?sta cal?sanlar?n, marka alg?s?n? etkiledikleri dusunulse de bu dusunce tam anlam?yla dogru degildir. Bir sirketin, cal?sanlar?n?n dunyas?nda guclu bir marka olmas?, kendi haline b?rak?labilecek bir konu degildir. Bir sirketin dusecegi en buyuk hatalar?n bas?nda cal?sanlar?n? kucumsemek, “onlar markadan ne anlar” dusuncesinde olmak yatar.
Bir sirketin ic iletisim faaliyetleri, sirket duvarlar?na vizyon ve misyon cumleleri yazmak ya da cal?sanlara belirli donemlerde bulten dag?tmakla s?n?rl? degildir. Bir sirketin icindeki iletisim, yaz?l? iletisim ve daha onemlisi yaz?l? olmayan iletisimden olusur. Ben cal?sanlar?n marka kulturunu ve degerlerini sahiplenmelerinin sadece is tan?mlar? ve organizasyon semalar? marifetiyle gerceklestirilecek bir sey oldugunu dusunmuyorum.
Gercek bir marka yaratmak icin, o markan?n “karakteri ”, “degerleri” ve “kim oldugu” konusunda butun cal?sanlar?n hemfikir olmas? gerekir. 1-  Rutbe, k?dem ve pozisyonu ne olursa olsun herkesin marka yonetimine katk? yapmas?n?n yolu ac?lmal?d?r; cunku katk? yapmak, insanlar? birbirine baglay?c? bir islev  gorur. 2- Cal?sanlar?n kararlara kat?l?m?n? saglayan bir yonetim anlay?s?, markan?n sagl?kl? bir gelisme gostermesine uygun bir ortam haz?rlar. 3-Katk? ve kat?l?mla yonetilen markalarda liderligin buyurganl?g? azal?r ve bir “marka demokrasisi” olusmaya baslar. 4-Daha fazla kat?l?m ve katk? saglamak icin cal?sanlar?n kendilerini ozgurce ifade edebilecegi bir hosgoru ortam? yaratmak gerekir.  Yarat?c? fikirlerin ifade edilmesini mumkun k?lacak mekanizmalar?n?n kurulmas? gerekir. 5- Is ortamlar?, insanlar?n birbirleriyle insani iliskiler kurmas?na imkan tan?yan ortamlar olmal?d?r.
Geleneksel marka yonetimi, markay? sirketin d?s?ndaki musterilere “konumland?rma” ve “ rekabetten farkl?lasma” uzerine kuruluydu.
Bu nedenle, “anlam” ve “gonullu katk?” uzerine kurulu butunsel bir marka felsefesi bugunun kosullar?na daha uygun bir yaklas?m?d?r. Colin Dicke, Jake Holwerda, & Anne-Marie Kontakos, “Employee Engagement: What Do We Really Know?
Gelismis ekonomilerde cal?sanlar?n buyuk cogunlugu, gunluk mesaisinin %40’?n? sat?s yaparak geciriyor.
Ekonomiler gelistikce herkes su ya da bu sekilde “sat?s” isinin icine girmek zorunda kal?yor.
2-Reddedilmeyle basa c?kma: Reddedildigimiz durumlarda umudumuzu yitirmeden, “ac?lasmadan”, sald?rganlasmadan isimize devam edebilme yetenegimiz. 3-Karmas?k olan? netlestirme: Sorunlar? dogru tespit edip onlar? herkesin anlayacag? sekilde  tarif edebilme becerimiz. Daniel Pink, kendisini fazla onemsemeyen alcakgonullu insanlar?n, sat?s mesleginde son derece basar?l? olacaklar?n? soyluyor. Empatik olmak son derece onemli, insanlar aras?nda kopruler kuran bir ozelik; fakat etkili bir sat?s icin sadece empatik olmak yetmiyor.


Iyi bir iliski kurmak icin, zihinsel ve duygusal boyutlar?n?n yan? s?ra ucuncu bir boyut daha var: Bilim adamlar?, iyi bir iliski icin, insan?n fiziksel olarak da kars?s?ndakiyle ayn? dalga boyutuna gelmesi gerektigini ileri suruyor. Bu uc ozellige birden sahip olup insanlarla kolay iletisim kuranlar, san?lan?n aksine d?sa donukler aras?ndan degil, daha sakin ve mutevaz? insanlar aras?ndan c?kyor.
Ancak burada, Daniel Pink, sat?s performans?n? art?ran tutumun, “Benden iyisi yok.” gibi abart?lm?s, sisirilmis inanclardan ote, “Acaba en iyisini yapabilecek miyim?” seklindeki sorgulay?c? bir tutumun daha etkili oldugunu ileri suruyor. Bunun yan? s?ra -hepimizin bildigi gibi- sat?sta etkili olmak icin “olumlu ve iyimser” olmak gerekir. Seligman ve Peter Schulman’?n sigorta sat?c?lar? uzerinde yapt?g? arast?rmalar, basar?l? sat?c?lar?n baz? onemli ozelliklere sahip oldugunu gosteriyor. Ichak Adizes, “Sadece kar elde etmek icin cal?smak, skor tabelas?na bakarak tenis oynamaya benzer.” der. Bugun art?k tasar?m sadece goruntuyle, bicimle ilgili “kozmetik” bir ayr?nt? degil, hayat? daha zevkli, islevsel ve kullan?sl? k?lan bir “ak?l” olarak tan?mlan?yor.
Daniel Pink tasarlaman?n sag ve sol beyni bir araya getiren, “yarar ve anlam?” birlestiren butuncul bir anlay?s oldugunu soyler. Tasar?m, yeni urunleri, yeni hizmetleri ve yeni is yapma bicimlerini hayat?m?za sokarak yepyeni bir deger yarat?r. New York Modern Sanat Muzesi kuratoru Paola Antonelli, “Iyi tasar?m, teknolojiyi, psikolojiyi ve estetigi birlestirerek insan ihtiyaclar?n? cozen bir Ronesans tavr?d?r.” der. 90’l? y?llarda yenilikcilik ve inovasyondan bahsederken asl?nda temelde teknolojinin kendisinden bahsediyorduk.
Bugun geldigimiz noktada tasar?m?, sadece bir AR&GE isi olarak gormekten vazgecip bir sirketin en ustten en alta kadar her kademesinde, her gun tekrarlanan bir is yapma bicimi olarak gormemiz gerekiyor. Bireyler icin de sirketler icin de tasar?m odakl? dusunmek demek, “isleri baska bir gozle gorerek sonuclar? degistirecek ad?mlar? atma”  yontemidir. Tasar?m odakl? dusunmek yeni bir bak?s ac?s? getirmek, yeni bir uygulama gelistirmektir; var olanla tatmin olmamak, surekli “neden” ve “neden olmas?n”  diye sormak uzerine kurulu bir surectir. Tom Kelley, tasar?m?, “insan davran?slar? uzerine kurulu, sosyo-kulturel baglamda hareket eden, empatik cozumler bulan” bir disiplin olarak tarif eder. Tasar?m odakl? dusunerek sadece insanlar?n sevecegi, baglanacag? urunler, hizmetler ve deneyimler yaratmak ya da cal?sanlar?n daha motive, daha uretken olacag? is ortamlar? gelistirmekle kalmay?z; ayn? zamanda mevcut yontemleri daha da gelistirebilecegimiz, kar?s?k surecleri daha basit, uygulanabilir k?lacag?m?z yeni yaklas?mlar da gelistirmis oluruz. Tasar?m odakl? dusunmeye baslad?g?m?zda, IDEO Yarat?c? Direktoru Paul Bennett’in de soyledigi gibi, asl?nda koklu degisiklikler yapmadan da cogu zaman son derece basit degisiklikleri yakalayarak ciddi anlamda fark yaratacak cozumler de bulabiliriz.
Sirketlerin yapmas? gereken her insan?n icinde olan bu dogal ve icgudusel yetenegi bir is yapma kulturu haline getirmektir.
Yaln?z iste degil yasamla ilgili her konuda, her seyi  “neden” diye sorgulamad?kca yeni bir yol bulmak da mumkun olmaz.   Ama bunun tam tersi eger hayata, sorunlara, islere, problemlere tasar?m odakl? bir dusunce yontemiyle yaklas?rsak, bildigimiz dusunce kal?plar?n? esnetip otesine gecmeyi amaclayan bir dusunce tarz? da kendiliginden ortaya c?kar. Tom Kelley ve IDEO sirketi taraf?ndan gelistirilen tasar?m odakl? dusunme yonteminin dort ad?m? vard?r ve bu ad?mlar hemen herkes ve her sirktet icin kolayl?kla kullan?labilir. 2-Ard?ndan tespit edilen bulgular ve tan?mlanan sorunlar paralelinde yarat?c? bir gozle farkl? seyleri bir araya getiren basit bir “prototip c?karma” yani somutlasm?s bir urun, bir surec ya da bir sistem ozelinde beyin f?rt?nalar? gerceklestirme asamas? gelir.
4- En sonra da ogrenme, yaratma, tasarlama, uygulama surecini kal?c? bir yetkinlige donusturmek icin “sistemlestirme” ad?m? gelir. Bu 4 ad?ml?k surec, asl?nda her alanda “insan odakl?” tasar?mlar gelistirmenin ad?mlar?d?r. Icinde yasad?g?m?z bolluk doneminin son derece ac?mas?z rekabetiyle bas etmenin en onemli yolunun tasar?m odakl? is yapma bicimini sirketlerin gundemine sokmak olduguna inan?yorum.
Sirketlerin rekabet avantaj? ve surdurulebilir buyume yakalayabilmeleri icin tasar?m odakl? is yapmay? bir kurum kulturu haline getirmeleri gerektigine inan?yorum.
One of his singular accomplishments with the publication of “Marketing Myopia” was to vault marketing to a primary role in business; prior to that, it was a “corporate stepchild” (his words). I’ve been studying effective marketing and business methods (both online and offline) since 1999. Ama cal?sana gercekten deger veren, onlara kendilerini degerli hissettiren sirket say?s? cok az. Oysa marka yaratmak, hem musterilere hem de basta cal?sanlar olmak uzere sirketin iliskide oldugu tedarikciler ve bayilere –yani tum deger ortaklar?na-  “marka ruhunu” yans?tan bir anlay?sla davranmak demektir. Cal?sanlar?n da en az musteriler kadar markayla ozdeslesmeleri, markan?n yaratt?g? dunyada doyurucu deneyimler yasamalar? gerekir. Bir sirketin marka yaratmas? icin, “varolus nedenini”, “dunya gorusunu”, “felsefesini” ve “rakiplerinden fark?n?” once cal?sanlar?na anlatmas?, onlar? ikna etmesi, onlar?n gonullu kat?l?m?n? almas? gerekir. Cogu sirket, musterilere ozel deneyimler yasatmay? ve onlar?n zihninde bir marka imaj? yaratma hedefini yeterli goruyor. Cal?sanlar?n marka dunyas?yla ilgili alg?lar?, begenileri ve bu dunyay? ne derece icsellestirdikleri ile ilgili degerlendirmeler ikinci planda kal?yor. Yarat?lmaya cal?s?lan musteri alg?s?yla sirketin icinde yasananlar ust uste oturdugu takdirde marka, gercek anlamda “marka” olur. Asl?na bakarsan?z musterilerin marka hakk?ndaki dusunceleri, tum cal?sanlar?n davran?slar?ndan ve yans?tt?klar? enerjiden etkilenir. Butunsel marka anlay?s?nda, cal?sanlar?n en az musteriler kadar markayla bag kurmalar? amaclan?r.
Benim bag kurmaktan anlad?g?m onlara surpriz dogum gunu partileri  duzenleyip “sirinlik” yapmak degildir. Ise yeni al?nan cal?sanlara verilen “cal?san el kitapc?g?” da san?ld?g? gibi, onlar? marka dunyas?n?n icine almaya yetmez. Bu iletisim ne kadar ac?k, gercek ve samimi olursa cal?sanlar?n marka degerlerini anlamalar? ve onlar? sahiplenmeleri de o kadar derinden ve guclu olur. Bu sorulara verilecek cevaplar, markan?n musteriler nezdinde yaratmak istedigi “imajdan” daha onemlidir.
Insanlar sadece para icin degil, asl?nda en cok kendi anlam aray?slar?n? tatmin etmek icin cal?s?rlar. Bu anlay?sta cal?sanlar da, musteriler de ayn? DNA’n?n birer yans?malar? olarak hayat bulurlar.


Butunsel marka yonetimi, cal?sanlar? ve musterileri (genel olarak butun paydaslar?) esit derecede onemseyen, “ici-d?s? bir” bir marka anlay?s?d?r. Asl?nda hemen hepimiz, gercekten bir sey satm?yor olsak bile, gunluk hayat?m?zda surekli sat?s teknikleri kullan?r?z.
Hepimiz ister iste ister ozel yasant?m?zda her gun bir fikri, bir yontemi, bir anlay?s? muhattap oldugumuz insanlara “satmak”  icin caba harc?yoruz.
Art?k gorevi ne olursa olsun kimsenin, “Ben sat?stan hic anlamam sadece kendi isimi yapar?m.” deme luksu yok.
Esnek ve cok fonksiyonlu is tarifleri, cal?sanlar?n birbirlerini ikna etmesini zorunlu k?l?yor. Fikirlerimizi, projelerimizi, urunlerimizi nas?l etkin bir sekilde “sat?p”, insanlar? “gonullu bir isbirligine” ikna edebiliriz? Eger insan kendisini fazla onemser ve guclu hissederse kars?s?ndakini maniple etmeye, ona hukmetmeye, ona emirler vermeye egilimli olur. Empatik olmakla kars?m?zdakinden yana tav?r almak birbirine benzer; ancak ikisi birbirinden farkl? ve birbirini tamamlayan ozelliklerdir.
Onun ses tonunu, mimiklerini, genel olarak onun vucut dilini, dikkate alarak iletisim kurmak butunlesmeyi kolaylast?r?yor. Nedeni de sat?c?n?n olumlu ve iyimser duygular?n?n musterileri etkilemesi ve onlar? harekete gecirmesidir. Iyi bir sat?c? dengeli dusunme yetenegi olan insand?r. Iyi sat?c?, basar?da da basar?s?zl?kta da dengesini ve esnekligini korumas?n? bilen insand?r.
Ancak daha fazla etki yaratmak, icinde bulundugumuz toplulukta liderlik ustlenmek, isteklerimizi, projelerimizi hayata gecirmek ve kendi kontrolumuzde bir hayat yasamak istiyorsak, sat?s konusunda kendimizi gelistirip bu ince sanatta ustalasman?n yollar?n? bulmal?y?z. Tasar?m, daha yasan?r bir dunya icin insani cozumler ureten; sadece nesnelerle degil, hayat?n tamam?yla ilgili bir “bak?s ac?s?d?r”. Yeterince iyi cal?smayan, zevk vermeyen, anlam icermeyen ya da zorluk c?karan her sey yeniden tasarlanarak bambaska bir forma, isleve, yarara, anlama kavusturulabilir. Hangi alanda cal?s?rsan?z cal?s?n, ise tasar?m odakl? bir bak?s ac?s?yla yaklasmak, insanlar? anlama, her seye sihirli bir islevsellik kazand?rma ve dunyadan daha fazla zevk alma yollar?n? acar. Bugun inovasyondan bahsederken gercekte kastettigimiz “tasar?m odakl? bir dusunce” yani “insan-odakl? bir anlay?st?r”. Bunun icin de yarat?c? dusunceyi bir grubun tekelinden c?kar?p sirketin ve isin her alan?na tas?yabilmemiz gerekiyor.
Neden isleri boyle yap?yoruz, neden bu sistem boyle cal?s?yor, neden hedefimiz bu, neden strateji olarak bunu belirledik, neden kabul etmeyelim, neden fikrimizi degistirmeyelim, neden bu isleri, bu sekilde yap?yoruz, neden olmas?n… diye sormaya ve sorgulamaya baslad?g?m?zda asl?nda her seyi yeniden tasarlamaya baslar?z. Isin ogrenme asamas?nda dinlemek, insanlar?n o urunu kullan?rken o isi yaparken, o surecten gecerken dogal olarak neler yapt?klar?n? inceleme, neden oyle yapt?klar?n? anlama asamas?d?r.
Eger bir sirkette cal?sanlar, o sirketin yat?r?m yapt?g? marka degerlerini anlay?p icsellestirememislerse, o markay? musterilerin sahiplenmesi mumkun olmaz.
Eger bir marka, bu sorulara cevap veremiyorsa ya da her ortamda farkl? cevaplar veriyorsa o markan?n piyasada kal?c? olmas? mumkun degildir. Bugun nas?l sadece IK yonetimiyle cal?sanlar?n gonullu kat?l?m?n? almak mumkun degilse, sadece pazarlama planlar? yaparak da bir markay? yonetmek mumkun degil.
Bugunun dunyas?nda ajandalar? dolu, oncelikleri farkl?, zamanlar? ve sab?rlar? k?t insanlar? ikna etmek ve onlar?n gonullu kat?l?m?n? almak icin bilincli bir caba sarf etmemiz gerekiyor. Butun iyi sat?c?lar kars?s?ndakiyle ayn? dalga boyuna giren, onlar gibi hissedebilen insanlard?r. Galinsky, Maddux ve Stanford’dan Elizabeth Mullen’?n yapt?g? deneyler, kars?s?ndakinin mimiklerini, ses tonunu onlara yans?tan hatta olcuyu kac?rmadan onlarla fiziksel temas kuran (dokunan) kisilerin daha etkili bir iletisim kurdugunu ileri suruyorlar. Sat?c? insanlar? etkileme gucune sahip olduguna ve iyi sat?s yapabilecegine inand?g? olcude iyi sat?s yapar. En iyi sat?s, insanlar? anlay?p onlar?n ihtiyaclar?n? gidermek icin caba gostermekle yap?l?r. Aksine soz konusu fikir, urun, oneri, proje her ne olursa olsun, satmak demek bir insan?n digerini ikna etmesi ve onu harekete gecirerek arzu edilen davran?s? sergilemesini saglamak demektir. Tom Kelley tasar?m?n, teknoloji, doga, sanat ve kullan?c? aras?ndaki baglant?y? kurdugunu soyler. Is hayat?nda her birimiz sadece sirket d?s?ndaki musterilerle degil, asl?nda “ic musterilere” yani birlikte cal?st?g?m?z insanlara da “sat?s” yapmak zorunday?z. Lokantalarda yap?lan deneyler, musterinin siparisini onun soyledigi gibi tekrar eden garsonlar?n %70 daha fazla bahsis ald?g?n? gosteriyor.
Reddedilmek, hayatta hepimizin bas?na gelen sevimsiz bir durum; ama bazen reddedilmek de insana iyi gelir. Iyi bir sat?c? reddedildigi zaman, reddedilmenin kendi kisiligine kast edilmis bir davran?s olmad?g? bilincinde olan, durumu kisisellestirmeyen sat?c?d?r.
Paul Bennett asl?nda hepimizin, kendi alanlar?m?zda kendi tasarlad?g?m?z cozumler urettigimizi soyler. Is ortam?nda duygusal ve ruhsal enerjinin kalitesi, cal?sanlar?n sirketle ve diger cal?sanlarla kuracaklar? iliskilerin de kalitesini belirler. Iyi bir sat?c? kendisini degil, kars?s?ndakini onemser.  Sat?s, kendi egomuzu sergileme, insanlara ustunluk taslama ya da kendimizi kan?tlama alan? degildir. Arast?rmalar kars?m?zdakinden yana tav?r ald?g?m?zda, yani kars?m?zdakinin ne dusundugunu dikkate alarak davrand?g?m?zda, daha etkili ve ikna edici oldugumuzu kan?tl?yor.
Reddedilmek bircok durumda kendimizi yeniden toparlamak ve iyilestirmek icin bileyici bir etki yapar. Iyi sat?c? kendisi kadar baskalar?n?n da reddedildigini, reddedilmenin sat?s?n dogas?nda oldugu bilir.Free videos editor
Email marketing office 365
Video landing page examples hubspot


Comments to «Marketing for business growth theodore levitt pdf»

 1. 18.05.2014 at 19:36:41

  DiKaRoChKa writes:
  Using this software program is straightforward: Import the marketing for business growth theodore levitt pdf editable pointing arrow, then drag the begging or end.
 2. 18.05.2014 at 20:57:42

  SeXy_GirL writes:
  2011 mobile ad spending charge widgets.
 3. 18.05.2014 at 16:11:10

  SAMIR789 writes:
  Also incorporated are a lot fLV is not a compatible video file format.