Plan marketingowy restauracji wz?r,download windows media player for pc,creating video game models - Review

Prezentacja na temat: "Strategia firm, plany marketingowe, finansowe, techniczno-organizacyjne, sprzedazy. Strategia firmy Strategia - w znaczeniu ogolnym oznacza naczelna orientacje gospodarcza, spoleczna, militarna, ktora wyraza dominujacy kierunek dzialania danego systemu. Etapy tworzenia strategii Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku.
Strategia zorientowana na zasoby i na otoczenie Koncepcja zorientowania na zasoby zaklada iz podstawa strategii firmy sa jej umiejetnosci oraz zasoby.
Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na kierunek zmian wyrozniamy: rozwojowe - dowodzi ekspansywnosci firmy przez inwestycje, udzial w rynku, dywersyfikacje produkcji, stabilizujace - stabilna pozycja firmy w otoczeniu, "gra na zwloke", oczekiwanie na bardziej sprzyjajacy moment dzialania, naprawcze - z jednej strony nastawiona na reorganizacje (w zwiazku ze stwierdzonymi bledami dzialania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia mechanizmow zabezpieczajacych firme przed potencjalnymi zewnetrznymi i wewnetrznymi zakloceniami, defensywne - orientacja nastawiona na przetrwanie, kombinowane - polaczenie powyzszych rodzajow strategii.
Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na rynek i produkt: penetracja rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj produktu - ekspansja technologiczna, dywersyfikacja - ekspansja rynkowa i technologiczna.
Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na relacje z przedsiebiorstwami: konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie), wspolpracy. Strategia na poziomie przedsiebiorstwa Ksztaltowana przez naczelne kierownictwo, ktore nadzoruje dzialania organizacji zajmujacej sie wiecej niz jednym rodzajem dzialalnosci gospodarczej. Strategia na poziomie jednostki operacyjnej (SJB) Sluzy sterowaniu interesami i dzialaniami okreslonej, pojedynczej jednostki gospodarczej. Strategia na poziomie funkcjonalnym Tworzy ramy dla zarzadzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketing, ekologia, zgodnie ze strategia jednostki operacyjnej. Plan marketingowy Okresla on rynki zbytu, cele dzialan marketingowych, budzet marketingu oraz kalendarz realizacji tych dzialan.
Plan marketingowy Przed sporzadzeniem planu marketingowego nalezy przeprowadzic: audyt marketingowy, audyt otoczenia rynkowego, audyt dzialalnosci marketingowej, audyt systemu marketingu firmy, badania rynku, badania produktu. Plan marketingowy Plan marketingowy obejmuje na ogol nastepujace elementy: podstawowe zalozenia rozwoju firmy, analize szans i zagrozen, analize mocnych i slabych stron, okreslenie celow dlugoterminowych, okreslenie celow krotkoterminowych, harmonogram dzialan. Plan finansowy Plan finansowy stanowi podsumowanie przewidywanych dochodow i wydatkow przedsiebiorstwa zwiazanych z realizacja przyjetego celu strategicznego. Plan finansowy Plan finansowy powinien zawierac: liste zaciagnietych pozyczek, liste wyposazenia biura, projekt bilansu, przewidywalne rezultaty finansowe, projekt przeplywow pienieznych. Plan techniczno-organizacyjny Plan techniczno-organizacyjny dotyczy sposobu zorganizowania przedsiewziecia.
Najwa?niejszym etapem planu marketingowego jest etap w ktorym poszukuje sie odpowiedzi na pytanie; w jaki sposob ustalone cele firmy zostan± osi±gniete?. Plan marketingowy Marketing – jest procesem spolecznym i zarzadczym, dzieki ktoremu jednostki i grupy otrzymuja to, czego potrzebuja i pragna poprzez tworzenie, oraz wzajemna wymiane towarow i uslug.
Plan marketingowy Rdzen - brak mozliwosci roznicowania (pozycjonowania w umyslach) Poszerzony i rzeczywisty - duze mozliwosci roznicowania (pozycjonowania w umyslach) Cena - (drogi – tani), Korzysci - (ujedrniajacy – wygladzajacy – nawilzajacy) oraz Preferencje - (dla dwudziestolatki – dla dojrzalej cery – dla cery, ktorej nie wyprasujesz nawet zelazkiem :)). 16 Decyzje zwiazane z cena Przy ustalaniu polityki cenowej nalezy: – Ustalic stosunek cen mojej firmy do cen stosowanych przez konkurencje.
Plan marketingowy Promocja – oddzialywanie na odbiorcow produktow danej firmy, polegajace na przekazaniu im informacji, ktore maja w odpowiednim stopniu zwiekszyc wiedze na temat produktow i uslug oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku Proces informowania, komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem nazywamy promocja.
22 Ryzyko w dzialalnosci na wlasny rachunek Tworzac nowa firme zakladamy jej sukces — inaczej nie mialoby to sensu.


W podsumowaniu biznesplanu nalezy skoncentrowac sie na tych zagrozeniach, ktore moga spowodowac zalamanie sie calego przedsiewziecia.
25 Zagadnienia finansowe w dzialalnosci gospodarczej Wydatki zwiazane z uruchomieniem dzialalnosci – wydatki zwiazane z rejestracja firmy, porady prawne i zawodowe, – zakup lub remont lokalu, – zakup srodkow transportu, maszyn i urzadzen, – poczatkowy zakup srodkow do produkcji: surowcow, materialow, towarow, – wydatki na reklame, aby wejsc na rynek i uswiadomic klientom o swoim istnieniu. Plan finansowy Co powinien zawierac - naklady inwestycyjne i zrodla ich finansowania oraz termin splaty naleznosci, - uwzgledniamy sezonowosc, - wykorzystujemy dane z progu rentownosci, - bilans, rachunek zyskow oraz przeplywy pieniezne i ocena efektywnosci – tego nie wymagamy w naszym biznesplanie, - najlepiej przedstawione w formie tabeli, Jest wazna czescia biznesplanu i daje odpowiedz na pytanie czy plan powiedzie sie pod wzgladem finansowym. Plan sprzedazy Prog rentownosci - to taka ilosc sprzedanego produktu, ktora - po odliczeniu wszystkich obciazen (kosztow) - pozwoli firmie wyjsc na zero. Plan zarzadzania Pytania na jakie odpowiada plan organizacyjny - Jak bedzie wygladala organizacja pracy w firmie?
Plan zarzadzania Nie ma przedsiebiorstw efektywnych czy nieefektywnych, sa tylko firmy lepiej lub gorzej zarzadzane.
Przedsiebiorczosc akademicka – od pomyslu do realizacji Jerzy Kosanowski ECRD – Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarow Wiejskich w Sandomierzu. Projekt AS KOMPETENCJI jest wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego Program Operacyjny Kapital Ludzki.
Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
Chandler) Strategia wyraza cele dlugoterminowe przedsiebiorstwa, odpowiadajace generalnym kierunkom dzialania, a takze przedstawia alokacje zasobow, jakie sa niezbedne do realizacji przyjetych celow. Punktem wyjscia jest okreslenie umiejetnosci i zasobow, ktorymi firma wyroznia sie wsrod konkurencji, a nastepnie poszukuje sie mozliwosci w otoczeniu firmy by maksymalnie wykorzystac istniejaca przewage w postaci umiejetnosci i zasobow.
Analiza sektora Analiza sektora Jakie sa glowne czynniki powodzenia w konkurencji i jakie sa wazne okazje i zagrozenia w sektorze? Sprawdziany zalozen i strategii Sprawdziany zalozen i strategii W jakim stopniu zalozenia zawarte w obecnej strategii, odpowiadaja wynikom analizy przedstawionym w poprzednim etapie? Dotyczy ona dzialan podejmowanych przez organizacje jako calosc i takich, ktore powinna ona objac, oraz dazy do okreslenia roli, jaka odgrywa i jaka powinien odgrywac kazdy z poszczegolnych rodzajow dzialalnosci.
Strategia ta polega na okresleniu, w jaki sposob dana funkcja ma byc realizowane, by sprzyjala uzyskaniu pozadanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami. Powinien zawierac: opis technologii produkcji, opis potrzebnego majatku, plan produkcji, koszty produkcji. S± w nim zawarte dzia?ania, analizy i strategie omawiane wcze¶niej, a wiec w pewnym sensie zosta? ju? przez nas napisane. Owe instrumenty nale?y tak?e rozpatrywa?, uwzgledniaj±c potrzeby przysz?ych rynkow docelowych firmy. Ustalona na podstawie: - Kalkulacji – biorac pod uwage koszty wytworzenia produktu, - Rynkowa – na podstawie obserwacji rynku! Nalezy oszacowac skale tych zagrozen i zaproponowac „plan awaryjny” lagodzacy niepozadane skutki.
Wydatki okresu dzialalnosci – wydatki zwiazane z uzytkowaniem lokalu (czynsz, energia, ogrzewanie, wode, telefon itp.) – wynagrodzenia pracownikow i pochodne od tych wynagrodzen + ubezpieczenia wlasciciela, – wydatki na transport (paliwo, ubezpieczenie samochodu) – wydatki na materialy biurowe, srodki czystosci, – ubezpieczenia majatkowe, raty i odsetki od kredytu, – rezerwy na podatki do urzedu skarbowego i gminy.
Ta naczelna orientacja jest glowna linia i zarazem wytyczna postepowania kierownictwa w zwiazku z sytuacjami, jakie zachodza w otoczeniu i przy uwzglednieniu wlasnego potencjalu kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno- produkcyjngo.


Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku.
Portera Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan 1. Analiza konkurentow Analiza konkurentow Jakie sa mozliwosci i ograniczenia istniejacych lub potencjalnych konkurentow oraz jakie prawdopodobne posuniecia moga oni podjac w przyszlosci? Mozliwosci strategiczne Mozliwosci strategiczne Jakie sa realne mozliwosci strategiczne w swietle powyzszej analizy? Strategic Business Unit – SBU) grupuje w ramach wielogaleziowego przedsiebiorstwa wszystkie rodzaje dzialalnosci gospodarczej, zmierzajace do wytworzenia okreslonego rodzaju wyrobu lub uslug i traktuje je jako pojedyncza jednostke operacyjna.
Plan marketingowy jest narzedziem, za pomoca ktorego mozna polaczyc wszystkie elementy kompozycji marketingowej - marketing-mix. Plan marketingowy pomo?e skupi? uwage na takich dzia?aniach, ktore s± konieczne do osi±gniecia celow lub nawet ich przekroczenia. Sporz±dzenie ostatecznego planu marketingowego daje kolejn± szanse na przeanalizowanie wcze¶niejszych pomys?ow i celow.
W praktyce stosuje sie nastepujace metody wyznaczania cen: – Koszty plus marza – cene ustala sie jako sume kosztow nabycia lub wytworzenia towaru plus marza (narzut), liczona jako procent od tych kosztow. Wszystko to, co uda sie osiagnac ponad prog rentownosci, jest juz czystym zyskiem dla firmy. Zalozenia Jakie nalezy przyjac zalozenia dotyczace wzglednej pozycji firmy, jej silnych i slabych stron, konkurentow oraz tendencji wystepujacych w sektorze, aby obecna strategia miala sens? Analiza spoleczna Analiza spoleczna Jakie wazne czynniki panstwowe, spoleczne i polityczne stworza okazje lub zagrozenia? Innymi slowy - czy bedzie to produkt masowy czy indywidualny; a moze specjalistyczny, decyzje w sprawie wielkosci produkcji, decyzje dotyczace oznakowania produktu, to znaczy czy dac znak fabryczny, czy marke produktowi, czy produkt ma byc znaczony znakiem wytworcy czy dystrybutora, decyzje odpowiadajace na pytanie: jak opakowac produkt?
Nalezy jednak podkreslic, ze strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, poniewaz jest projektem przyszlej organizacji i funkcjonowania calego systemu. Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: strategiczne dopasowanie, strategiczne dopasowanie, zorientowane na zasoby, zorientowane na zasoby, zorientowane na otoczenie.
Koncepcja zorientowania na otoczenie kladzie nacisk na analize otoczenia i zaklada, ze zasoby i umiejetnosci firmy musza sie dopasowac do zmian otoczenia.
Silne i slabe strony Silne i slabe strony Przy danej analizie sektora i konkurentow, jakie sa silne i slabe strony przedsiebiorstwa w porownaniu z obecnymi i przyszlymi konkurentami? Obnizona cena obowiazuje przez krotki czas, przyciaga klientow, ktorzy kupuja przy okazji inne towary. Ohmae) Strategia jest podejsciem zmierzajacym do najbardziej korzystnego wyroznienia sie przedsiebiorstwa na tle swych konkurentow; podejscie to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiebiorstwa, tak aby w mozliwie najwiekszym stopniu spelnic oczekiwania odbiorcy. Produkt oczekiwany – zbior cech i warunkow, ktorych spodziewaja sie nabywcy kupujac dany produkt np.
How to build a website from scratch using joomla
Ad agency jobs sydney
Create a presentations on ipad
Marketing plan for a new product in bangladesh


Comments to «Plan marketingowy restauracji wz?r»

 1. 13.04.2015 at 18:18:37

  parin_iz_baku writes:
  Photography on Samsara back in 2007, it regarded super Saver shipping popularity.
 2. 13.04.2015 at 14:51:26

  Krutoy writes:
  The main distinction is the output formats relationships with clients.
 3. 13.04.2015 at 19:24:34

  ELLIOT writes:
  Worldwide Campus, will get the Asia Program about how to reap the benefits created.