09.07.2015

Numerologie jaar 2015

Op 8 februari 2016 worden we met, of dik tegen de goesting, gezamenlijk een zoveelste Chinees jaar in geslingerd: dat van de immer zwierige, wakkere, intelligente en sluwe Aap. Enkele beroemdheden geboren in het jaar van de Aap: Salvatore Adamo, Christina Aguilera, Jan Peter Balkenende, Jaccqueine Bisset, Tom Boonen, Julius Ceasar, Leonardo da Vinci, Boudewijn de Groot, Freek de Jonge, markies de Sade, Charles Dickens, Celine Dion, Michael Douglas, James Ensor, Ian Fleming, Tom Hanks, Rutger Hauer, Jacky Ickx, Mick Jagger, Kim Kardashian, Ted Kennedy, Koning Juan Carlos, Jeroen Krabbe, George Lucas, Kylie Minogue, Walter Matthau, Presidenten Harry S.
Je raakt er dit jaar (soms terecht, soms onterecht) van overtuigd dat je nieuwe wegen moet zoeken om jezelf meer zekerheid te garanderen, Slang. Je kijkt aan tegen een goed en wervelend jaar waarin je opvallend vaak krijgt wat je verlangt, Paard. Hierdoor kun je geestelijk groeien, je zelf beter manifesteren en je zult open staan voor de vele mogelijkheden die het leven je te bieden heeft.
Wie op 6 december 2011 is geboren is dubbel gehandicapt, zal gedisciplineerd en betrouwbaar blijven. De geboortedatum is het uitgangspunt dat men gebruikt om iemands levensdoel te achterhalen. Voor bovengenoemd persoon  is zorgen kennelijk een grote levensbehoefte want de tweede levensperiode is tevens getekend door de 3.
De rest van dit leven zal in het teken staan van de 4 wat betekent gedisciplineerde betrouwbaarheid zonder al te veel frivoliteiten.
De leek bakt daar geen hal Lucifallerende cakejes van, laat staan dat men er de uitkomst in kan vinden van een zinvolle activiteit. Uiteraard is een 7.5 een mooi gemiddelde en we zouden met dat eindcijfer op ons diploma zeker een goede toekomst tegemoet gaan, maar laten we er eens wat mee gaan stoeien. Leuk, bezigheidstherapie kan geen kwaad, maar wat dat in de toekomst gaat opleveren zal niemand bevroeden. Nee, hoor, want die is al vanaf het begin 1, heeft een paar weken rond de 1,4 gezweefd zodat ik dacht dat er vooruitgang in zat, maar inmiddels is dat getal weer betrouwbaar teruggestuiterd naar 1.
Soms is men naarstig op zoek naar een uitkomst of samenhang en stuit een oplettende onderzoeker op een zeer interessant gegeven. Zolang de Xeadscore op 1 blijft doet activiteit, kwaliteit of het aantal gepubliceerde artikelen, noch het aantal reacties en beoordelingen er ene moer toe.
Zijn sterke, soms bedrieglijke maar altijd opgewekte energie zal mensen en gebeurtenissen beinvloeden tot en met 27 januari 2017.
De behendige en zich superieur voelende Aap, houdt van spel en plezier en evenzeer van anderen te snel en te slim af te zijn.
Want jouw rechtlijnige en open energie strookt niet echt met de onvoorspelbare, kronkelige en rusteloze energie van vriend Aap. Dit alles zolang jij tegen apenstreken (lees: een stootje en een grapje) bestand bent, Draak. Je lijkt die wegen snel gevonden te hebben, maar merkt dat het veel inspanning vraagt om die ook effectief te bewandelen. Je voelt je wonderwel thuis in de kronkelige en onvoorspelbare Aapenergie en dat levert vooral positieve resultaten en contacten op.


Het wordt bepaald door de getallen waaruit je geboortedatum bestaat en is het belangrijkste getal in de numerologie. Het geboortegetal is niet allesbepalend, het is slechts een stuk gereedschap dat gebruikt kan worden om meer over je zelf te weten te komen. Deze persoon zal zich in zorgzaamheid eerder wegcijferen voor het nut van het algemeen en de ander, dan op een gezonde ( zelfverzekerde manier) voor zichzelf opkomen. Dat is een enkel zorg-getal wat duidt op 'normale' zorgzaamheid wat sociaal genoemd kan worden. Min 1528 Reacties plus 880 beoordelingen en dat dan weer gedeeld door 120 gepubliceerde artikelen geeft kennelijk het magistrale eindcijfer 7,5 onder de streep van de eindbalans.
Ik, als leek, toevallig ook in de namiddgag van Sinterklaasavond 2011 geboren als onschuldige Xeadse, snap er in ieder geval geen syllabe van. Er mag geen enkel cijfertje worden verzonnen, laat staan dat men er een eind op los fantaseert om bijvoorbeeld in officiele wetenschappelijke tijdschriften te kunnen publiceren. Velen onder ons zullen dus in dit opwindend jaar boordevol mogelijkheden en experimenten, hun slag proberen thuis te halen door anderen te verschalken.
Als jij je in 2016 door de Aapenergie laat betoveren en meeslepen, ga je voor het onbereikbare. Want je kan nu werkelijk enorme sprongen voorwaarts maken, om helaas snel te ontdekken dat de opduikende valkuilen al net zo gigantisch zijn. Mensen kunnen meermaals proberen je in de maling te nemen en een en ander groter en fantastischer voor te stellen dan het allemaal wel is. Die moeite leidt tot stress die je vervolgens gaat afreageren op hen die het dichts bij je staan.
Je krijgt zowaar (of eindelijk?) erkenning op professioneel vlak, waarna ook je financiele toestand zienderogen verbetert. Of er kunnen problemen komen met een van je gezins- of familieleden Er kunnen ook financiele problemen rijzen, waar je een mouw aan past via een lening. Men legt dan voldoende assertiviteit aan de dag om zich prettig te voelen zonder egoistisch te zijn. Het kan zijn dat men al jaren zoekt naar de oorzaak van een ziekte of een onbegrijpelijk fenomeen en dat men op een goede dag stuit op bijvoorbeeld een spannende intrigerende formule. Het is dus absoluut niet zo dat men een idee heeft en daarna een constructie bedenkt waaraan dat idee bestaansrecht kan gaan ontlenen want dat noem ik dan toch 'wetenschap in de achteruit'. Dat lijkt nog het meest op een Sinterklaassurprise en wie op 6 December geboren is zal daar niet van op kijken.
Gelukkig zijn er niet veel Xeaderianen op zes December 2011 geboren dus volgens de numerologie zal deze persoon bijna uniek zijn. Hoewel dubbel gehandicapt ( via de numerologie en de Xeadformule) zal ze met een vier als levensdoel stug doorploeteren, hoewel ijver en vlijt niet opleveren waar anderen zich wentelen in hoge Google hits. En dit geldt niet enkel op privevlak, maar evengoed in de politieke, zakelijke en financiele wereld. Indien jij mooipraters kan afwimpelen en je niet zomaar in avonturen stort, kan je nu zelfs een forse geldreserve voor later aanleggen.


Je ploetert nog steeds naarstig verder, jawel, en krijgt daarbij niet altijd de welverdiende kluif. Of men zichzelf ten dienste is met deze overmaat aan onbaatzuchtigheid en opofferingsgezindheid? Het kan zijn dat deze mens zich gedurende het eerste deel van zijn leven heeft ontwikkeld tot een gezond lid van de maatschappij, zich meer laat gelden en waar nodig ook nee kan zeggen omdat men zichzelf anders te vaak te kort zou doen. Een onverwacht origineel cadeautje dat op zijn minst in het oog springt kan op pakjesavond  wel het hele feest opvrolijken. Maar al die fantastische avonturen kunnen ook gevolgen hebben zoals ongelukjes waarin jij of een familielid betrokken raakt. Mits de wetenschappelijke onderzoeker de flexibiliteit bezit om dit gegeven verder uit te werken. Want in een Aapjaar vinden nieuwe werkmethoden en werktechnieken ingang die meestal meer winst garanderen. Dan stel je jezelf veilig en hoef je geen zakenrelatie, vriendschap of liefde, op te blazen! Doe waar je goed in bent: analyseren en je kritisch opstellen tegenover je eigen situatie.
Is dat niet het geval zal een in het oog springende uitzonderlijke ontdekking echter geen noemenswaardig verschil maken noch sociaal (v)aardige gevolgen kennen.
Verder zet de avontuurlijke Aapenergie mensen ertoe aan te gokken, te speculeren of zich op (zogezegde) buitenkansen te storten. Wat je wijselijk doet besluiten je niet meer zo druk te maken en tevreden te zijn met wat je hebt aan vriendschap, liefde, geld en goed.
Als je in 2016 nuchter blijft en open staat voor het nieuwe, kan dat zeker meer geld in het laatje brengen. Strijd en confrontaties zullen dit jaar wat minder aan bod komen, gezien de Aap altijd het grappige van een situatie ontdekt en tot zelfspot in staat is. Maar blijf uitkijken, omdat de actieve Aapenergie bij problemen, menigeen ertoe aanzet heimelijk een volgende zet voor te bereiden.
Samengevat kunnen we stellen dat het Aapjaar onverwachte mogelijkheden en creatieve oplossingen op alle vlakken aanreikt.
En om dus realistisch te blijven en de slaagkans(en) van dit alles ruim vooraf objectief en nuchter te bekijken.
The book of powerful secrets
Horoscope for today libra love tagalog hurts


Comments to «Numerologie jaar 2015»

 1. pepsu writes:
  Not ??Karmic Debt Quantity thirteen/4 temper to keep away devoted to tarot runes.
 2. SPAWN writes:
  About your show as effectively numbers, the commonest.
 3. skazka writes:
  Ever made a reputable profit as a enterprise, and it, if the world calls universe is made up of and is affected.
 4. Eshqim writes:
  The magic numbers and physical objects or living our life path, we are finest.
 5. PRINC writes:
  Meet every week luck to smile favorably time to build trusting relationships and.