Cassie s?radan hayat? olan s?radan bir genc k?z iken annesi Amelia bir yang?nda yanarak olur.
Gel zaman git zaman cad?l?g? ekranda kesfetmem 1996 yap?m? Winona Ryder, Daniel Day-Lewis’li Cad? Kazan? (The Crucible) filmiyle oldu.
Bu olaydan sonra Cassie buyukannesinin yan?na, annesinin dogup buyudugu kucuk kasaba olan Chance Harbor?a doner. Daha sonras?nda izledigim dizi ve filmlerle de bu fantastik dunyaya olan merak?m daha da artt?. Bu 6 aileyi diger ailelerden ay?ran kokenlerinin cok eskilere gitmesi ve soylar?n?n cad? olmas?. K?sa boylu koca gotlu olmas? ve diger k?zlara gore cirkin kalmas? ara ara onun etkisiz elaman olarak gorunmesine sebep oluyor.
Charles ile birlikte 6 kisilik grubun gucunu kendi lehlerine cevirmek icin planlar yap?yor. Cad?lar? daha once pek cok dizide gormustuk ama basl? bas?na cad?l?ga odaklanan herhangi bir dizi hat?rlam?yorum.
TSC’yi ilk olarak The Vampire Diaries’?n yay?nlanan son bolumunu izlerken reklam aras?nda gordum. Izleyenlerinde bildigi gibi The Vampire Diaries’da ana karakterler Vampirlerdir ama Cad?lar da dizide onemli karakterler aras?nda yer almaktad?r.


Sahil kasabas? olan bu yerlesim yerinde insanlar kendi hallerinde yas?yor gayette mutlular.
Isin ilginc yan? kasabadakiler eninde sonunda Cassie’nin birgun kasabaya donecegini biliyorlar. Cunku Cassie cad? soyundan gelen bir ailenin k?z?d?r ve kasabadaki diger bu sekilde olan arkadaslar? bu durumu Cassie?ye anlat?rlar ve Cassie?nin de aralar?na kat?larak ?Gizli Cember? i olusturmalar?n? isterler.
Internette arast?rma yap?nca 9 bolum yay?nland?g?n? gorunce bu zaman kadar neden kesfedemedigimi anlamad?m. Izleyicinin hosuna gitmis olmal? ki The Vampire Diaries’?n ekibi sadece cad?lara odakl? bir dizi cekip ekmegini yeme yolunu secmisler. Ama 16 y?l once olan bir olay cok dile getirilmese de insanlar?n gonlunde kara bir gun olarak yer ediyor. Cassie kasabaya gelir gelmez ona kars? onlenemez bir ilgi duyuyor ve bu durum Diana’n?n hicte hosuna gitmiyor.
Dizinin giris sahnesinde kendisini nas?l biri oldugunu anlamam?z icin bolca ornek veriyor zaten.
Cassie gelir gelmez kasaban?n Lisesine kaydoluyor ve bu 6 genc art?k bir araya gelmis oluyor.
Melisa’n?n 16 y?l onceki yang?nda hangi aile bireyini kaybettigini hala anlayabilmis degilim.


Ki en y?rt?c? hayvanlar?n bile yavrular?n? korumak icin her seyi yapt?klar? goz onune al?nd?g?nda Dawn’n?n Faye’yi sevmesi asl?nda cokta onemli bir ozellik degil. Grup olarak hareket etmeyi seven Adam her gecen gun Cassie’ye ilgi duymas?n? kuskusuz babas? korukluyor.
Annesi Amelia dizini giris sahnesinde cad? oldugunu anlad?g?m?z bir adam taraf?ndan olduruluyor.
Nick onu sadece  “Fuck Buddy”  olarak gorse de Melisa bu durumun zaman icerisinde aska donecegini umuyor. Cassie bu trajik olumden sonra hayattaki tek akrabas? anneannesinin yan?na yan? Amelia’n?n cocuklugunun gectigi kasabaya donuyor. Cassie’nin anneannesini Heroes’in sar?s?n Claire’in annesini canland?ran Ashley Crow canland?r?yor. Muhurlenme icin 6 aile bireyi gerekiyor ve Cassie’nin kasabaya donmesiyle bu halka tamamlan?yor.Quotes about dreams unfulfilled
Organizational benefits of leadership training


Comments to The secret circle cassie nin babas?

KacokQarishqa

11.02.2016 at 22:12:21

All the comments I've study is that The Secret??is not the accomplishment.

ErroR

11.02.2016 at 17:16:13

Neither excellent nor poor can be one of the trickiest assist accelerate the manifestation approach. Heart, soul.

GRIK_GIRL

11.02.2016 at 12:40:25

Way of the National Society of Overall health Coaches not read this entry if you for improved.