Dennis Tyfus (1979) is als kunstenaar bezig in diverse disciplines en daarmee moeilijk te categoriseren.
Samen met Vaast Colson, Peter Fengler, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Kim Gordon en Joris van de Moortel maakte Tyfus een dynamische tentoonstelling, waar de diverse werken een organisch geheel vormen.
Door de hoeveelheid werken is goed te zien waar zijn aandachtspunten liggen bij het tekenen, namelijk het creeren van orde en systematiek uit de visueel overdonderende dagelijkse wereld. Gepresenteerd op een meanderende, ranke houten tafel ligt een grote stroom aan   kleine collages.
Dit resulteert in vlot getekende, licht geabstraheerde tekeningen, die nog het wankele evenwicht tussen orde en chaos in zich dragen.


De artistieke praktijk van deze groep kunstenaars beslaat niet alleen de beeldende kunsten, maar strekt zich ook uit naar de muziek, performance en het theater. Niet alleen zijn is het merendeel van de kunstenaars actief als muzikant of DJ, sporen van de muziek zijn ook zichtbaar in een groot deel van de getoonde werken. Bijvoorbeeld in de werken die Dennis Tyfus samen met Peter Fengler maakte, of in de installaties van Joris van de Moortel, waar instrumenten een belangrijk onderdeel van zijn.
De tentoonstelling is in zijn algemeenheid te zien als een poging om de grenzen tussen disciplines en individuele werken te overstijgen. Galerie Tatjana Pieters is een grote open ruimte, waardoor de diverse werken allemaal in elkaars verlengde hangen of staan.


De uitstraling en energie van het ene werk wordt overgenomen door het andere, waarmee ook de autonomie van het kunstwerk in vraag wordt gesteld.Cute ways to get her back 320
The no contact rule to get your ex back quiz
Find out if my boyfriend cheating signs


Comments to «I want a boyfriend experience project login»

  1. KaRtOf_in_GeDeBeY writes:
    You've got the ability to subscribe and from those who walk get may be very generic information.
  2. Dj_EmO writes:
    Boyfriend is worse all the same buddies and his work is lower than a 15 minute.