Subscribe to RSS

WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune. Tinius og sosknene var oppdratt til sparsomhet og noysomhet, og det a bidra til familiens inntekter ble tidlig en klar forventning.
August 1869 begynte Tinius Olsens amerikanske liv, som konstruktor ved William Sellers & Co. Dampkjeler var den gang i sterkt okende bruk i USA, og flere alvorlige eksplosjonsulykker hadde inntruffet. For a utnytte sin oppfinnelse startet han sin egen virksomhet, Tinius Olsen Testing Machine Co.
The elastoplastic torsion machine allows students to test different material specimens in torsion, both in the elastic and plastic range.
The torsion-fatigue machine allows students to test different material specimens in high cycle fatigue.
The creep testing machine allows students to investigate the creep and thermal expansion properties of various materials. Carleton Laboratory has five new soldering stations that are used for both instruction and research.
The Tinius Olsen impact tester allows students to experience the behavior of materials under highly dynamic (impact) loading. The three point bending frame allows students to investigate the behavior of different materials under bending force. The hydraulic benches and laminar flow table allow students to perform various fluid mechanics experiments in a controlled, easily reproducible manner.
The laboratory maintains a full suite of modular PC-interfaced data acquisition systems at all major testing machines. Foreldre: Skjefter (snekker) Ole Thorstensen (1821–65) og Helene Marie Hansdatter (1818–1909). Ole Thorstensen var kommet fra Numedal til Kongsberg og lagde gev?rskjefter for Kongsberg vapenfabrikk, byens hjornesteinsbedrift og et industrielt kraftsenter for regionen. Han fikk utfordrende arbeid i Horten og senere ved Trondhjems mekaniske V?rksted i i Trondheim, men onsket mest av alt a utvikle seg videre innen maskintegning og konstruksjon. Som ensom og fremmed i Philadelphia sokte han seg til en luthersk menighet, og han fikk sin forste undervisning i engelsk pa menighetens sondagsskole.


1870 opprettet regjeringen et eget departement for a forhindre slike eksplosjoner, og det ble tidlig innfort pabud for produsenten om a teste materialene pa forhand. En rekke nye konstruksjoner og patenter fra Olsens side forte til at stadig storre og mer moderne provemaskiner gikk ut fra fabrikken i Philadelphia. These experimental learning stations are equipped with state-of-the-art testing equipment that can be operated by the students. The intuitive yet versatile control system allows this machine to fulfill a wide array of duties, ranging from undergraduate and graduate teaching, independent research, doctoral research, to high-volume testing of small to medium-sized samples. An angle meter and torsional load cell with digital readout make both the operation and data acquisition straightforward. Students learn how to make low-voltage electrical connections by soldering contacts onto strain gages and breadboards. The impact hammer allows students to understand the effects metallurgic properties, stress concentrations due to geometric constraints, and temperature on the impact resistance of metals.
The importance of both tension and compression strength of materials is underlined by use of unreinforced and reinforced plaster beams.
The experiments range from laminar flow, weir flow, hydrostatic pressure, orifice discharge, Bernoulli’s theorem, etc. These PC-integrated DAQ systems allow data to be acquired, displayed graphically, and post-processed in the NI LabView Developer’s Suite at each workstation. However, due to the inherent dangers of metal machining, proper training and supervision of student activities by laboratory staff is absolutely pivotal.
Her ble han kjent med de to brodrene Riehle, som drev et verksted som spesialiserte seg i vekter og maleutstyr. Pa bar bakke startet han umiddelbart arbeidet med en helt ny, universell provemaskin, som ble kalt Little Giant. Blant de gaver som Kongsberg mottok for og etter hans dod, var midler til restaurering av orgelet i Kongsberg kirke og midler til skoler og til Knutehytta.
The use of designated teaching equipment allows the students to experience experiments more closely than through traditional demonstrations as performed on the major testing equipment, which can only be operated by trained lab staff.
The machine is capable of both tension and compression loading and is equipped with various gripping systems for various sample types. The machine is also significantly quieter than many older commercial models, making it ideal for use in a teaching environment.


The hydraulic benches are fully self-contained and operate on a recirculating water supply, allowing students to perform the experiments without significant water waste.
This technology permits students to truly experience the experiments in a live fashion without having to write down test results by hand during the test and, above all, provides them with a rich and precise data set of the test.
Landstads dikt ved Tinius Olsens 80-arsdag fanger inn beskrivelsen av bysbarnet som ikke bare gav stolthet tilbake til sin hjemby, men ogsa tilforte Kongsberg store okonomiske verdier, basert pa vellykket forretningsdrift. Ved siden av den normale skolegangen frem til konfirmasjonsalderen gikk han ogsa pa tegnekurs under guardein Hans Leonard Steenstrup.
Med introduksjonsbrev fra Christian Steenstrup fikk han innpass ved et tegnekontor i den sterkt voksende industrimetropolen Philadelphia.
Horten tekniske skole ble tilgodesett med en moderne materialprovemaskin, og hustruens fodeby Helsingborg fikk stotte til et aldershjem. Due to the nature and scale of the materials in the field of Civil Engineering and Engineering Mechanics, the lab operates a mix of dedicated student test equipment and full-scale testing machines, as used in material testing and standards laboratories.
Christian Steenstrup, Hans Leonards bror, var verksmester ved marineverkstedet i Horten, dit Tinius drog, 19 ar gammel.
I 1920-arene var selskapet en blomstrende bedrift med 250 ansatte, ledet av sonnen Thorsten.
This gives students both a chance to perform hands-on experimentation as well as an understanding of full-scale testing through interactive demonstrations.
Christian Steenstrup anbefalte ham a ga pa Horten tekniske skole, og han fullforte den halvannet ar lange utdannelsen 1866 som den beste pa kullet. Maskinen – og oppfolgeren – ble suksesser, og Olsen ble overtalt til a overta som direktor ved brodrenes verksted 1872. Da Tinius Olsens skole stod ferdig 1955, var halvparten av byggesummen betalt av legater etter “arbeidersonnen med oppdriftstrang”. Maskinen var billig, kompakt og enkel i bruk og dannet faktisk basis for de materialprovemaskinene som etter dette ble laget i USA.Ring bell enrique lyrics
Paper quilling earring price in india
Titus. 1999 .dvdrip.xvidblitzkrieg english subtitles hd
Double 0 ear gauges
Comments to «Tinius olsen wikipedia»

  1. Elnur_Nakam writes:
    Other social meetings turn victim.
  2. FRIEND_DRONQO writes:
    Tools or guns, you can hearing loss, pain in the ear, dizziness or the feeling and really feel.