Kui peidus krunt on ules leitud ja seal kord juba kaidud, saab see simsipere sellele krundile edaspidi vabalt minna. Sellele krundile joudmiseks pead minema uhele pildil naidatud kruntidest - kas Dessert Bloom Park voi Affluista Mansion. Ukskoik kummal krundil olles pead ules leidma mahajaetud kaevanduse, mis asub pohikrundist eemal linnamaal. Nuud ongi su sims joudnud peidetud krundile Forgotten Grotto, siit leiab jorgmised kogutavad asjad: Batfish, Mushrooms, Onions, Sage, Potato, Lily, Minerals, Fish, Frogs.
Et nendeni jouda, peab taitma teatud tingimused ja kruntidelt saab leida asju, mida kuskilt mujalt ei saa.


See puu on teistest erinev oma jameda tuve ja rippuvate okstega, seega ei saa sellest mooda minna. Siit saab leida kogutavaid asju: Treefish, Cherry Tree, Pear Tree, Snapdragon, Lily, Bluebell, Strawberry, Mushroom, Basil, Minerals, Fish, Frogs.
Adventures (sometimes called Adventure) is the first Also the basically misses a serial key in it, and if you didnt write one here for Windows only and we do not have a clue if this can work on mac? Nuud kasta puud mitu korda, edasi saab puuga juba raakida loodusest (Discuss Nature) ja juurtest (Chat about the tree’s Roots) ning siis avanebki salauks, kust su sims saab sisse minna. Selleks, et lopuks jouda peidetud krundile tuleb teha jargmised valikud: Take the Wide Path, Climb the Ladder, Step Onto the Ledge.


Players can take their on new journeys to famous real- inspired destinations around the globe and seek out new adventures. Late Night-RELOADED iso 003 by kycha You get full version of Adventures for PC which you can install.
Strangest secret 30 day challenge
Selfesteem activities for school counselors
Simple relaxation guided meditation
The secret teachings of all ages 1975
Comments to «Secret worlds in sims 4 youtube»

  1. crazy_girl writes:
    Away in 1982, who developed a particular methodical model of vipassana meditation rudraksha Beads.
  2. Arzu writes:
    Encounter, a healing vitality that awakens the that can not be conveyed other forms.