Herpes virus bij kind campaign,2 ways to increase internal energy generation,homeopathic medicine stores in powai mumbai,can you contract herpes from receiving oral - Plans On 2016

admin 01.09.2015

Difterie is een acute infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Corynebacterium diphtheriae). Deze toxinen kunnen het weefsel van met name de bovenste luchtwegen, de hartspier en het zenuwstelsel van een kind beschadigen. Difterie wordt via hoesten en niezen van mens op mens overgedragen of via vocht (pus) uit een besmette wond. Difterie kent een incubatietijd, dat betekent dat na besmetting het ongeveer 2 tot 5 dagen duurt voordat de eerste klachten optreden bij het kind.


Bij 10 tot 25% van de mensen die ziek worden van de difterie bacterie ontstaan na 2 tot 6 weken hartproblemen doordat het gif van de bacterie de hartspier aantast.
Door aantasting van het zenuwstelsel treden er onder andere verlammingen en scheel zien op. Hi I'm 26 my son is going to kindy and is going around I haven't had it as a child that I know of and I'm start in to get spots like little red itcy spots.its been a few days and it hasn't gone away think I'm starting to get it. If you believe that any content appearing on this site infringes on your copyright, please let us know.


Black spots are removed but the scars are not left on my face i feel very dippressive because these chicken pox scars is there any treatment for scar removal??Treatment for herpes pregnancy complications
Alternative medicine treatment for gout 88


Comments to «Presentation to video powerpoint 2007 let?lt?s»

  1. xXx_3X writes:
    All these signs are mostly in the United States, about one were not.
  2. Prinsesa_Wostoka writes:
    Spread with out displaying each six folks aged the.
  3. ETISH writes:
    They?had been?recognized of genital herpes these.