Herpesvirus bij katten,body energy tips in hindi pdf,ayurvedic treatment for swine flu - Test Out

admin 26.11.2013

SymptomenEen infectie bij pups (jonger dan 3-4 weken) veroorzaakt snel een zeer dodelijk aandoening. PreventieEen goede hygiA«ne is altijd aangewezen en al zeker tijdens de laatste 3 weken van de dracht en de eerste 3 weken na het werpen.Daarnaast is er een vaccin op de markt dat gebruikt kan worden bij het moederdier.
Ongeveer een tweetal maanden terug kregen we bezoek en hadden we een gesprek met een ervaren Wetenschapper, een deskundige op gebied van ornithose en virussen. Toevallig wisten we , uit goed ingelichte bron, dat veel hokken op dat ogenblik geplaagd werden met duiven, vooral dan jonge duiven, die gezwollen, ontstoken en geïnfecteerde ogen hadden.
Toen ik met mijn gesprekspartner dit probleem aankaartte, glimlachte hij even en zei kordaat dat het hier wellicht en haast zeker ging over een inval van het Herpesvirus. Persoonlijk hadden wij dit reeds opgemerkt toen we vroeger zo’n paar duiven op het hok vonden met gezwollen oogleden. De ziekte verloopt met een aantal dagen koorts gevolgd door uitslag op de romp en de ledematen die ontstaat op het moment dat de koorts verdwenen is. Andere benamingen voor de zesde ziekte zijn exanthema subitum, roseola infantum en de ‘dreitage-Fieber’. De benaming exanthema subitum, geeft een karakteristiek kenmerk weer van de zesde ziekte, namelijk, op een moment waarop men het niet meer verwacht, het plotseling ontstaan van uitslag.
In Engeland wordt de zesde ziekte roseola infantum genoemd, dit wijst op een ander karakteristiek kenmerk van de ziekte, namelijk dat het voornamelijk bij zuigelingen en jonge kinderen voorkomt.
Een ander karakteristiek kenmerk van de zesde ziekte is koorts, wat men terug vindt in de Duits-Zwitserse benaming van de zesde ziekte; de ‘dreitage-Fieber’. De Nederlandse benaming, ‘de zesde ziekte’, zegt niet zoveel over de ziekte zelf, maar heeft meer te maken met het tijdstip waarop deze vlekjesziekte is ontdekt.
Het is in Nederland de meest voorkomende ziekte met exantheem (vlekjesziekte) bij kinderen jonger dan 2 jaar. Onder kinderen in de leeftijd nul tot vier jaar, is de incidentie van de zesde ziekte circa 2%. Wanneer de koorts verdwenen is, ontstaat er een uitslag die met name op de romp en het gezicht wordt waargenomen. De uitslag bestaat uit kleine roze vlekjes (deze lijkt op de uitslag bij rubella) en is in de meeste gevallen vaag te zien.
Naast het ontstaan van uitslag, is er vaak tevens sprake van gezwollen lymfeklieren in de hals en op het achterhoofd.


Wat bij sommige kinderen wel op kan treden bij het plotseling stijgen van de temperatuur, zijn convulsies (stuipen). In onderstaand schema (figuur 1) staan in het kort de belangrijkste karakteristieken van de zesde ziekte genoemd zoals ze op kunnen treden tijdens een typisch beloop van de ziekte. Na infectie met het virus, worden er antistoffen gevormd waardoor er bescherming is tegen een re-infectie met het humaan herpesvirus 6. Bij immuungecompromitteerde patienten kan er een reactivatie van het virus optreden waarbij complicaties kunnen optreden.
Dit wil zeggen dat de ziekte vanzelf over gaat zonder dat daar een behandeling voor nodig is. Ook daar ligt Herpesvirus aan de basis, al gaat een infectie niet over van hond naar mens of omgekeerd.
Infectie op latere leeftijd kan ook fataal zijn, maar deze infecties zijn minder voorkomend dan deze op jonge leeftijd.
Er waren toen bij ons ook nog een paar duiven aanwezig die onze aandacht trokken en tekenen vertoonden van een gezwollen(ontstoken) ooglid. Een paar weken onbezorgd ’s morgens wat langer geslapen heeft er voor gezorgd dat de batterijen weer volgeladen zijn. Een geA?nfecteerde pup zal snel stoppen met eten, is abnormaal kalm en zijn lichaamstemperatuur zal snel dalen.
Gretig werd er gebruik gemaakt van Fucithalmic oog gel, Aureomycine oogzalf, Gentamycine(Clinagel), Neo-Bacitracin en noem maar op. Het schenken van bonnen voor een duif hebben we inmiddels ook gaan beperken tot het strikt noodzakelijke.
In feite is het de Cafeïne die de pijn in de spieren aan banden legt door het blokkeren van de scheikundige stof Adenosin.
Ook zijn normale zepen zijn al voldoende om het virus te doden.Een infectie gebeurt meestal door intensief contact van de muil of neus met geA?nfecteerd vocht.
Een stadium later volgt algemene zwakte en uiteindelijk sterfte binnen de 10-14 dagen na de geboorte. Er zijn immers kapers op de markt die zulke bon verkopingen afschuimen en voor een appel en een ei je bon dan kopen om deze duif dan, enkele maanden later via het Internet zelf door te verkopen voor flink wat geld. Hier wachten we mee tot de duiven bijna volledig door de rui heen zijn, dat zal bij ons ongeveer half november worden.


Vele honden vertonen geen ziektesymptomen maar blijven wel de rest van hun leven drager van het virus met af en toe momenten dat ze het virus terug verspreiden. Duiven die veel zon krijgen zien hun weerstand opgebouwd door het immuunsysteem verminderen.
Alle onheil was verdwenen en er was ook geen spoor te bemerken van een zwarte vettige band rond de ogen.
Van belang voor de puppies is echter de infectie tijdens hun groei in de baarmoeder of kort na de geboorte. De behandeling kan uitsluitend gericht zijn op het milderen van de symptomen, maar helaas zijn er vaak permanente beschadigingen aan organen bij de pups die de infectie alsnog overleven.
Hun afweer mechanisme wordt aangetast en natuurlijk dat virussen hier dan dankbaar gebruik gaan van maken om het lichaam binnen te dringen. Herpesvirose is een aandoenig die frequent voor problemen zorgt zowel bij particulieren als in hondenkwekerijen en kennels. En zoals je wel weet heeft een behandeling met Antibiotica niet de minste invloed op duiven die aangetast zijn door een virus, in dit geval gaat het namelijk om het Herpesvirus.
Eigenaardig genoeg stak het Herpes virus in deze periode ook zijn kop op bij mensen ,en vooral dan bij hen, die veelvuldig het zonnelicht hadden opgezocht.
Een bekende Dierenarts had het vroeger reeds over een afdoende remedie en behandeling tegen het Herpesvirus bij duiven. En volgend seizoen, indien er andermaal een uitbraak en aanval komt van dit zo gevreesde Herpesvirus, zullen we niet nalaten om jullie tijdig paard en kar te vernoemen.
Mijn vrouw houdt dat allemaal bij en dat is dan wel gemakkelijk om deze duiven er zo tussen uit te halen. Want wat wil je nog verwachten van duiven die begin januari 2013 negen jaar oud zullen zijn?
Zij zijn vitaler, levendiger en deze eigenschappen worden ook gretig doorgegeven aan hun nakomelingen.
How to cure hsv virus 2014
Remedy for herpes outbreak 70s
Energy saving tips heating cooling 02gp42774kr


Comments to «Early signs of herpes simplex 2»

  1. LOVELYBOY writes:
    Are either stopped utterly, or their.
  2. LiYa writes:
    Might be tremendously lowered in addition to the herpesvirus bij katten signs still be current if there aren't the anti-viral properties found.