A process that is respectful, non-judgmental and attuned to the needs of the business as well as the individuals. Facilitated meetings, either in person or by teleconference, with partners, together as well as individually.
You will have a solidified shared business vision that will enhance unity by bringing out the business passion of all partners. LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, asi como para ofrecer publicidad relevante. Presentacion utilizada por Juan Carlos Alcaide en la conferencia organizada por ESIC, BBDO consulting y la Asociacion Espanola de Marcas renombradas. Een postmailing, een webbanner, een evenement a€¦ er zijn oneindig veel manieren om doeltreffend te communiceren.
We hebben alle ervaring in huis om u door de woelige waters van zelfs de meest omvangrijke campagnes te loodsen.
U kunt bij ons terecht voor een grondige marketinganalyse waarin de marktsituatie, uw bedrijf, uw product, uw doelgroep en uw budget worden opgenomen. Electrabel maakt deel uit van Engie (de vroegere Groep GDF SUEZ), een wereldleider op het vlak van energie en milieu. Op a€?Uw voordeela€™ kunnen de 2,4 miljoen residentiA«le klanten terecht voor scherpe kortingen op producten van Electrabel-partners.
Om een voordelenplatform aantrekkelijk te houden, is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe producten op verschijnen. Lyreco is Europees marktleider in business-to-businessoplossingen op het vlak van kantoorproducten en werkplekbenodigdheden. Een getrouwheidsprogramma opzetten om de verkoop van de producten bij de 350.000 Benelux-klanten te stimuleren. Communicatie naar Lyreco-klanten om hen aan te zetten zich te registreren op de webportal (folders, advertenties, e-mails a€¦).
Creatie en verzending van de maandelijkse nieuwsbrief, creatie van tijdelijke promobanners enz.
Met meer dan 3.000 geregistreerde klanten en accountmanagers is het Lyreco Loyalty Programma een succes. HP is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld, met oplossingen op het vlak van ICT-infrastructuur variA«rend van personal computing en printing, tot servers en storage- en back-upoplossingen.
In samenwerking met Microsoft wilde HP, via zijn partnerkanaal, zijn klanten wijzen op de noodzaak om zich voor te bereiden op het einde van Windows XP.
Castel ontwikkelde een campagne op twee sporen: value (met de meerwaarde van een IT-partner voor het migratietraject als boodschap) en transactional (met als doel de verkoop van nieuwe hardware te stimuleren). Transactional: een lenticulaire postkaart als speelse en opvallende uitwerking van de boodschap a€?Goodbye XP, Hello HPa€?, om snel de aandacht te vestigen op de promo. Onze opdracht Corilus zocht naar een manier om Greenock, zijn softwareplatform voor apotheken, beter bekend te maken bij het doelpubliek. Onze aanpak Onze campagne vertrok niet vanuit de software, maar vanuit de dagelijkse praktijk van de apotheker. HP is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld, met oplossingen op het vlak van ICT-infrastructuur gaande van personal computing en printing, over servers tot storage- en back-upoplossingen. Onze opdracht HP zocht naar een manier om zijn kleinere resellers nauwer te betrekken bij de promotie van de HP computingproducten. In alle Europese landen werkt HP samen met Marketing Service Agencya€™s (MSA) om de CoMarketing-initiatieven die het bedrijf opzet met haar Preferred Partners uit te voeren.
HP wilde via mediabannering zoveel mogelijk potentiA«le kopers van een zakelijke inkjetprinter naar de website hpexperience.nl leiden. Om de Return On Marketing Investment (ROMI) van een onlinecampagne te maximaliseren, is precieze meetbaarheid belangrijk. Als allround marketing- en communicatiebureau werkt Castel als een verlengstuk van de organisaties van zijn klanten. Dankzij meer dan twintig jaar ervaring, vooral in de business-to-businessmarkt, kan Castel een breed gamma van businessdevelopment- en marketingactiviteiten plannen en uitvoeren.
Een goeie marketingcampagne bundelt verschillende elementen tot een doeltreffend totaalconcept. Moet u zich daarom beperken tot die elementen waarvoor wij de expertise letterlijk a€?in huisa€™ hebben?


Dankzij de expertise van Groep Arthur zorgen wij ervoor dat uw event een totaalervaring wordt die perfect aansluit bij de communicatiestrategie die Castel voor u uittekent. NewsEngine is een adviesbureau voor public relations, mediarelaties en content marketing en samen helpen wij u om succesvol te zijn met een krachtige mix van traditionele en sociale media. Castel maakt deel uit van de Corvus Communication Group, een groeiende cluster van partnerbedrijven met complementaire activiteiten rond marketing, communicatie en eventorganisatie.
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
De geleverde producten, voorwerpen, evenals elk ander voorwerp worden vervoerd op risico van de klant. De opgegeven uitvoeringstermijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel benaderend. Speculatieve opdrachten zijn opdrachten die na de initiële briefing zonder voorwerp blijken te zijn. Voor deze speculatieve opdrachten factureert Castel de door haar gepresteerde uren aan een tarief van 100,00 EUR per uur, vermeerderd met de onkosten die voor de presentatie gemaakt werden, evenwel met een minimum van 15% van de waarde van het geformuleerde voorstel. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, behoudt Castel de intellectuele eigendomsrechten op al haar werken. Auteurscorrecties zijn correcties die door de klant worden aangebracht op een bepaalde fase van het plan nadat een goedkeuring, al dan niet schriftelijk gegeven is. De diensten worden geacht aanvaard te zijn door de klant 8 kalenderdagen na de levering van de geleverde diensten behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die Castel bereikt per aangetekend schrijven voor het einde van de hoger genoemde termijn. De facturen van Castel zijn contant betaalbaar, netto zonder korting op de zetel van Castel, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd, meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Castel gevestigd is. La conferencia se centra en el concepto de comarketing, centrandose en particular en el sector de los servicios. Maar die rendeert het best binnen de krijtlijnen van een pragmatische en planmatige aanpak.
Maar met twaalf vaste medewerkers blijven we wendbaar genoeg om snel in te spelen op al uw vragen. Dat doen we zoveel mogelijk op basis van kwantitatieve gegevens (zoals het aantal aangeklikte en geopende e-mails). In overleg met u kiezen we de geschikte communicatiekanalen (klassieke, elektronische en sociale media), de gepaste vorm, de juist verwoorde boodschap en een pakkend beeld.
De onderneming produceert en verkoopt elektriciteit, aardgas en energiediensten aan consumenten en businessklanten.
Het gaat om cash-backs en directe kortingen op producten die een band hebben met energie of the internet of things. Het bedrijf heeft een ruim assortiment in voorraad van producten die de volgende werkdag kunnen worden geleverd. Het bedrijf was op zoek naar een transparant en gebruiksvriendelijk systeem dat a€?leefta€™ bij klanten en medewerkers en zo ook kan uitgroeien tot een waardevol communicatiekanaal. Daarop kunnen klanten de punten die ze sparen met de aankoop van producten omruilen voor geschenken. Dat was nooit gelukt zonder een totaalaanpak die naast een efficiA«nt webplatform ook een duidelijk communicatieplan en aangepaste processen bevat.
Hiervoor biedt het bedrijf zowel nieuwe hardware aan voordelige voorwaarden als hoogwaardige begeleiding bij een compleet migratietraject. SAP BeLux stelt 240 mensen tewerk en levert ondersteuning en diensten aan 997 Belgische en 114 Luxemburgse klanten. Getuigenissen van tevreden gebruikers (de a€?Greenock-amabassadeursa€™) werden de rode draad.
Castel is de MSA voor HP in BelgiA« en Luxemburg (printing, computing en infrastructuur), en Nederland (printing). Daarom zorgden we ervoor dat het volledige traject van een bezoeker traceerbaar was van de bannerclick tot de aankoop. Voor hen werkt het kosteneffectieve strategieA«n uit die hun concurrentievermogen verhogen. Dit betekent dat Castel uw ideale aanspreekpunt is voor totaalprojecten op elke schaal zoals een evenement met catering, animatie, website, promofilmpje enz.


Indien uitdrukkelijk en schriftelijk voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
Een eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant heeft Castel het recht op een schadevergoeding a rato van 15 % van de overeengekomen prijs, tenzij de werkelijke schade die Castel heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. Castel is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien de geleden schade is veroorzaakt door een opzettelijke fout van Castel. Tot aan de betaling kunnen de goederen niet vervreemd worden, in pand of welke danige zekerheid worden gegeven.
Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Politica de privacidad para mas informacion. Consulta nuestra Politica de privacidad y nuestras Condiciones de uso para mas informacion.
Maar aarzel vooral niet om ons uit te dagen met een wit blad waarop we uw totaalproject uitwerken. We zetten uw website online, zorgen voor de publicatie van uw advertenties of webbanners en versturen uw e-mailcampagne. Electrabel zocht een partner om de partnercontacten te coA¶rdineren en het voordeelplatform dynamischer te maken. In de Benelux, met een eigen distributiecentrum, komt dit neer op 1,25 miljoen leveringen per jaar of 20.000 dozen per dag.
Door middel van bannering en een nieuwsbrief kunnen hier ook speciale acties aan worden gekoppeld. De zorgvuldige integratie van campagnes tot een doordachte marketingmix, garandeert een maximale impact.
Als dat nodig is, vullen we onze eigen kennis aan met die van ervaren externe specialisten.
Deze laatste is niet aansprakelijk voor de zware fouten en zelfs de opzettelijke fouten van haar aangestelden. Een vrijblijvend voorstel wordt door Castel immers uitsluitend gemaakt indien de opdracht tijdens de briefing een voorwerp heeft. Hiertoe behoren de gevolgen van het veranderen van teksten, het aanpassen van mediaplannen en het wijzigen van hoeveelheden.
Ter vergoeding van buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding verschuldigd begroot aan 10% van het achterstallige bedrag met een minimum van 70 EUR vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13,00 EUR per aanmaning evenals de eventuele aantekentaks. The business and the individual partners suffer when these changes are not addressed or the vision is not renewed.
Bij een opvolger voor uw campagne doorlopen we opnieuw alle stappen van het proces en sturen we zo nodig bij.
Om het succes van de actie te garanderen, werd er ook een incentiveluik voor de Lyreco-verkopers gecreA«erd. Wanneer de fout van Castel bewezen is, beperkt haar aansprakelijkheid zich tot het crediteren van de factuur.
Indien Castel daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan, zal de klant bovendien alle kosten dienen te vergoeden die door Castel werden gemaakt ter gerechtelijke invordering zonder dat deze vergoeding bij vergelijking echter lager zou mogen liggen dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn vanwege het verrichten van bepaalde materiële akte, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van art. Castel beschikt over een in-huis productieapparaat dat zowel kleine als grote aantallen snel kan verwerken.
De klant zal, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, de ontwerpen, creaties en door Castel uitgevoerde documenten enkel aanwenden voor het doel waarvoor zij gecreëerd werden.
Alle betalingen uitgevoerd door de klant zullen eerst aangewend worden op de intresten die verschuldigd zijn krachtens de huidige voorwaarden, vervolgens op de schadevergoedingen en die invorderingskosten en pas nadien op de openstaande factuur of facturen waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de klant ter gelegenheid van de betaling. Het is de klant verboden de ontwerpen, creaties of definitief uitgevoerde documenten van Castel te vertalen, bewerken, te ordenen of op welke manier ook te veranderen zonder de voorafgaande toestemming van Castel.Edit your facebook look back video
Page speed optimization check
Marketing plans for 2014


Comments to «Comarketing business definition»

  1. Elnur_Guneshli Says:
    Have search a lot and uncover that there.
  2. HIRONDELLE Says:
    Editing software program applications all of which.