Prezentacja na temat: "Strategia firm, plany marketingowe, finansowe, techniczno-organizacyjne, sprzedazy. Strategia firmy Strategia - w znaczeniu ogolnym oznacza naczelna orientacje gospodarcza, spoleczna, militarna, ktora wyraza dominujacy kierunek dzialania danego systemu. Etapy tworzenia strategii Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku.
Strategia zorientowana na zasoby i na otoczenie Koncepcja zorientowania na zasoby zaklada iz podstawa strategii firmy sa jej umiejetnosci oraz zasoby. Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na kierunek zmian wyrozniamy: rozwojowe - dowodzi ekspansywnosci firmy przez inwestycje, udzial w rynku, dywersyfikacje produkcji, stabilizujace - stabilna pozycja firmy w otoczeniu, "gra na zwloke", oczekiwanie na bardziej sprzyjajacy moment dzialania, naprawcze - z jednej strony nastawiona na reorganizacje (w zwiazku ze stwierdzonymi bledami dzialania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia mechanizmow zabezpieczajacych firme przed potencjalnymi zewnetrznymi i wewnetrznymi zakloceniami, defensywne - orientacja nastawiona na przetrwanie, kombinowane - polaczenie powyzszych rodzajow strategii. Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na rynek i produkt: penetracja rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj produktu - ekspansja technologiczna, dywersyfikacja - ekspansja rynkowa i technologiczna.
Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na relacje z przedsiebiorstwami: konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie), wspolpracy.
Strategia na poziomie przedsiebiorstwa Ksztaltowana przez naczelne kierownictwo, ktore nadzoruje dzialania organizacji zajmujacej sie wiecej niz jednym rodzajem dzialalnosci gospodarczej.
Strategia na poziomie jednostki operacyjnej (SJB) Sluzy sterowaniu interesami i dzialaniami okreslonej, pojedynczej jednostki gospodarczej.
Strategia na poziomie funkcjonalnym Tworzy ramy dla zarzadzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketing, ekologia, zgodnie ze strategia jednostki operacyjnej. Plan marketingowy Okresla on rynki zbytu, cele dzialan marketingowych, budzet marketingu oraz kalendarz realizacji tych dzialan. Plan marketingowy Przed sporzadzeniem planu marketingowego nalezy przeprowadzic: audyt marketingowy, audyt otoczenia rynkowego, audyt dzialalnosci marketingowej, audyt systemu marketingu firmy, badania rynku, badania produktu. Plan marketingowy Plan marketingowy obejmuje na ogol nastepujace elementy: podstawowe zalozenia rozwoju firmy, analize szans i zagrozen, analize mocnych i slabych stron, okreslenie celow dlugoterminowych, okreslenie celow krotkoterminowych, harmonogram dzialan. Plan finansowy Plan finansowy stanowi podsumowanie przewidywanych dochodow i wydatkow przedsiebiorstwa zwiazanych z realizacja przyjetego celu strategicznego.
Plan finansowy Plan finansowy powinien zawierac: liste zaciagnietych pozyczek, liste wyposazenia biura, projekt bilansu, przewidywalne rezultaty finansowe, projekt przeplywow pienieznych.
Plan techniczno-organizacyjny Plan techniczno-organizacyjny dotyczy sposobu zorganizowania przedsiewziecia. Plan marketingowy Marketing – jest procesem spolecznym i zarzadczym, dzieki ktoremu jednostki i grupy otrzymuja to, czego potrzebuja i pragna poprzez tworzenie, oraz wzajemna wymiane towarow i uslug. Plan marketingowy Rdzen - brak mozliwosci roznicowania (pozycjonowania w umyslach) Poszerzony i rzeczywisty - duze mozliwosci roznicowania (pozycjonowania w umyslach) Cena - (drogi – tani), Korzysci - (ujedrniajacy – wygladzajacy – nawilzajacy) oraz Preferencje - (dla dwudziestolatki – dla dojrzalej cery – dla cery, ktorej nie wyprasujesz nawet zelazkiem :)). 16 Decyzje zwiazane z cena Przy ustalaniu polityki cenowej nalezy: – Ustalic stosunek cen mojej firmy do cen stosowanych przez konkurencje.
Plan marketingowy Promocja – oddzialywanie na odbiorcow produktow danej firmy, polegajace na przekazaniu im informacji, ktore maja w odpowiednim stopniu zwiekszyc wiedze na temat produktow i uslug oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku Proces informowania, komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem nazywamy promocja. 22 Ryzyko w dzialalnosci na wlasny rachunek Tworzac nowa firme zakladamy jej sukces — inaczej nie mialoby to sensu.
W podsumowaniu biznesplanu nalezy skoncentrowac sie na tych zagrozeniach, ktore moga spowodowac zalamanie sie calego przedsiewziecia. 25 Zagadnienia finansowe w dzialalnosci gospodarczej Wydatki zwiazane z uruchomieniem dzialalnosci – wydatki zwiazane z rejestracja firmy, porady prawne i zawodowe, – zakup lub remont lokalu, – zakup srodkow transportu, maszyn i urzadzen, – poczatkowy zakup srodkow do produkcji: surowcow, materialow, towarow, – wydatki na reklame, aby wejsc na rynek i uswiadomic klientom o swoim istnieniu. Plan finansowy Co powinien zawierac - naklady inwestycyjne i zrodla ich finansowania oraz termin splaty naleznosci, - uwzgledniamy sezonowosc, - wykorzystujemy dane z progu rentownosci, - bilans, rachunek zyskow oraz przeplywy pieniezne i ocena efektywnosci – tego nie wymagamy w naszym biznesplanie, - najlepiej przedstawione w formie tabeli, Jest wazna czescia biznesplanu i daje odpowiedz na pytanie czy plan powiedzie sie pod wzgladem finansowym. Plan sprzedazy Prog rentownosci - to taka ilosc sprzedanego produktu, ktora - po odliczeniu wszystkich obciazen (kosztow) - pozwoli firmie wyjsc na zero.
Plan zarzadzania Pytania na jakie odpowiada plan organizacyjny - Jak bedzie wygladala organizacja pracy w firmie?
Plan zarzadzania Nie ma przedsiebiorstw efektywnych czy nieefektywnych, sa tylko firmy lepiej lub gorzej zarzadzane. Przedsiebiorczosc akademicka – od pomyslu do realizacji Jerzy Kosanowski ECRD – Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarow Wiejskich w Sandomierzu.
Projekt AS KOMPETENCJI jest wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego Program Operacyjny Kapital Ludzki. Sprawdz czym jest plan marketingowy, z jakich elementow sie sklada i jak go napisac krok po kroku. Plan marketingowy jest dokumentem, w ktorym sformulowano plan dla produktow lub uslug marketingowych.
Plan marketingowy posiada formalna strukture, lecz moze byc uzyty jako formalny lub nieformalny dokument o znacznej elastycznosci.
Oprocz strategicznych planow marketingowych, obejmujacych calosc powiazan i dzialan rynkowych, wyroznia sie rowniez marketingowe plany sredniookresowe (taktyczne), ktore zawieraja projekcje finansowa nakladow i efektow, i marketingowe plany operacyjne tworzone dla dzialan wycinkowych, np. Nie jest latwo sporzadzic dobry plan marketingowy z tego wzgledu, ze wymaga on polaczenia roznego rodzaju danych, zarowno pochodzacych z wnetrza firmy, jak tez z jej otoczenia zewnetrznego. Analiza sytuacji (zalozenia, sprzedaz, rynki strategiczne, kluczowe produkty, kluczowe rynki zbytu) – jest to podsumowanie wynikow z badan wewnetrznej i zewnetrznej sytuacji firmy, wyniki analizy SWOT, przeglad kluczowych elementow skladajacych sie na sytuacje firmy takich jak np. Strategie marketingowe – metody realizacji celow marketingowych, wykorzystuje sie elementy marketingu mix tzn.


Po przeprowadzeniu badan, o ktorych mowa w poprzednich dwoch punktach, mozna wypunktowac kluczowe informacje i przedstawic je w formie analizy SWOT. Plan opiera sie na zalozeniach odnoszacych sie do dzialalnosci rynkowej w okresie objetym planowaniem. Cele marketingowe maja pozycje nadrzedna wobec koncepcji dzialan, co oznacza ze najpierw nalezy je okreslic, a dopiero pozniej ustalic jaka sciezka chcesz je osiagnac.
Ponizej zaprezentowano przykladowe kategorie celow, ktore mozna znalezc w planach marketingowych (por. Do celow marketingowych przygotuj strategie marketingowe, czyli metody pozwalajace Ci je osiagnac. Nastepnie przygotuj plany dzialan, jakie nalezy podjac w celu realizacji kazdego z celow rynkowych. Budzet mozna podzielic pomiedzy produkty i poszczegolne rodzaje dzialalnosci marketingowej (marketing-mix). Kiedy wykonales(as) wszystkie poprzednie kroki, mozesz przejsc do przygotowania planu w wersji pisemnej. Nie zapomnij o tym, ze warunki zmieniaja sie caly czas, dlatego nalezy przygotowac wlasciwe procedury umozliwiajace kontrole realizacji planu, a takze wprowadzania w nim aktualizacji. System kontroli dotyczy bardziej ludzi odpowiedzialnych za realizacje planu, niz harmonogramow i kosztow. NAJNOWSZE ARTYKULYRuszyly zapisy na Letnie Praktyki Badawcze dla studentow i doktorantowDlaczego warto czytac portale edukacyjneE-laborat. Chandler) Strategia wyraza cele dlugoterminowe przedsiebiorstwa, odpowiadajace generalnym kierunkom dzialania, a takze przedstawia alokacje zasobow, jakie sa niezbedne do realizacji przyjetych celow. Punktem wyjscia jest okreslenie umiejetnosci i zasobow, ktorymi firma wyroznia sie wsrod konkurencji, a nastepnie poszukuje sie mozliwosci w otoczeniu firmy by maksymalnie wykorzystac istniejaca przewage w postaci umiejetnosci i zasobow. Analiza sektora Analiza sektora Jakie sa glowne czynniki powodzenia w konkurencji i jakie sa wazne okazje i zagrozenia w sektorze?
Sprawdziany zalozen i strategii Sprawdziany zalozen i strategii W jakim stopniu zalozenia zawarte w obecnej strategii, odpowiadaja wynikom analizy przedstawionym w poprzednim etapie? Dotyczy ona dzialan podejmowanych przez organizacje jako calosc i takich, ktore powinna ona objac, oraz dazy do okreslenia roli, jaka odgrywa i jaka powinien odgrywac kazdy z poszczegolnych rodzajow dzialalnosci.
Strategia ta polega na okresleniu, w jaki sposob dana funkcja ma byc realizowane, by sprzyjala uzyskaniu pozadanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami. Powinien zawierac: opis technologii produkcji, opis potrzebnego majatku, plan produkcji, koszty produkcji. Ustalona na podstawie: - Kalkulacji – biorac pod uwage koszty wytworzenia produktu, - Rynkowa – na podstawie obserwacji rynku! Nalezy oszacowac skale tych zagrozen i zaproponowac „plan awaryjny” lagodzacy niepozadane skutki. Wydatki okresu dzialalnosci – wydatki zwiazane z uzytkowaniem lokalu (czynsz, energia, ogrzewanie, wode, telefon itp.) – wynagrodzenia pracownikow i pochodne od tych wynagrodzen + ubezpieczenia wlasciciela, – wydatki na transport (paliwo, ubezpieczenie samochodu) – wydatki na materialy biurowe, srodki czystosci, – ubezpieczenia majatkowe, raty i odsetki od kredytu, – rezerwy na podatki do urzedu skarbowego i gminy. Sporzadzany jest na pismie przez wlasciciela firmy, menedzera lub zespol specjalistow przy udziale kierownictwa przedsiebiorstwa.
Mozna go wykorzystac do: przygotowania argumentow za wprowadzeniem nowego produktu, dostosowania podejscia marketingowego do istniejacych produktow, opracowanie calosciowego planu marketingowego, ktory zostanie wykorzystany w biznesplanie. Musi on jednoznacznie wskazywac priorytety w zakresie celow i strategii marketingu oraz przedstawic konsekwencje finansowe dzialan”. Niemniej warto podjac ten trud, poniewaz planowanie marketingowe jest waznym elementem umozliwiajacym budowanie przewagi konkurencyjnej i osiagniecie sukcesu przez firme. Oznacza ona prezentacje wynikow przeprowadzonej diagnozy zewnetrznej i wewnetrznej firmy, eksponujac: mocne i slabe strony, szanse i zagrozenia.
Nalezy wiec okreslic jakie wystepuja roznice pomiedzy konsumentami, jak mozna ich pogrupowac, aby bardziej skutecznie docierac do nich z przekazem. Cel jest nieodlacznym elementem kazdego zaplanowanego dzialania, stanowi dla niego drogowskaz, a takze podstawe kontroli skutecznosci. Cele powinny byc uporzadkowane w sposob hierarchiczny (od najwazniejszego do najmniej waznego), przedstawione w sposob mierzalny, realistyczne, nie moga byc sprzeczne. Najpierw formuluje sie dzialania ogolne, aby nastepnie dodac do nich dzialania szczegolowe. Wyznacz termin, efekt zadania, jego charakter (powtarzalne czy jednorazowe), budzet, a takze sposob wykonania. W takim razie poinformuj nas o tym wysylajac wiadomosc na adres e-mail zamieszczony w zakladce Kontakt.
Ta naczelna orientacja jest glowna linia i zarazem wytyczna postepowania kierownictwa w zwiazku z sytuacjami, jakie zachodza w otoczeniu i przy uwzglednieniu wlasnego potencjalu kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno- produkcyjngo.
Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku. Portera Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan 1. Analiza konkurentow Analiza konkurentow Jakie sa mozliwosci i ograniczenia istniejacych lub potencjalnych konkurentow oraz jakie prawdopodobne posuniecia moga oni podjac w przyszlosci?


Mozliwosci strategiczne Mozliwosci strategiczne Jakie sa realne mozliwosci strategiczne w swietle powyzszej analizy? Strategic Business Unit – SBU) grupuje w ramach wielogaleziowego przedsiebiorstwa wszystkie rodzaje dzialalnosci gospodarczej, zmierzajace do wytworzenia okreslonego rodzaju wyrobu lub uslug i traktuje je jako pojedyncza jednostke operacyjna. Plan marketingowy jest narzedziem, za pomoca ktorego mozna polaczyc wszystkie elementy kompozycji marketingowej - marketing-mix. W praktyce stosuje sie nastepujace metody wyznaczania cen: – Koszty plus marza – cene ustala sie jako sume kosztow nabycia lub wytworzenia towaru plus marza (narzut), liczona jako procent od tych kosztow. Wszystko to, co uda sie osiagnac ponad prog rentownosci, jest juz czystym zyskiem dla firmy. Porownywanie osiagniec do okreslonych punktow kontrolnych pozwala na dokonywanie korekt w planie marketingowym.
Plan marketingowy moze odnosic sie do rynku lokalnego, krajowego albo miedzynarodowego, a wiec zostac zroznicowany w zaleznosci od regionu, ale tez od produktu, tzn.
Musisz wiedziec jakie Twoja firma ma cele strategiczne, aby przygotowany plan marketingowy wspolgral z nimi. Punktem wyjscia jest identyfikacja funkcjonujacych w nim podmiotow, a takze okreslenie relacji w jakie wchodzi z nimi nasza firma. Chodzi o okreslenie co firma posiada, jak dziala, jakie efekty osiagnela, jakie ma zamierzenia itp. Innymi slowy trzeba dokonac segmentacji rynku, czyli podzielic go wedlug okreslonych kryteriow na jednorodne grupy konsumentow. Nalezy wziac pod uwage uwarunkowania i sytuacje na rynku, czynniki techniczne, dzialania konkurencji, uwarunkowania prawne itp.
Cele marketingowe powstaja na podstawie celow i strategii przedsiebiorstwa, jest to pewna ich wersja koncentrujaca sie na rynku i kliencie. O ile plany strategiczne opisuja cele i sposoby ich realizacji w sposob ogolny, o tyle programy opisuja dzialania podejmowane w celu realizacji strategii w sposob bardzo dokladny.
Minimalny zakres informacji podany w tym punkcie obejmie dane na temat calkowitego kosztu realizacji planu. Nie moga byc powielane ani w czesci, ani w calosci bez pisemnej zgodny wlasciciela praw autorskich.
Zalozenia Jakie nalezy przyjac zalozenia dotyczace wzglednej pozycji firmy, jej silnych i slabych stron, konkurentow oraz tendencji wystepujacych w sektorze, aby obecna strategia miala sens? Analiza spoleczna Analiza spoleczna Jakie wazne czynniki panstwowe, spoleczne i polityczne stworza okazje lub zagrozenia? Innymi slowy - czy bedzie to produkt masowy czy indywidualny; a moze specjalistyczny, decyzje w sprawie wielkosci produkcji, decyzje dotyczace oznakowania produktu, to znaczy czy dac znak fabryczny, czy marke produktowi, czy produkt ma byc znaczony znakiem wytworcy czy dystrybutora, decyzje odpowiadajace na pytanie: jak opakowac produkt?
Potrzebne bedzie rowniez przeprowadzenie lub zlecenie badan marketingowych, ktore ukaza zjawiska i tendencje obecne na rynku. Analiza ta pozwala ocenic zdolnosc przedsiebiorstwa do reagowania na szanse i zagrozenia pojawiajace sie w otoczeniu przy uzyciu posiadanych przez firme zasobow.
Wysokosc budzetu jest uzalezniona od dwoch parametrow: (1) stosunku budzetu marketingu do przecietnych zyskow w danej branzy, (2) wysokosci kosztow, jakie nalezy poniesc, aby przedsiebiorstwo osiagnelo zaplanowane cele. Nalezy jednak podkreslic, ze strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, poniewaz jest projektem przyszlej organizacji i funkcjonowania calego systemu. Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: strategiczne dopasowanie, strategiczne dopasowanie, zorientowane na zasoby, zorientowane na zasoby, zorientowane na otoczenie.
Koncepcja zorientowania na otoczenie kladzie nacisk na analize otoczenia i zaklada, ze zasoby i umiejetnosci firmy musza sie dopasowac do zmian otoczenia.
Silne i slabe strony Silne i slabe strony Przy danej analizie sektora i konkurentow, jakie sa silne i slabe strony przedsiebiorstwa w porownaniu z obecnymi i przyszlymi konkurentami? Obnizona cena obowiazuje przez krotki czas, przyciaga klientow, ktorzy kupuja przy okazji inne towary. Analiza otoczenia firmy pozwala zidentyfikowac szanse i zagrozenia, ktore sie w nim pojawiaja. Uzupelnieniem celow pierwotnych sa cele wtorne, ktore moga wskazywac sposob osiagniecia celu pierwotnego (por.
Ohmae) Strategia jest podejsciem zmierzajacym do najbardziej korzystnego wyroznienia sie przedsiebiorstwa na tle swych konkurentow; podejscie to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiebiorstwa, tak aby w mozliwie najwiekszym stopniu spelnic oczekiwania odbiorcy.
Produkt oczekiwany – zbior cech i warunkow, ktorych spodziewaja sie nabywcy kupujac dany produkt np. Szansa to zdarzenie w otoczeniu, ktore moze prowadzic do znacznych, pozytywnych zmian w sprzedazy i w zyskach przedsiebiorstwa. Celem tej analizy jest identyfikacja tych zasobow przedsiebiorstwa, ktore beda mialy decydujace znaczenie dla osiagniecia trwalej przewagi konkurencyjnej. Zagrozenie natomiast to takie zjawisko w otoczeniu, ktore wobec braku wlasciwej reakcji na nie, spowoduje negatywne zmiany w sprzedazy i w zyskach firmy.Mac usb 3.0 video capture
How optimize website


Comments to «Plan marketingowy nzoz»

  1. RAFO Says:
    V4.8 Visual LightBox is a great photo.
  2. HULIGANKA Says:
    Tools for little they would drop.