Koncepcja produktu zak?ada, ?e konsumenci wybieraj? produkty wyró?niaj?ce sie najwy?sz? jako?ci?, niezawodnym dzia?aniem i cechami innowacyjnymi. Koncepcja sprzeda?owa zak?ada?a, ?e konsumenci i firmy pozostawieni sami sobie nie bed? dokonywali oczekiwanej wielko?ci zakupów. Segment rynku to grupa nabywców o podobnych wymaganiach, sile nabywczej, preferencjach zakupu itp. Nisza rynkowa to w?sko zdefiniowana grupa klientów, szukaj?ca ?ci?le okre?lonych korzy?ci z zakupu. Kryterium psychograficzne – opisuje osobowo??, styl ?ycia, klase spo?eczn? kupuj?cego. Koncepcja postepowania przedsiebiorstwa na rynku bed?ca wariantem dzia?ania zró?nicowanego.
Koncepcja postepowania przedsiebiorstwa na rynku spotykana na rynku dóbr zaopatrzeniowych i luksusowych. Wielko?ci? rynku nazywamy maksymaln? sprzeda? (okre?lon? warto?ciowo lub ilo?ciowo), jaka jest mo?liwa do zrealizowania przez wszystkie firmy dzia?aj?ce w okre?lonym czasie, przy maksymalnym wysi?ku, w okre?lonych warunkach marketingowych i ekonomicznych. Produkt to wszystko to, co mo?e by? zaoferowane na rynku w celu przyci?gniecia uwagi, zakupu, u?ycia lub konsumpcji, dzieki czemu mog? by? zaspokojone konkretne potrzeby i pragnienia.
Ceny ?rednie to sytuacja, w której firmy nie konkuruj? cen?, ale innymi elementami marketingu mix.
Strategia marketingowa przedstawia szeroko rozumiane narzedzia marketingowe, które bed? zastosowane w celu realizacji planu (produkt, cena, dystrybucja, promocja marketingowa). SlideShare utilise les cookies pour ameliorer les fonctionnalites et les performances, et egalement pour vous montrer des publicites pertinentes.
Zalozmy, ze zapisalas sie do Klubu Oriflame, pokazalas znajomym katalog i zebralas zamowienie na 200 punktow. Wyobraz sobie teraz, ze zaprosilas kolejne osoby do Klubu, one zas zaprosily kolejne – i tak dalej, az Twoja struktura rozrosla sie na tyle, ze w sumie Uzyskujecie 10 000 punktow . Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation.
Drugi plan marketingowy dzieli sie na cztery poziomy: Perlowa, Amarantowa, Zlota i Diamentowa Orchidea.
W zaleznosci od uzyskanego poziomu efektywnosci liderzy FM GROUP moga siegnac po Mercedesa klasy A, C, E i S.
Poniewaz FM Group rozwija sie bardzo dynamicznie i w tym roku bedziemy obchodzic jej 10 rocznice, nadszedl czas na kilka zmian. Projekt AS KOMPETENCJI jest wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego Program Operacyjny Kapital Ludzki. CEL PROJEKTU: Podstawowym celem projektu Zarzadzanie marketingowe malym i srednim przedsiebiorstwem jest opracowanie dzialan marketingowych firmy. WSTEP Zarzadzanie marketingowe polega na tym, ze wszystkie funkcje kierownicze takie jak: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie musza byc realizowane tak, aby potrzeby konsumentow byly najlepiej zaspokojone, gdyz klienci nabywaja produkty wylacznie po to, aby zaspokoic swoje potrzeby. 4.2 DZIALANIA ZWIAZANE Z DYSTRYBUCJA Dystrybucjato wszystkie czynnosci zwiazane z przezwyciezaniem przestrzennych i czasowych roznic miedzy produkcja a konsumpcja Kanal dystrybucjisa to wszystkie elementy organizacyjne u producenta i wszystkich posrednikow, poprzez ktore produkty lub uslugi sprzedawane sa na rynku. 4.2 DZIALANIA ZWIAZANE Z DYSTRYBUCJA Dlugosc kanalu dystrybucji – oznacza wyznaczenie liczby posrednich ogniw na drodze produktu od wytworcy do ostatecznego nabywcy. Przedsiebiorstwa tak kszta?tuj? instrumenty marketingowe, by nabywcy nale??cy do wybranej przez nie rynku docelowego stali sie lub pozostali klientami tego przedsiebiorstwa i by byli nimi równie? w przysz?o?ci. Procedura podzia?u ma bowiem sens, je?li ka?dy segment jest wystarczaj?co du?y, aby zapewni? firmie zysk. Cykl ten obejmuje okres od momentu wprowadzenia produktu na rynek, poprzez wzrost sprzeda?y, dojrza?o??, a? do momentu wycofania go z rynku.


Polega na budowaniu dobrego wizerunku przedsiebiorstwa i zdobywaniu dla niego przychylno?ci. Ty=200pp W przyblizeniu otrzymujesz 1 punkt za 2zl wartosci produktu, a wiec Twoje zamowienie ma wartosc 400zl ceny handlowej. Teraz policz: 400zl x 3% = 12zl Jesli dodasz do tego Twoj natychmiastowy zysk otrzymasz kwote 132zl.
Liderzy nalezacy do elitarnego Klubu Orchidei zyskuja dodatkowe prowizje i gratyfikacje wynikajace z drugiej czesci planu marketingowego, ktora stanowi procent obrotu globalnego wypracowanego przez FM GROUP World. Pierwszego Mercedesa klasy A mozna otrzymac zyskujac poziom efektywnosci 21% (co widac na pierwszym rysunku). Pozostale cele – przedstawienie aspektow zwiazanych z polityka marketingowa firmy, w tym: analiza produktowa firmy cykl zycia produktu elementy polityki cenowej segmentacja rynku wybor rynku docelowego W prezentacji przedstawione zostaly zagadnienia zwiazane z problematyka marketingowa i zarzadzaniem w malych przedsiebiorstwach.
Termin marketing pochodzi od angielskiego slowa market, po polsku – rynek, zbyt i oznacza przede wszystkim wiedze o tym, jak dzialac na rynku, by najkorzystniej ksztaltowac stosunki miedzy producentem a konsumentem lub uzytkownikiem produktow.
PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETING – MIX Marketing-mix to inaczej kompozycja marketingowa, jest wiec kategoria o wspolzaleznych elementach, ktore jako zintegrowany system oddzialuja na zjawiska rynkowe. Zgodnie z teoria 4P marketing-mix sluzy do produkcji wlasciwego i posiadajacego odpowiednie cechy produktu, dostepnego we wlasciwym czasie i miejscu, przy wlasciwych rozmiarach promocji i posiadaniu wlasciwej ceny. Powstala ona w 1990 roku, zaproponowal ja Robert Lauterborn, gdzie stwierdzil, ze klasyczna formula, koncentruje sie na punkcie widzenia przedsiebiorstwa, a w marketingu wazniejsze sa ujecia z perspektywy klienta. Kazda z nich powinna nie tylko byc wewnetrznie zintegrowana, lecz takze, powinna charakteryzowac sie wysokim stopniem skutecznosci i efektywnosci. ZACHOWANIA KONSUMENTOW NA RYNKU 2.1 FAZY WARUNKUJACE POSTEPOWANIE KONSUMENTA Postepowanie konsumentow na rynku obejmuje czynnosci, oddzialywania i procesy zwiazane z nabywaniem produktow i uslug, ktorych celem jest zaspokajanie potrzeb. Impulsem do uswiadomienia sobie okreslonej potrzeby moze byc: brak danego dobra informacja o nowym produkcie ujawnienie sie nowej potrzeby (np. SEGMENTACJA RYNKU Segmentacja rynkugrupowanie nabywcow w okreslony sposob, wyodrebnienie stosunkowo jednorodnych kategorii nabywcow wedlug przyjetych kryteriow Segment konsumentowto grupa nabywcow o zblizonych cechach, motywacjach, warunkach zycia i zachowania sie na rynku Koniecznosc segmentacji rynku wynika glownie stad, ze przedsiebiorstwo nawet duze nie jest w stanie obslugiwac wszystkich segmentow i zaspokajac potrzeb wszystkich odbiorcow na danym rynku. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW MARKETINGU W marketingu najwazniejsza jest swiadomosc, ze klient i jego oczekiwania to najwazniejszy element biznesu (jesli nie ma klientow, firma w sensie ekonomicznym traci racje bytu) oraz wynikajacy z tej swiadomosci proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy rownoczesnym zapewnieniu zysku przedsiebiorstwa i ciaglosci jego funkcjonowania. PRODUKTY CZESTEGO ZAKUPU – nabywane zwyczajowo, rutynowo, przed ich zakupem nabywca nie zastanawia sie dluzej i nie poswieca zakupowi zbyt wiele czasu i wysilku 2. Znaki towarowe podlegaja ochronie po ich uprzednim zarejestrowaniu we wlasciwej instytucji patentowej, w Polsce – Urzad Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Obejmuja one dzialania polegajace na doprowadzeniu produktu do sklepow i ostatecznego nabywcy Wybor kanalu dystrybucji – polega na doborze takiego ukladu, ktory zapewni ciaglosc sprzedazy i umozliwi szybka i zyskowna sprzedaz.
Opusty – jest to instrument aktywizacji sprzedazy, ktory dotyczy ilosci sprzedawanego towaru lub jego ceny. Podstaw? stosowania marketingu jest przyjecie przez przedsie­biorstwo orientacji marketingowej. Firmy kieruj?ce sie t? koncepcj? koncentruj? sie na wysokiej wydajno?ci, niskich kosztach i masowej dystrybucji.
Z tego wzgledu ka?da firma planuj?ca wprowadzenie na rynek nowego produktu czy us?ugi rozpoczyna dzia?ania od okre?lenia swojej grupy docelowej i zbadania jej potrzeb. Reklama spe?nia funkcje informacyjne, nak?aniaj?ce (zachecaj?ce) do dokonania zakupu oraz przypominaj?ce. Consultez notre Politique de confidentialite et nos Conditions d’utilisation pour en savoir plus. Wyobraz sobie teraz, ze zaprosilas do Klubu dwie osoby, ktore rowniez zamowily produkty za 200p.
Mozna powiedziec, ze stajemy sie wspolwlascicielami firmy FM, poniewaz zarabiamy z osob, ktore nie sa w naszej strukturze.


Osoby, ktore zdecyduja sie na odbior samochodu otrzymuja od firmy FM GROUP dodatkowe pieniadze na oplacenie miesiecznej raty leasingowej.
Nie wystarczy tu ograniczac swoje dzialania tylko do szukania zbytu dla produktu i temu podporzadkowac wszystkie czynnosci organizacyjne w przedsiebiorstwie, lecz oznacza to calkowite przesuniecie dzialan z produktu na rynek i konsumenta.
Czynnikiem ktory ulatwi wybor efektywnej koncepcji jest systematyczna analiza zewnetrznych i wewnetrznych warunkow dzialania przedsiebiorstwa.
Przedsiebiorstwo wybiera wiec te segmenty, ktore chce obslugiwac i dostosowuje produkt, promocje oraz kanaly dystrybucji do potrzeb wybranej grupy nabywcow. W osiagnieciu celu sluza techniki wspomagajace ten proces: badania rynku, ksztaltowania produktu, oddzialywania na rynek, ustalania ceny, sprzedazy. PRODUKTY WYBIERANE – sa bardziej zroznicowane i przed ich zakupem nabywca zwykle szczegolowo ocenia ich jakosc, cene i inne elementy.
Marketing mo?e by? stosowany zarówno przez przedsiebiorstwa produkcyjne, handlowe i us?ugowe, jak i przez organizacje niedochodowe. Twoja struktura bedzie zatem wygladala tak: Ty = 200p Osoba2 = 200p Osoba1 = 200p Osoba1 = 200p Osoba1 = 200p Osoba1 = 200p W sumie w Twojej strukturze jest 600pp. By to uzyskac, marketing wymaga zmiany sposobu myslenia wlasciciela firmy, ktory musi okreslic co rynek chce, co klient przyjmie a dopiero potem uruchamiac dzialania zwiazane z aspektami technicznymi i organizacyjnymi. Najkorzystniejsze sa te rozwiazania ktore mieszcza sie w granicach mozliwych do zaakceptowania nakladow i w najmniejszym stopniu odchylaja sie od idealnej koncepcji marketingu- mix. W okreslaniu sposobu zaspokojenia ustalonej potrzeby mozna korzystac: Ze srodkow masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) Z doswiadczenia innych Z wlasnego doswiadczenia 3. Jezeli firma produkuje wiele roznych wyrobow (HORTEX – soki, lody, przetwory owocowe, mrozonki) to znana marka, ktora kreuje wizerunek firmy znacznie bardziej wplywa na promocje jej produktow, niz moglaby to uczynic reklama pojedynczych wyrobow.
Koncepcja sprzeda?owa jest równie? stosowana przez firmy maj?ce nadwy?ki produkcyjne. Im wiecej punktow zbierzemy tym uzyskujemy wyzszy poziom i tym wiecej zarabiamy, wchodzac na kolejne poziomy efektywnosci.
To ukierunkowane myslenie w firmie jest koncepcja dzialania na rynku, ktorej punktem wyjscia jest konsument i jego potrzeby.
Przy jego analizowaniu zwracamy rowniez uwage na jakosc, marke, opakowanie, gwarancje, jak jest postrzegany przez konsumentow i czy zaspakaja ich potrzeby. Uswiadomienie potrzeby, ktora moze byc zaspokojona przez nabycie okreslonego produktu i towaru 2.
W ocenie mozliwosci wyboru sposobu zaspokojenia potrzeby uwzglednia sie rozne kryteria: cechy produktu cena jakosc marka producenta wygoda zakupu 4. Strategia postepowania marketingowego to szereg dzialan w roznych kierunkach i poziomach wykorzystujacych rozne instrumenty. PRODUKTY SPECJALNE – maja unikatowe cechy i najczesciej marka i kojarzone z nia walory decyduja o kupnie. Pomysl tylko: robisz dokladnie to samo, co przedtem, wciaz sama zbierasz zamowienie na 200p, ale dzieki temu, ze zaprosilas osoby do klubu otrzymujesz rabat czterokrotnie wiekszy !
Do najczesciej wymienianych instrumentow marketingowych zaliczamy: produkt, dystrybucja, cena i promocja.
Omawia ona kanaly dystrybucji - czyli uklady wzajemnie zaleznych organizacji zaangazowanych w proces udostepnienia produktu badz uslugi konsumentom lub odbiorcom przemyslowym.Best marketing strategies for doctors
Make your own gingerbread house with graham cracker
Market research handbook


Comments to «Plan marketingowy organo gold»

 1. 0110 Says:
  Discovered that advertising and kids and has run free video editor offered.
 2. Efir_Efirde Says:
  Final programs that make the list of the top create lovely video.
 3. BaKINeC Says:
  For the creation, management and the perform of generating.
 4. Dj_EmO Says:
  Particular video converting application with simple-to-use graphical Make Money From.