Bilgisayar kullan?c?lar? aras?nda genel olarak VLC ad?yla bilinen VLC Media Player, bilgisayarlar?n?z uzerinde yer alan her tur medya dosyas?n? sorunsuz bir sekilde oynatabilmeniz icin gelistirilmis olan ucretsiz bir medya oynat?c?d?r. Hem video hem de ses dosyalar? icin neredeyse tum dosya uzant?lar?n? destekleyen VLC, sadece bu ozelligiyle bile bircok bilgisayar kullan?c?s?n?n medya oynat?c? tercihleri aras?nda ilk s?ray? almaktad?r.
Temiz bir kuruluma sahip olan VLC Media Player, kurulum s?ras?nda bile sizlere farkl? bircok secenek sunmaktad?r. Her seviyeden bilgisayar kullan?c?s? taraf?ndan rahatl?kla kullan?labilecek basit ve anlas?l?r bir kullan?c? arayuzune sahip olan VLC, tamamen medya dosyalar?n? oynatmaya odaklanm?st?r. Ayr?ca klasik VLC Media Player kullan?c? arayuzunden s?k?lan kullan?c?lar icin tema destegi de sunan yaz?l?m icin gelistirilen farkl? arayuz seceneklerine gelistirici sayfas? uzerinden kolayca ulasabilir ve begendiginiz temalar? hemen bilgisayar?n?z uzerine indirerek kullanmaya baslayabilirsiniz. Kullan?c?lara tema destegi d?s?nda daha bircok farkl? ozellestirme secenegi ve gelismis ayarlar da sunan VLC Media Player, bir medya oynat?c?dan beklediginizden cok daha fazlas?n? sizlere olabildigince basit bir sekilde sunmaya cal?smaktad?r.


O an oynatmakta oldugunuz video veya ses dosyalar? ile ilgili bircok farkl? bilgiyi de sizlere sunan program yard?m?yla isterseniz ses kayd? veya video kayd? yapma sans?na da sahipsiniz. Izlemekte oldugunuz videolar?n veya dinlemekte oldugunuz muziklerin kalitesini artt?rmak icin kullanabileceginiz farkl? efektler ve ayarlar da yine VLC Media Player uzerinde sizlere sunulan nimetler aras?nda yerini almaktad?r. Tum bunlar?n d?s?nda videolar uzerinde k?rpma, renklendirme, filiran ekleme, gelismis filtre seceneklerini uygulama gibi secenekleri de kullan?c?lar?na sunan VLC, ses ve video aras?nda senkronizasyon ve gelismis altyaz? destegine de sahiptir. VLC Media Player'?n sahip oldugu tum bu gelismis ozellikler goz onune al?nd?g? zaman, suphesiz ki piyasada yer alan en iyi ve gelismis medya oynat?c? oldugu bir gercek. VLC ile oynatmak istediginiz tum dosya uzant?lar?n? kurulum s?ras?nda secebilir ve bu sayede belirlemis oldugunuz dosya uzant?s?na sahip medya dosyalar?n? varsay?lan medya oynat?c? olarak VLC uzerinde oynatabilirsiniz. Amac? medya dosyalar?n? sorunsuz ve h?zl? bir sekilde oynatmak isteyen bilgisayar kullan?c?lar? icin oldukca gelismis ve etkili bir cozum sunan program, bu konuda piyasada yer alan bircok rakibini geride b?rakmay? basarm?st?r.


Cevrimici olarak farkl? kaynaklar uzerinde yay?nlanan ses veya video ak?slar?n? da takip edebileceginiz program yard?m?yla isterseniz izlemekte veya dinlemekte oldugunuz icerikleri bilgisayar?n?za kaydedebilir ve daha sonra isterseniz tekrar tekrar izleyebilir veya dinleyebilirsiniz. 12 kanall? bir ekolayz?r ve kendinizi farkl? ortamlarda hissetmenize olanak saglayacak ince ses ayarlar? ve efektleri de VLC uzerinde sizleri bekliyor. Ozellestirilebilir bir kullan?c? arayuzu, kullanabileceginiz mukemmel fonksiyonlar, kolay kullan?m, gelismis ses ve video format destegi ve cok daha fazlas? VLC Media Player uzerinde sizleri bekliyor.Edit a video to make it shorter
Mac os build version
Online video editor speed up effect
Mac video software reviews


Comments to «Player video vlc download»

  1. surac Says:
    They add functionality like play a various so-known as screencast video to explain this App player video vlc download final updated.
  2. Dont_Danger Says:
    Package for creating music from the initial.
  3. Yeraz Says:
    Element of our lives so does graphics, if you're browsing.