Instagram has fully pulled the plug on Twitter integration, with photos that late last week showed up poorly cropped or aligned now not appearing in the short messaging services "Cards" gallery system at all.
Instagram CEO Kevin Systrom confirmed the split from Twitter was intentional last week, describing it as partly prompted by user confusion about the Cards system. Hopes that the vocal outcry on Twitter itself from users might change Systrom's mind were dashed, however, with the preview functionality being disabled completely over the weekend. The relatively low-key response from Twitter may be down to the fact that the company is working on its own Instagram-rivaling functionality. However, those still committed to Instagram or simply wanting to see the photos of their Instagram-using friends could find salvation in an unofficial Chrome extension, USA Today reports.
Nederlandse moslimmilitairen leveren dankzij hun specifieke achtergrond en culturele kennis een belangrijke bijdrage aan uitzendingen naar islamitische landen als Afghanistan. De Nederlandse defensieorganisatie streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving wat betreft culturele diversiteit. De culturele diversiteit bij defensiepersoneel heeft zowel voor- als nadelen, zo blijkt uit vragenlijsten, observaties en diepte-interviews.
Uit de vragenlijsten bleek verder dat de houding van het defensiepersoneel ten opzichte van diversiteitsbeleid en de effecten daarvan overwegend positief is.
Jonge rekruten van de Koninklijke Landmacht gedragen zich niet negatief ten opzichte van rekruten uit etnische minderheden. Het meeste defensiepersoneel staat daarentegen neutraal tot licht negatief tegenover multiculturalisme.


Moslimmilitairen gaven in diepte-interviews aan dat zij af en toe slachtoffer worden van stereotyperende opmerkingen.
Desondanks vertonen jonge rekruten van de Koninklijke Landmacht (de zogenaamde spijkerbroeken) geen negatief gedrag ten opzichte van rekruten uit etnische minderheden.
Romantic Dinner : Wallpapers tagged 14 February, Beloved, Boyfriend, Couples, Darling, Girlfriend, Heart Feelings, Heart Wallpapers, Husband, Love Wallpapers, Married, Partners, Valentine Wallpapers, Valentines Day, Wife. The latest escalation of Instagram's attempt to coax users away from Twitter and onto Instagram profiles, the decision has left many users of both services frustrated, adding as it does another few clicks before photos can be viewed. A set of photo-editing filters are believed to have been baked into the official Twitter mobile apps, with an imminent launch and a sneaky preview from Twitter co-founder Jack Dorsey in recent weeks. InstaTwit is a free add-on to Google's browser that restores the previews, though it obviously only works in the browser view of Twitter, not the official apps. Dat concludeert Femke Bosman op grond van onderzoek waarop ze 16 januari promoveert aan de Universiteit van Tilburg.
Bovendien vormt de explosieve groei van jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst aanleiding voor defensie om zich ook op dit arbeidspotentieel te richten. Een voordeel is dat moslimmilitairen die worden uitgezonden naar moslimlanden makkelijker toegang krijgen tot de bevolking als gevolg van hun identiteit, kennis van de cultuur, religie en taal.
Deze houding komt voornamelijk voor bij jonger, laag opgeleid personeel en bij opper- en vlagofficieren.
Ze hanteren uiteenlopende strategieen om daar mee om te gaan, varierend van relativeren en accepteren tot hard optreden en van zich afbijten.


Daar is volgens Bosman ook nauwelijks ruimte voor, omdat de nadruk in hun opleiding gelegd wordt op het militaire groepsgevoel en de vorming van de militairen. A multifaceted approach towards the diversity climate in the Netherlands Defence Organisation’ bij de Nederlandse Defensie Academie en het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg.
Meanwhile, Twitter is believed to be readying an Instagram alternative of its own, launching in time for the holidays, while clever developers have cooked up an unofficial way to rejoin the two services. Volgens Bosman zouden moslimmilitairen richtinggevend kunnen zijn bij zulke militaire operaties.
Daar staat tegenover dat de bevolking daar soms gebruik van maakt door druk uit te oefenen op de militairen, waar deze overigens professioneel op reageren.
Er lijkt een expliciete norm te gelden wat betreft diversiteitsbeleid en gelijke mogelijkheden voor iedereen.
Bosman voerde het onderzoek uit aan de Universiteit van Tilburg en de Nederlandse Defensie Academie. Het komt bovendien voor dat moslimmilitairen hun identiteit moeten verbergen om niet te veel verwachtingen te wekken. Volgens Bosman zouden moslimmilitairen richting- en maatgevend kunnen zijn bij het bepalen van opzet en stijl van opereren in islamitische samenlevingen.Videography virginia beach
Video ad creator
Creating video tutorials 116


Comments to «Upload video link to twitter desktop»

 1. Dj_SkypeGirl Says:
  Super Trader Karen Study group, we rapidly.
 2. IGLESIAS Says:
  Significantly less related to content material marketing and advertising (i.e., acquisition) most.
 3. NicaTin Says:
  Are numerous live inputs, multi-camera editing video to precise size, adjust video brightness/contrast/saturation, set audio volume.
 4. PARTIZAN Says:
  Capture, organize, edit and method audio, video and text computer.
 5. lovely Says:
  The Kodak Playsport video camera make it a wonderful loved audience.