Cay ve tablet koyma yeri olan Kanepe : Bu kurgu kusag? tasar?m, kanepe-koltuk kenarlar?n?n verimli kullan?lmas?, cay servisi yapmak ve sehpalara olan ihtiyac? ortadan kald?rmak icin yap?lm?st?r.
Evde esyalar bir ciple kaybolmas?n : Evlerimizde elden ele dolasan tv kumandas?, kitap - dergiler, anahtarlar, cep telefonlar? vs. Sectigim k?yafeti bana veren dolap: Ne giyecegimize karar vermek icin bazen tum k?yatlerimizi c?kart?r deneriz zaman kaybederiz.
4 Mevsim Parfum : Hayalini kurgulad?gum bu fikir ile 4 tane parfum sisesi ayr? ayr? yer kaplamam?s olacak. Televizyonlu Kumanda : Kurgu kusag?nda bulus fikirleri gelistirirken tersten dusunme yontemiyle buldugum bir fikir.
Gunduz ac?lan kumandal? perde : Kurgu kusag? icin cizdigim fikrimde perde acma isini kolaylast?rmak istedim. Ingilizceyi Turkceye ceviren mercek : Kurgu kusag?ndaki bu fikrimde mercek ile ingilizce bir yaz?n?n uzerine getirince, Turkce olarak cevirisini yap?yor. Ilac saatini bildiren saat : Gunluk bellirli saatler icerisinde duzenli olarak ilac kullanmas? gereken insanlar vard?r. Su ile uyand?ran saat : Kurgu kusag?nda uykusu ag?r olanlar icin bir fikir tasarlad?m ve cizdim.


Gizli Coklu Priz : Kurgu kusag? icin tasarlad?g?m fikrimde coklu prizi daha kullan?sl? yapma? dusundum.
Kopya Cekmeyi Onleyen Masa : S?navlar s?ras?nda ogrencilerin kopya cekmesini onleyen, kurgu kusag?nda tasarlad?g?m bu fikrimde, dugmeye bas?nca ara bolme yukar? c?k?yor. Biz haz?rlamad?k ancak surece uygun elestirel bir bak?s ac?s?yla degerlendirmeye cal?sacag?z.
Ortaya c?kan cozum onerileri gunumuz teknolojisiyle nas?l yap?lacag? endisesi tas?mamal?d?r. Ben bu asamay? genelde yap?lamayacak turden projeler olmas? yonunde ogrencilere belirtmeye cal?s?yorum.
Bu makina ile ust tarafa konan salata malzemeleri, parcalanarak tabakta bir araya gelmektedir. Ayn? zamanda dijital saatli bu takvim, odev gununden iki gun  ve bir gun oncesinde uyar? veriyor.
Asl?nda hayalimde olmas?n? istedigim bu fikrim gerceklesseydi hayat?m?z cok kolaylas?rd? diye dusunuyorum. Bunun onlemek icin, bu esyalara ses c?kartan kucuk bir devre yap?st?r?lsa, bu devrede bir baska cihaz telefon veya kumanda ile uzaktan sinyal al?sverisi ile aktif hale gelip ses c?karsa cok iyi olurdu.


Bunun icin icerisinde su bulunan ve alarm cald?g? zaman spreyle su s?kan bir saat tasarlad?m. Sonraki bir zamanda k?yafet secerken, uzerimizde giyinmis halimizle olan elbise resimlerini ileri geri ile bak?yoruz.
Su ve temizleyici maddeler bu robot kollar ile masaya uygunarak temizleme islemi gerceklesiyor.
Kurgu kusag?nda bu sorunu ortadan kald?rak icinde ilaclar?da olan alarml? saat tasar?m?n? yapt?m. Ayr?ca koltugun iki yan taraf?n? icininde kitap vs koymak icin kullan?labilecegini dusunerek kapakl? dolap olarak tasarlad?m. Ayr?ca bu ozelligi kullanmak istemez isek kumandal? olacak ve kumanda ile ac?p kapatacag?z.
Upload video sharepoint 2013 zones
Lawn care business advertising ideas


Comments to «Video kurgu programlar?»

  1. Lady_Neftchi Says:
    Web video for enterprise providers Including.
  2. 34 Says:
    Supply or from people or tiny groups that.