Nazilerce olume mahkum edilen yazar Julius Fucik, “Gercek yasamda seyirciler yoktur,” diyordu Daragac?ndan Notlar adl? kitab?nda, “sadece oyuncular vard?r.”  O donemin kosullar?nda, kitlelerin totaliter amaclarla manipule edilerek tarih sahnesine c?kar?ld?g? bir gercekti.
Fucik, belki de sunu kastediyordu: Seyircilikte ne kadar diretirseniz diretin, oyuna mutlaka sokulursunuz.
Seyretmenin uc tipik sonucu vard?r: Ar?nma (katharsis), ozdesleme (mimesis) ve yabanc?lasma.
Sahnede seyrettiginiz bir cuceyle ozdeslesmeniz icin, cucenin oynad?g? rolde sizi o rolun icine bir girdap gibi cekecek onemli (ar?nd?r?c? ve ozdeslestirici) ogeler olmas? gerekecektir. Tiyatrosunda yabanc?last?r?c? etkiler kullan?p da seyirciyi ar?nma ve ozdeslesmeden korumay? deneyen Brecht, kuskusuz onemli bir ad?m atm?st?r. Kuskusuz; buraya dek yazd?klar?m yazar, yonetmen, oyuncu uclusunu sorumsuz k?lma amac? tas?m?yor. Aylin: Banyo lavabo modellerini cok begendim hepsi cok guzelmis bu lavabo modellerini nerden bulabiliriz. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, canl? yay?nda bir seyircinin "S?va program?s?n?z" seklindeki tepkisine "Seyretme ulan, seyretme dana" sozleriyle yan?t verdi. Radikal - Ertem Sener’in sundugu ' Beyaz Futbol ' program?nda yorumculuk yapan Sinan Engin, sinirlerine hakim olamad? ve ilginc bir tav?r sergiledi.
Ama iktidar ayg?t?, gunumuzde oldugu gibi, bu denli “bir bak?s” olarak somutlasmam?sken dahi; bakmak, seyretmek ve seyrettirmek eylemleri onemli icerikler tas?yordu. Asl?nda cagdas? Brecht de, epik tiyatrosuyla, seyirciye bu uyar?y? yap?yordu: Seyretmek de oyunun bir parcas?d?r; haz?rl?ks?z seyredersen oyun sana egemen olur, sen oyuna degil! Bu nedenle isteyerek bir rolle kendinizi ozdeslestirmeniz ne kadar zorsa, bir benzestirme tuzag?na dusup de sizi hic anlatmayan bir rolle ozdeslestirilmeniz de o kadar kolay olacakt?r.


Yabanc?lasma; ar?nma ve ozdeslesme gibi, bir d?s-etkiyle gerceklestirilebilse bile, kendi kendinizi yabanc?last?rman?z katharsis ve mimesis’e gore cok daha olanakl?d?r. Ama sadece tiyatro alan?nda degil, tum sanat dallar?nda elestiri hep sanat eseri yarat?c?s?na geliyor; yaratman?n oldugu kadar, yarat?lan? izlemenin ve alg?laman?n da etik bir sorun oldugu unutuluyor. Yahudilerin evlerinin ve giysilerinin isaretlenmesi, asl?nda bir bak?s?n orgutlenmesiydi; Hitler, habire kendini seyrettiriyordu kitlelere ve oyuna kat?ld?kca seyredilme “mertebesi”ne erisen nesne-kitlelere bir dev aynas? sunarak kendi kendilerini de seyrettiriyordu (en az?ndan, kitap yakma ayinini kimse unutmuyordur). Iste o yuzdendir ki, bu yaz?n?n ana-fikri, seyretmenin de etik bir sorun olduguna iliskindir. Cunku yabanc?last?rma yontemini kullanacak olan yazar, yonetmen, oyuncu uclusudur; yani seyirci yabanc?last?r?lacak kisidir. Hermenotik denilen yorumsamac? yontem, burada bize, alg?lama s?ras?nda pasif (nesne) degil, aktif (ozne) olma olanaklar? sunuyor. Tabii ki, mudahaleyle anlatmak istedigim oyunun kesilmesi ya da oyuncunun kafas?na bir seyler f?rlat?lmas? ya da sahnenin isgal edilmesi vs. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Tarikat ayinlerinde bile, ar?nman?n saglanmas? icin cesitli uyusturucu-uyar?c? kimyasallar?n yard?m?na basvurulmas? bununla ilgilidir. Aksi takdirde siz ar?nd?rma ve ozdeslestirme yontemleriyle, bizatihi kendi varolusunuza yabanc? konuma dusurulursunuz veya nihilist (kaba reddiyeci) ya da konformist (kaba uyumcu) birisi olup c?kars?n?z.
Epik yarat? anlay?s?yla butunlestigi noktas? ise epik alg?lama (yani epik-elestirel bak?s) al?skanl?g? kazanmada ortaya c?k?yor.
Cok guzel seyretme duzenleri olusturulmus oturma odas? dekorasyon modellerini sizin icin yay?nl?yoruz.


Katharsis’i hedeflenen bir sonuc olarak ilk kez kavramlast?ran Aristoteles, tragedyay? “korkutarak, ac?tarak ve uzerek ruhlar? ar?nd?rd?g? ve bu sayede bosalt?p rahatlatt?g?” icin onemser.
Aksi takdirde yabanc?lasma sonucu, t?pk? ar?nma ve ozdeslesme gibi seyirci-d?s? oznenin elde ettigi (seyirciyi “insa” ettigi) bir sonuc olur. Ustelik izlediginiz yap?t isterse tum ar?nd?r?c? ve manipule edici ogeler tas?s?n, siz epik bak?s?n?zla bunlar? etkisizlestirebiliyorsunuz.
Ama tiyatrocular?n kact?g? bir sorumluluk (ki bu, tiyatronun kendi ozgun varolusuna yabanc?lasmas? sorunudur) degil midir, oyun sonras?nda hep beraber oyunu ve sunulusunu tart?smak?.. K?saca, bu yaz?n?n; felsefi tavr? olmayan bir seyircinin, kolayl?kla, seyrettigi oyunun (yazar?n?n, yonetmeninin, oyuncusunun) nesnesine donusebilecegi konusunda bir uyar? islevi gormesini amacl?yorum. Ozdeslesme de, ar?nma kadar olmasa da bir d?s etkiye (ve ozellikle manipulasyona) gereksinim duyar. Nitekim gorulmustur ki, siz istediginiz kadar epik oyunlar c?kar?n; seyirci o oyunlarda bile pekala ar?n?yor, ozdeslesebiliyor! Cunku seyirci o tiyatro salonuna oyle bir d?s-etki ve ideolojik kodlanmayla donat?lm?s olarak geliyor ki, siz ne yaparsan?z yap?n o coktan ar?nmaya, ozdeslesmeye haz?r!Videos editor download
Video song to mp3 converter online free


Comments to «Video seyretme program?»

 1. MARTIN Says:
  These days are speaking about some new attributes sprinkled in amongst.
 2. FroSt Says:
  It is the only professional editing remedy compressed video files but it does include the ability to add.
 3. BAKILI_QAQAS_KAYIFDA Says:
  Used by companies to attract buyers first OpenSource Realtime.
 4. red_life_girl Says:
  Player application capable of reading iPad/iPhone/iPod.