Secret circle kitap serisi,vote of no confidence definition uk,watch in secret 2013 online latino,the secret of moonacre review guardian - Test Out

05.02.2014
CW’nin senaryoyu olustururken, serinin hayranlar?n? uzebilecek baz? degisikliklere gittigi  bilinen bir gercek. Belki goze en fazla carpan fark kitapta farkl? ailelere mensup on iki genc anlat?l?rken, dizinin bu say?y? alt?ya indirmis olmas?. Sadece tan?sma k?sm? degil, iliskilerinin gelisimi ve Diana’n?n (Shelley Hennig) resme girmesi de oldukca farkl? gelisiyor.
Dizide olup kitapta olmayan karakterlere gelirsek, hikaye anlat?l?rken cocuklar?n ailelerinden hemen hemen hic bahsedilmemis. Buna benzer bir baska karakter de diziye cad? avc?s? konsepti ile giren Jake Amstrong (Chris Zylka). Yazar arkadaslar?mdan biri diziden pek hoslanmasa da, orjinal hikayeyi merak ettigini soylemisti. Diziyi takip etmeyenler icin k?sa bir ozet vermek gerekirse, Cassie (Britt Robertson) 16 yas?nda, annesini kaza sonucu kaybederek Chance Harbor’a anneannesinin yan?na tas?n?yor.
Tatilden donerken annesi Cassie’ye tas?nmaya karar verdigini ve eve degil anneannesine gittiklerini haber veriyor. Smith‘in romanlar?n? okuduktan sonra benim icin merak konusu olan okulda topluluk ve normal insanlar aras?nda yasanan gerilimin, ilerleyen bolumlerde seyirciye nas?l anlat?lacag?.
Dizinin basar?s?zl?g? hikayeden mi yoksa senaryodan m? kaynaklan?yor diye merak ettigini dusunuyorum.
Hikayenin asl?nda Cassie annesiyle tatildeyken, Adam’?n kendisini kovalayan silahl? insanlardan kacmas?na yard?m ediyor.
Cassie yeni okuluna al?smaya cal?s?rken, Faye (Phoebe Tonkin) ve yandasc?lar? (karakterlerin cogu dizide olmad?g?ndan isimler pek onemli degil) Cassie’yi nerdeyse k?r?lma noktas?na getiriyor. Nick’in serinin besinci bolumunde oldurulmesi ile birlikte, kitapta ona yuklenen karakteri bir baskas?n?n goturmesi geregi ortaya c?k?yor. Adam’?n kendisi gibi -cad?- olmayan birinden ald?g? ilk yard?m bu oldugundan, jest olarak kars?l?g?nda k?za sekli gule benzeyen akikten bir tas veriyor.


Salem’den bahsedilirken, cad? av? gundeme gelse de, toplulugun guclerinden korkan bir iki lise kabaday?s? d?s?nda bir olusumdan bahsetmek yanl?s olur.
Nick ve Cassie aras?ndaki yak?nlasma, Nick’in kendini hem cad? meclisinden hem de digerlerinden soyutlamas?, meclisteki diger erkeklere gore daha kotu bir imaj? olmas? vs.
Dizideki karakterlerin hicbiri ne fazla durust ne de yalanc?, hicbirinin yetenekleri digerlerine bask?n degil.
Diger ogrencilerle olan gerginliklerine ilk bolumlerde cok az yer verilse de, konu  daha ziyade karakterlere al?sana kadar seyirciye sunulan bir oyalama gibiydi. 1992 y?l?nda yay?nlanmaya baslamas?na ragmen roman, Alacakaranl?k serisi gibi genc ask? uzerine kurulu. Henuz turkceye cevrilmis degil ancak Artemis Yay?nevinin ilk kitap uzerinde cal?smalara baslad?g? biliniyor. Ayr?lmadan evvel ismini soylemese bile elini opuyor ve ne zaman yard?ma ihtiyac? olursa, tas? tutarak kendisini dusunmesini soyluyor.
Diana olmadan, degil cad? oldugu gercegiyle normal bir lise hayat?yla bile basa c?kamayacak bir karakteri var. Senaristler bu konuya girmekten kac?n?rsa, okuyucular icin sadece baslang?c degil, sonda da suprizler olacak demektir. Ayn? zamanda gencler bu konusmay? yaparlarken, gumus bir iple birbirlerine bagl? olduklar?n? goruyorlar. Sonras?nda ise, aralar?ndaki cekimi fark eden cift Diana’y? k?rmamak amac?yla bir daha yaln?z kalmayacaklar?na dair soz verip kan yemini ediyorlar.
Ayr?ca witchcraft’la ilgili Golgeler Kitab?, bitkiler ve kristaller haricinde bir vurgunun olmamas? sadece serinin okuyucular?n? degil, izleyicilerini de hayal k?r?kl?g?na ugrat?yor.
Sezon Ne Zaman Basl?yor?Televizyon Dunyas?14 Kas?m 201237 yorum 7.050 kez goruntulendi The Secret Circle 2. Cassie hayal gordugunu dusunerek, Adam ise ne anlama geldigini bilmediginden durumu gormezden geliyor.


Ucuncu kitab?n sonuna kadar da Adam-Diana ikilisi iliskilerine devam ediyor ve Cassie onlar? uzaktan izlemekle yetiniyor. Yasca daha buyuk olanlara gelirsek, Cassie’nin anneannesinin yol gosterici konumunda oldugunu kabul edebiliriz.
Dizide Cassie’nin lise arkadas?n? oynayan Luke da bu bahaneyle oldurulerek senaryonun d?s?na c?kar?l?yor. Simdilik eksik olan alt? karakterin de ilerleyen bolumlerde benzer yollarla senaryoya eklenmesi mumkun. Dizinin hikayenin asl?na sad?k kalmay?s?, kurtulusuna neden olabilir mi derseniz, izleyip gormemiz gerekecek. Spoiler vermeden onlar hakk?nda ancak bu kadar? soylenebilir. Dizideki Mellissa (Jessica Parker Kennedy) karakterinin kitapta olmad?g?n? da soylemek gerek. Faye son ana kadar hangi safta oldugunu secmede zorlan?yor ve guce olan tutkusu onu beklenmedik yollara sokuyor. Sezon Ne Zaman?Kesin olmamakla birlikte tahminimizce Bunun tek bir yolu var eger baska bir kanal The Secret Circle 2. Smith’in kitap serisinden uyarlananThe Secret Circle Chance Harbor kasabas?nda yasayan bir grup cad?n?n maceralar?n? konu al?yor.
Annesinin olumunden sonra Harbor’a gelen Cassie cad? oldugunu ogreniyor ve cemberi tamamlamak icin diger cad?lara kat?l?yor.
Dizide bir cok fantastik macera ve gecmise donus gibi bilim kurgu ogeleri mevcut.The Secret Circle 2.Secret underground uk bases
Victoria secret coupons nov 2013
Secret of my success rotten tomatoes 7500


Comments to «Secret circle kitap serisi»

  1. sex writes:
    Meditation class is guided by an instructor, who will non secular.
  2. L_500 writes:
    Not potential for us to know every.