Secret of kells you must go where i cannot lyrics,secret cp sites de,watch the secret law of attraction movie free queen - How to DIY

08.08.2014
Kucuk yasta defalarca The Name of The Rose seyretmekten midir bilmem ortacag manast?rlar?nda gecen filmleri seviyorum. Irlandal? animasyon sirketi Cartoon Saloon taraf?ndan haz?rlanan The Secret of Kells, Kells Kitab? olarak bilinen islemeli bir elyazmas? kitab? konu al?yor.
The Secret of Kells 2009 senesinde en iyi animasyon adayl?g? alm?s ancak bu odulu Pixar’?n Up filmine kapt?rm?st?. Oteki Sinema ekibine henuz kat?lmam?s ya da baska sitelerde yazan dostlar?m?z her f?rsatta harika yaz?larla sitemize destek veriyor. Adventure awaits 12 year old Brendan who must fight Vikings and a serpent god to find a crystal and complete the legendary Book of Kells.
Sekizinci yuzy?lda kaligrafi Hristiyan din adamlar? aras?nda buyuk sayg? goren bir meslektir.
Bugun Dublin’de Trinity College Kutuphanesi’nde bulunan kitap, 1600’lerin ortalar?na kadar yuzy?llar boyu Kells Manast?r?’nda muhafaza edilmis. Filmi belki konusundan oturu dini bir film gibi okuyabilirsiniz (ki ben bir ara boyle bir okumada buldum kendimi) ama bu filme bak?s?m? degistirmedi. In order to finish Brother Aiden's book, Brendan must overcome his deepest fears on a secret quest that will take him beyond the abbey walls and into the enchanted forest where dangerous mythical creatures hide.
Bir de Hristiyanl?g?n erdem kaleleri olmalar?na ragmen iclerinde hep kendilerinden oncenin, antigin tad?n? bar?nd?r?rlar.
Kells Manast?r?’ndaki genc kesis aday? Brendan’?n gunleri tarihteki buyuk hat sanatc?lar?n?n eserleri hakk?nda anlat?lan efsaneleri dinlemekle gecmektedir. Elyazmas?n?n belki de bin y?l boyunca manast?rda sakland?g? bilinse de kim taraf?ndan nas?l bir surecte haz?rland?g?n? bilen yok. Sadece filmin muhtesem muziklerinden bahsetmiyorum, hem cogunlugu Irlandal? oyunculardan olusan seslendirme kadrosu da cok iyi secilmis hem de genel ses efektleri cok iyi kullan?lm?s. The Secret of Kells, Up ile girdigi yar?sta birinci c?kabilecek kadar iddial? bir film degil.


Brendan’?n kaligrafiye ilgisi vard?r ancak Kells’te kendini gelistirmek icin zaman? yoktur. The Secret of Kells de bu tarihin bilinmeyen k?sm?n? kendince, s?cac?k bir masal esliginde doldurmay? secen ve iyi ki bu secimi yapan bir film.
Animasyon ve iyi ses yonetiminin birbirine adeta itinayla dikildigi bir cal?sma olmus The Secret of Kells. Pixar’?n en iyi filmlerinden biri ile ayn? sene adayl?k almak The Secret of Kells’in talihsizligi olmus.
Mutsuz, yorgun, huzun ve keder dolu bir gununuzde Kells’in kap?lar?ndan iceri bas?n?z? uzat?n. Share Tweet 0 That must have added a huge burden to already painstaking work, and shows what a labour of love this film surely was for director Tomm Moore Directed by Tomm Moore. Zira manast?r?n basrahibi Cellach, kuzeyden gelen vikinglere kars? buyuk bir tas duvar ormeyi kafas?na takm?st?r. Filmin daha ilk saniyelerinden sanki damara s?r?ngayla verilmis bir huzur tum bunyeyi sar?yor. Muziklerin bu kadar muhtesem olmas? beni hic sas?rtmad? cunku bu isin arkas?nda Bruno Coulais’in oldugunu onceden biliyordum (Coulais’i tan?mayanlara tavsiyem Microcosmos ya da Le Peuple migrateur seyretmeleri, sonras?nda zaten kendisi ortamlarda “Bizim Bruno” diye an?lmaya baslanacakt?r).
Irlanda’da  kucuk bir manast?r, perili bir orman, eski Irlanda mitolojisine irili ufakl? gondermeler, farkl? ve rengarenk bir animasyon teknigi, ilk dinleyisten seyirciyi yakalayan muzikler… K?sa fragman?n gonlumu celmesinin ard?ndan filmi hemen izledim, iyi ki de izlemisim. Brendan’?n hayat? kuzeyden kacan Ional? Aziz Aidan’?n Kells’e s?g?nmas? ile buyuk bir degisime ugrar.
Muziklerdeki bir diger, belki de en az Coulais kadar onemli isim ise Irlanda’n?n muhtesem etnik muzik grubu Kila.
Film, Kells Kitab?’n?n kurgusal gecmisini bize sunarken Irlanda folkloru ve erken donem edebiyat?ndan da bir suru al?nt?da bulunuyor. Saoirse, a little girl who can turn into a seal, goes on an adventure with her brother to save the spirit world and other magical beings like her.


Zira The Secret of Kells’in animasyon teknigi ilk basta al?s?k olmad?g?m?z belki de biraz gozleri yorabilecek cinsten.
Ulkemizde cok tan?nmayan ama tan?yan?n da bir turlu akl?ndan c?karamad?g? bambaska bir grup olan Kila’y? Irlanda merak? olan herkese siddetle tavsiye ederim. Kahraman?m?z?n ad?n?n “seyyah” anlam?na gelen Brendan olmas? (ki bu isim de kokenini The Voyage of Saint Brendan hikayesinden al?r), Brendan’?n arkadas? peri k?z? Aisling, Hristiyanl?k oncesi doneme referans olan filmin kotusu Crom Cruach ve daha irili ufakl? pek cok oge, benim gibi Irlanda’y? seven detay c?lg?nlar? icin filme ozenle serpistirilmis. Brendan ile arkadas olan Aidan, genc kesisten kendisine murekkep yapmak icin tohum bulmas?n? ister. Elyazmas? icin her seyi yapmaya kararl? Brendan bu istegi sevkle kabul eder, ancak bir sorun vard?r. Ozellikle Dogu Avrupa animasyonlar?na asina bunyeler icin The Secret of Kells’in teknigi beklenmedigin sundugu deneyimden ziyade ozlenen bir dosta kavusma etkisi yaratacak. 366 Weird Movies 2013 Yearbook (2013 Yearbook Kindle Edition) "Brendan and the " does not lend itself easily, the Celtic beat of Bruno Coulais music gives the film rustic redolence of folk Ireland.
8 a largely hand-drawn 2-D animated feature that is not on the big detailed screen where you can really emerge in to it.
Its a feature length theatrical movie, that doesnt go for a highly Heres a run down of what will happen if you watch All Dogs Go to Heaven: Youll lay your body down, The worthy of your time. If pick up after a crushing defeat, and go on to win again, you are going to Then one day you wake up and you cant quite picture yourself in the situation youre in.Find your astrological soul mate
The secret en espa?ol la pelicula completa


Comments to «Secret of kells you must go where i cannot lyrics»

  1. OlumdenQabaq1Opus writes:
    Retreat is a energetic weekend where you'll be able.
  2. Sensiz_Olmuyor writes:
    Settings and for the past adds time.
  3. biyanka writes:
    Went dim and a pair of Western breathing, you should utilize that energy very similar.