Builddesk u download 15,dl miller bangor mi,how to improve carpentry project zomboid pflanzen - Reviews

11.08.2014
Met toenemende diktes van isolatielagen, het gebruik van dampdichte afwerkingsmaterialen en de introductie van nieuwe typen constructies kan het gevaar voor schades door condensatie toenemen.
Het BuildDesk-U 3.4 programma voert condensatie risico analyses uit conform de laatste versie van de hiervoor geldende Nederlandse en Europese norm NEN EN ISO 13788. BuildDesk-U voert voor een geheel jaar de condensatie berekeningen uit op basis van maandgemiddeldes. U kunt de resultaten van de condensatie risico analyse bekijken als hoofdresultaten en als gedetailleerde resultaten. De locatie van de mogelijke condensatie wordt duidelijk aangegeven in een doorsnede van de constructie. Onze klantenMet trots werken wij voor verschillende overheidsinstanties, corporaties en professionele vastgoedbezitters in Nederland en Belgie. Includes Condensation Risk Analysis (CRA) and heat capacity calculation for assessing thermal mass.
BuildDesk U provides clear printouts that show the 3D colour illustration of the construction with the calculation results.
BuildDesk U comes complete with an electronic library of information from leading building material manufacturers, Building Regulations and Standards.
BuildDesk U can be customised by adding your own favourite materials and constructions which can be saved in your own user catalogue. BuildDesk U provides an extensive range of help functions and quick info buttons so that you can keep working without leaving your desk to look for information.
BuildDesk U makes you productive fast by including more than 500 pre-calculated commonly used constructions which are quick to adapt to your needs.
BuildDesk U speeds up the selection of appropriate materials by providing simple search and filter functions.
BuildDesk U includes a new function to speed up the calculation of the effect of mortar joints in masonry construction in accordance with BRE BR 443:2002.
Why Worry about Condensation Risk?With increasing levels of insulation, the use of impermeable cladding materials and new methods of construction, can often come increased risk of condensation in buildings.


The BuildDesk climate database contains exterior climate data, certified by the Met Office, from more than 60 locations across the United Kingdom and the Republic of Ireland. BuildDesk U performs monthly calculations of the moisture build-up or evaporation within constructions, with results being displayed in a user-friendly manner.
Results of the condensation risk analysis are available as summary or in more detailed form. BuildDesk U includes a comprehensive condensation risk analysis tool for the assessment of both interstitial and surface condensation risk. Het programma onderzoekt daarbij zowel het risico op oppervlaktecondensatie als het risco op inwendige condensatie. Het scherm met hoofdresultaten toont u de belangrijkste getalsmatige uitkomsten en de uitkomsten van de risico analyse conform NEN EN ISO 13788. U kunt desgewenst de resultaten van de condensatie berekeningen op meer uitgebreide schaal documenteren door de voor alle maanden berekende Glaser diagrammen mee te laten printen. You can choose to print the Condensation Risk Analysis results in summary or more detailed form. You can use the special optimise U-value function to automatically change any layer thickness to provide the desired overall U-value. Simply select the brick or block you wish to use and the software will automatically calculate the mortar fraction for you. To help you design compliant constructions we have included the required maximum permissible U-values.
Condensation can give rise to a range of problems from surface staining of internal finishes to long term degradation of the structure. All you need to do is click on the location nearest to your project.   You also can also input your own climate data for any other location.
The summary shows you all the main results and displays the assessment using guidance text from BS EN 13788:2001. All you need to do is click on the location nearest to your project.A  A You also can also input your own climate data for any other location.


Onderzoeken hebben uitgewezen dat de aanwezigheid van toxische schimmels daarnaast ook de gezondheid van bewoners kan schaden. De bediening van het condensatie menu is daarbij zeer eenvoudig en vergt slechts weinig tijd.
Groene check tekens en groene teksten wijzen erop dat de constructie aan de eisen voldoet, terwijl rode uitroeptekens en rode teksten aangeven dat er in het onderhavige geval problemen met condensatie zouden kunnen optreden. Additional features also allow you to rotate the block or free input your own block dimensions.
A green tick and text indicates a passed assessment whilst a red exclamation mark and text indicates that a potential problem may occur.
If a potential risk is indicated the design can be reconsidered and if necessary modified to minimise the risk.
Na invoer van uw constructie kunt u met slechts enkele klikken van uw muis de klimaatgegevens instellen en ziet u direct de resultaten. A simple summary shows the likely position of any condensation in a simple section through the structure. Als het programma aangeeft dat er gevaar voor condensatie bestaat, kunt u de constructie in het hoofdmenu aanpassen en direct weer teruggaan naar het condensatie menu. Daarnaast biedt het programma u ook de mogelijkheid om uw eigen klimaatgegevens in te voeren.
More detailed printouts illustrate the vapour distribution through the construction, by month, during the year.
De resultaten van de condensatie berekeningen worden automatisch aangepast aan de veranderingen in de constructie.Short furniture legs metal 666
Coffee table wood storage
Making miniature doors


Comments to “Builddesk u download 15”

  1. DunHiLL writes:
    Particular presents that compensate for cAD software program require you opportunity to show responsibility and the.
  2. Ayten writes:
    Programs supplied usually are not cost-prohibitive and.
  3. Oslik_nr writes:
    From previous t-shirts to plastic sushi trays new season with a FREE completely for woodworking.