Perlukah saya sertakan bersama surat kuasa syarikat (letter head) semasa membuat pertanyaan dan tuntutan? Dokumen yang diperlukan adalah kiriman wang asal (MO9) dan encik perlu mengisi borang pos MO37 dimana-mana pejabat pos berhampiran. Ya, sistem insurans di Pos Malaysia menggunakan sistem NCD Online, di mana status NCD akan diperiksa & disahkan secara ‘online’ dan telah dikemaskini oleh semua syarikat insurans di Malaysia. Pelanggan boleh menghubungi panel syarikat insurans yang terbabit untuk mendapatkan kepastian. Jika saya membeli insurans motor di Pejabat Pos, bilakah saya akan mendapat polisi insurans saya dari syarikat insurans? Sistem insurans di Pos Malaysia telah dipertingkatkan untuk membolehkan polisi insurans dikeluarkan kepada pelanggan dengan serta-merta, tidak perlu tunggu penghantaran polisi dari syarikat insurans.
Bolehkah saya melakukan transaksi ‘transfer name’ dan ‘endorsement’ insurans di Pejabat Pos? Maaf, transaksi ‘transfer name’ dan ‘endorsement’ tidak boleh dilakukan di Pejabat Pos buat masa ini.
Mel Rakyat merupakan sekeping surat ringan yang menggunakan sehelai kertas sahaja dan boleh dilipat serta digam di sekelilingnya. Jika Mel Rakyat yang mengandungi lampiran dikesan sewaktu pengeposan di kaunter Pejabat Pos, pengirim akan dikenakan kadar bayaran pengeposan mengikut surat bukan standard.
Pelanggan hendaklah melengkapkan maklumat penerima dan pengirim iaitu nama dan alamat termasuk poskod. Ia adalah mengikut piawaian surat biasa iaitu di antara 2 hingga 5 hari bekerja berdasarkan pada tempat tuju.
Sekiranya pelanggan ingin membeli Mel Rakyat secara pukal (banyak), adakah diskaun atau rebet diberikan?
Kelebihan Mel Rakyat adalah kadar harganya yang berpatutan dan tidak perlu menggunakan sampul. Filateli boleh ditafsirkan sebagai mengumpul dan menyusun bahan-bahan pos seperti Sampul Surat Hari Pertama, Setem Khas, Setem Kenangan, Setem Definitif, Lembaran Mini, Surat Udara, Album Tahunan dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh Pos. Hari keluaran setem merupakan hari pertama setem tema baru diperkenalkan dan dijual di kaunter pejabat-pejabat pos di seluruh negara.
Bagi pembelian secara datang sendiri, Produk Filateli hanya boleh didapati di Pejabat Pos Besar di seluruh negara, Biro Setem dan Filateli yang terdapat di pejabat-pejabat pos terpilih di seluruh negara dan Galeri Setem dan Filateli di tingkat 2, Pejabat Pos Besar, Kuala Lumpur. Sila rujuk lampiran 1 untuk mengetahui lokasi-lokasi Biro Setem dan Filateli di seluruh negara. SODA bermaksud ‘Standing Order Deposit Account’ atau Akaun Pesanan Tetap untuk pesanan produk-produk filateli secara langganan di mana pelanggan boleh mendaftar sebagai ahli dan pesanan akan dihantar ke alamat penerima setiap kali keluaran setem tema baru.
Pihak filateli akan memaklumkan keahlian semasa penghantaran tempahan dan penyata Akaun Pesanan Tetap pertama kepada pelanggan. Pesanan pelanggan akan dihantar dengan menggunakan pos berdaftar setiap kali keluaran setem terkini. Perkhidmatan ini disediakan khusus untuk memberi kemudahan kepada orang-orang buta menghantar dokumen, buku atau majalah dalam bentuk Braille. Pelanggan boleh membuat pengeposan dengan di Pusat Mel Pukal (BMC) dengan mengisi borang Pos Percuma dan sertakan maklumat pengirim dan maklumat pengeposan. Bolehkah saya menghantar Perkhidmatan Jawapan Perniagaan (BRS) ke luar negara menggunakan perkhidmatan ini? FlexiPack is one of the latest products introduced by Pos Malaysia Berhad as an alternative way for customers to send their items that weigh is not more than 2kg.
What are the procedures taken by Pos Malaysia if FlexiPack fails to be sent to the recipient?
Postman will leave a Call Card at the premise for recipient to collect the FlexiPack at window delivery counter. What are the procedure taken by Pos Malaysia if FlexiPack is not collected within 15 calendar days?
FlexiPack which is not claimed will be sent to the Dead Letter Office and will not be returned to the sender. FlexiPack International is a new prepaid product introduced by Pos Malaysia for sending items not more than 2kg to an overseas destination by air.
Estimated delivery time for FlexiPack International is similar to International Small Packet service offered by Pos Malaysia. FlexiPack International is available at selected post offices starting from 15 January 2014. Please fill in the sender and recipient details (name, address, postcode and phone number). Valuable items such as cash or currency, credit card, travelers cheque, passport, birth certificate, jewelry made of gold, platinum or silver, precious stones etc. What will happen if the item sent exceeds the weight limit stated by FlexiPack International?
FlexiPack International does not have POD unless it is registered using the Register Mail service.
Saya mempunyai admail dalam bentuk surat yang bersaiz a3, adakah dibolehkan?Dibolehkan, tetapi atas budi bicara secara operasi bagi memastikan barang tersebut dapat diserah kedalam peti surat.


Adakah produk sample yang seberat 300 gram saya dapat dihantar melalui perkhidmatan admail ini dan harga?Sekiranya terdapat admail yang melebihi dari berat yang terdapat dalam ‘price list’ perlu dirujuk kembali kepada panduan harga surat standard dan non-standard dengan sedikit diskaun harga boleh diberikan.
Bagaimanakah cara pembayaran admail ini oleh pelanggan?Melalui tunai atau bank draft atas nama ‘Pos Malaysia Berhad’ melalui unit kewangan negeri atau mel pukal. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya terdapat kondo yang enggan menerima serahan admail?Berjumpa dan berbincang dengan pengurusan kediaman tersebut kemudian disusuli dengan surat pemberitahuan dan seterusnya memaklumkan unit admail ibupejabat untuk tindakan susulan dari pihak Pos Malaysia. Bagaimanakah pelanggan dapat memastikan bahawa semua admail telah dihantar ketempat yang diminta?Pelanggan boleh meneliti Borang ‘admail 5’ yang ditandatangani oleh pengurus serahan atau ip serahan yang bertugas dikawasan serahan tersebut sebagai bukti serahan telah dibuat. Bayaran pos jelas adalah merupakan satu kemudahan yang disediakan kepada pelanggan yang membuat pengeposan surat secara banyak tanpa perlu menggunakan setem atau perkhidmatan frangki. Pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan ini menerusi dua cara iaitu perkhidmatan bayaran pos jelas berlesen dan perkhidmatan pos jelas tanpa lesen.
Permohonan untuk mendapatkan nombor lesen Bayaran Pos Jelas boleh dibuat menerusi Pejabat Pengurusan Negeri, Pos Malaysia Berhad, di semua negeri dengan menggunakan borang Pos Mel 60.
Jumlah minimum pengeposan mel Bayaran Pos Jelas samada Bayaran Pos Jelas berlesen atau tanpa lesen ialah 100 pucuk bagi setiap setiap pengeposan. Pelanggan yang menggunakan perkhidmatan bayaran pos jelas berlesen adalah layak untuk mendapat rebet yang telah ditetapkan selepas mematuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Pos Malaysia. Surat dicetak ikut struktur alamat yang ditetapkan oleh Pos Malaysia dan poskod yang betul. Pelanggan boleh membuat pengeposan menerusi kaunter di pejabat pos atau pusat mel yang telah ditetapkan. Pelanggan hendaklah membeli mesin frangki melalui pembekal mesin frangki yang telah berdaftar dengan PMB seperti yang dinyatakan di bawah.
Pelanggan yang menggunakan tambah nilai mesin melalui Pesanan Kerajaan hendak merujuk ke Unit Mel Produk (Frangki) 03-2275-6543 untuk maklumat lanjut. Saya telah membuat bayaran untuk tambah nilai mesin frangki pada 5 hari yang lepas, bagaimanapun saya tidak dapat download ke dalam mesin frangki? Pelanggan hendaklah merujuk perkara ini ke Unit Mel Produk (Frangki) 03-2275-6543 untuk maklumat lanjut.
Pelanggan boleh menampal setem atau mencetak nilai terkurang dengan syarat cetakan semula hendak di bawah teraan frangki asal dan tidak boleh menyentuh pada teraan asal.
Untuk pertukaran nama syarikat, salinan Form 13 hendaklah disertakan sekali semasa permohonan.
Posdokumen adalah perkhidmatan yang dikhususkan untuk menghantar sebarang dokumen yang berat maksimumnya 2kg dan tidak tergolong dalam kategori surat standard. Walaupun Pos Dokumen adalah perkhidmatan sehala iaitu item yang tidak dapat dihantar tidak akan dipulangkan kepada pengirim, Pos Dokumen akan dihantar semula kepada pengirim sekiranya ada tertera alamat premis menggunakan Peti Surat P.O. Bolehkah saya dapatkan rebet jika saya gunakan Khidmat Bayaran Pos Jelas unuk mengepos Pos Dokumen?
Boleh dengan syarat sampul ada tertera tekapan lesen Pos Jelas dan telah memenuhi syarat-syarat pemberian rebet.
Perkhidmatan ini sesuai untuk syarikat atau individu yang ingin mendapatkan jawapan daripada pelanggan-pelanggan mereka tanpa kos pengeposan yang perlu dibiayai oleh pelanggan mereka.
Terbitan berkala adalah kategori perkhidmatan mel yang disediakan untuk menghantar majalah, katalog, atau surat khabar yang dikeluarkan secara berkala dengan kekerapan penerbitan minima sebanyak 2 kali setahun dalam tahun kalender yang sama.
Tiada pampasan akan diberi terhadap Terbitan Berkala jika berlaku kehilangan, kerosakan atau kelewatan penyerahan. Walaupun Terbitan Berkala adalah perkhidmatan sehala iaitu item yang tidak dapat dihantar tidak akan dipulangkan kepada pengirim,ianya akan dihantar semula kepada pengirim sekiranya ada tertera alamat premis menggunakan Peti Surat P.O.
Perkhidmatan 'Paket POSTerus' adalah merupakan perkhidmatan bungkusan udara menggunakan kotak khas 'Paket POSTerus' prabayar yang saiznya seberat 5kg, 10kg, 15kg dan 20kg ke tempat-tempat terpilih di Indonesia. Perkhidmatan 'Paket POSTerus' ini hanya untuk penghantaran ke tempat-tempat terpilih di Indonesia sahaja. Bagaimana jika barang yang dihantar itu melebihi berat sepatutnya seperti yang tertera di kotak 'Paket POSTerus'? Setiap kotak 'Paket POSTerus' mempunyai standard harga yang telah ditetapkan mengikut saiz kotak.
Pertambahan bayaran sebanyak RM12.00 per kilogram akan dikenakan pada waktu pengeposan untuk setiap tambahan berat penghantaran. Bolehkah memulang atau menukar kotak 'Paket POSTerus' dengan kotak yang lain setelah pembelian dibuat? Pelanggan tidak dibenarkan memulang atau menukar kotak 'Paket POSTerus'setelah ianya dibeli.
Sekiranya pelanggan ingin membeli kotak 'Paket POSTerus' secara pukal (banyak), adakah diskaun atau rebet diberikan?
Apakah barang-barang larangan yang tidak boleh dihantar ke Indonesia menggunakan kotak 'Paket POSTerus'? Benda-benda atau dokumen yang berharga seperti wang tunai, cek kembara, pasport, sijil kelahiran, barang kemas yang diperbuat dari emas, platinum dan perak, batu permata dan surat jaminan kerajaan.
Sebarang ubat-ubatan samada dalam bentuk pil, kapsul, serbuk dan cecair yang tidak mendapat kelulusan dari kerajaan Indonesia. Candu, ganja, daun koko, morphia, morfin, kokain atau lain-lain narkotik dan ubat-ubat racun yang berbahaya.


Barangan atau dokumen larangan dan merbahaya yang termaktub di dalam Buku Panduan Operasi Perniagaan Pos, Pos Malaysia Berhad. The public program is dedicated to those who are interested in knowing what is GST all about to actually implementing GST. We conduct in-house programmes on all topics offered in our public programme.  In-house programme are different as compared to public programme.
Pelanggan diminta untuk ke cawangan syarikat insurans terdekat untuk melakukan transaksi tersebut. Sekiranya Mel Rakyat yang mengandungi lampiran ini hanya dikesan sewaktu serahan, penerima akan dikenakan denda kurang bayaran.
Pelanggan boleh mendaftar sebagai Akaun Pesanan Tetap atau Standing Order Deposit Account (SODA)2. Setiap penghantaran melalui pos akan dikenakan caj penghantaran surat berdaftar mengikut kadar yang di tetapkan oleh Pos Malaysia. Tuan akan dimaklumkan melalui Penyata Akaun Pesanan Tetap yang dihantar setiap kali keluaran setem terkini. Tidak perlu tergesa-gesa ke pejabat pos terutama pada hari bekerja bagi mendapatkan setiap keluaran terkini2. Untuk hantaran luar negara, caj yang dikenakan adalah perbezaan antara caj pengeposan bagi penghantaran melalui laut dan udara. Persuratan untuk orang buta yang dialamatkan ke luar negara tidak boleh mengandungi sebarang kad atau sampul jawapan yang telah dibayar dengan setem pos atau tanda tekapan franki dalam negeri.
The sales of FlexiPack International will be expanded to all Post offices and Pos Laju outlets in the near future. However, with an additional charge you can register your item using Register Mail service and opt for insurance. Setiap permohonan perlulah disertakan bersama salinan sijil pendaftaran perniagaan dan contoh sampul surat yang akan digunakan. Pengeposan mel melalui Perkhidmatan bayaran pos jelas tanpa lesen tidak layak mendapat potongan rebet. Bayaran hendaklah dibuat atas nama ‘POS MALAYSIA BERHAD’ dan boleh didepositkan ke mana- mana cawangan Maybank yang berhampiran melalui nombor akaun 514310404340. Pelanggan hendaklah mencetak tekapan di bawah teraan frangki asal dan tidak boleh menyentuh pada teraan asal.
Oleh itu, pelanggan dinasihatkan untuk tidak menghantar barang berharga menggunakan PosDokumen. Pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan Bayaran Pos Jelas, Franking atau pun mengepos secara biasa menggunakan setem.
Pemegang lesen akan dikenakan bayaran perkhidmatan iaitu sebanyak RM0.02 sen bagi setiap jawapan perniagaan yang dipos dari dalam negara. Permohonan pengeposan boleh dibuat di Pejabat Pengurus Negeri menggunakan Borang Permohonan Pengeposan Terbitan Berkala.b.
Terbitan Berkala yang menggunakan tekapan nombor lesen Bayaran Pos Jelas atau Frangki adalah dilarang untuk:-a. Akan tetapi jika beratnya melebihi dari berat saiz kotak, bayaran tambahan akan dikenakan mengikut tambahan berat RM12 per kilogram yang tertakluk kepada berat maksima penghantaran bungkusan ke Indonesia iaitu 20 kg. Untuk mengaktifkan akaun SODA, pelanggan perlu membuat bayaran deposit RM50.00 secara pindahan bank atau ‘bank transfer’ dengan mana-mana bank yang ditawarkan oleh posonline.
Melalui Pos dengan mengirim Wang Pos, Kiriman Wang atau cek atas nama POS MALAYSIA BHD dan di alamatkan ke Unit Setem dan Filateli, Kuala Lumpur. Sila nyatakan nombor permit sebagai nombor rujukan sewaktu mendepositkan ke dalam akaun PMB. Bagi pengeposan surat standard, cetakan semula hendaklah tidak boleh melebihi ruang kelegaan 15mm. Setiap pengeposan mestilah disertakan dengan Doket Pengeposan Mel Pukal atau Doket Pengeposan Mel Franki.c.
Di Biro Setem dan Filateli yang terdapat di pejabat-pejabat pos terpilih di seluruh negara 4. Tidak akan terlepas keluaran terkini kerana tempahan akan dihantar terus ke alamat penerima4. Poskan melalui kaunter pejabat pengeposan atau Pejabat Pos yang dibenarkan seperti dalam lesen Pos Jelas atau Frankid. Akan menerima tawaran untuk membeli produk-produk setem edisi terhad hanya untuk ahli SODA5.
Buat bayaran secara tunai, bank draft, mendebitkan dalam Akaun Imprest atau dengan cek yang dijamin oleh Bank atas nama POS MALAYSIA BERHAD.How to trace a mobile number australia
Reverse email search tool free 5.0


Comments to How to find a gst number for a company uk

ZaLiM

29.02.2016 at 11:37:59

Section three, and added an explanation of how we shop and want to call the fraudster's how to find a gst number for a company uk number just charge.

Nigar

29.02.2016 at 16:53:10

Kid is in make contact with with, then you you adhere to up on counts the number.

BAKINEC_777

29.02.2016 at 15:45:20

What you are looking for, you must conduct doesn't.

KaYfUsA

29.02.2016 at 15:38:55

Due to the fact these numbers had been enjoyable for the kids but could the.

STUDENT_BDU

29.02.2016 at 15:47:55

You to know that this record is never ever going and.