Tinus smits wikipedia,ringing in the ear ms 13,tiny zoo animal values - Plans On 2016

Author: admin, 26.02.2016. Category: Buzzing In Ears

In de vijfde editie van de DSM, die in 2013 is uitgekomen, zijn de criteria voor de diagnose ADHD nog verder versoepeld. Steeds duidelijker komt vast te staan dat de vaccinaties tegen de kinderziekten schade kunnen aanrichten. Een vaccin bevat niet alleen de stoffen tegen een besmettelijke ziekte zelf, maar ook stoffen ter conservering, zoals aluminium.
Volgens Smits zijn ADHD en autisme het gevolg van een te grote belasting met schadelijke stoffen. De hersenen van het ongeboren of pasgeboren kind zijn erg gevoelig voor chemische invloeden. Tinus Smits (1946-2010)Tinus Smits studierte Homoopathie bei der Gruppe Phosphorus in Belgien bei Jacques Imberechts und Alex Jacques. Passo dopo passo tutti i fattori considerati cause dell’autismo (vaccini, medicine somministrate regolarmente, esposizione ad ambienti tossici, conseguenze di malattie) vengono resi a-tossici (metodo di disintossicazione). Si, sembra che abbiano detto delle cose altisonanti come tuoni nella notte, per dare l’idea. Alla fine delle diluizioni, le possibilita che abbiamo di trovare anche solo UNA molecola attiva di principio attivo in quelle nuove soluzioni… sono le stesse che ha Lorenzo Croce di non scrivere bufale su di noi. Stiamo dunque parlando di acqua diluita in acqua, senza alcun valore scientifico o farmaceutico.
Uno studio della Cochrane su circa 30 diversi studi su persone col raffreddore che assumevano una dose normale quotidiana di vitamina C ha riscontrato una diminuzione della durata media di circa l’8% . Molti ricercatori hanno speso molte energie nello studio delle potenzialita nella diminuzione del rischio di cancro grazie alla vitamina C. Il fatto e dopo un po’ i bambini smettono di credere a Babbo Natale, una volta raggiunta una certa eta.
Fino ad ora il piu grosso ostacolo alla cura sembra essere la mancanza di informazione sulle cause della malattia.
Durante la gravidanza e durante i primi due anni di vita del bambino il suo cervello e estremamente vulnerabile e dovrebbe essere protetto il piu possibile. Sapete cosa dicono quando il bambino autistico espelle i calcoli renali, soffrendo come un cane bastonato e urlando per il dolore? Questi sciacalli prima vi offrono acqua, poi integratori, e nel frattempo vi violentano emotivamente, costringendovi a vederli come salvatori.
Pero Marciano e intelligente non si puo leggere cosi all’improvviso qui da voi, mi e andato di traverso il caffe. Grazie mille Ninth per il tuo eccellente articolo, pungente soprattutto nella parte finale.
Ciarlatani che spacciano una pseudo-cura per trattare cio che non e una malattia, a scapito soprattutto di bambini e persone indifese.
In altre epoche sarebbero gia stati appesi per i piedi a qualche albero fino a quando i corvi non avessero finito di cenare. Ovviamente cacciarli a calci nel sedere da ogni universita o ospedale sarebbe un primo passo. Ho dovuto rileggere l’articolo facendo head-bang e cercando di pogare col gatto che mi guardava male. Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post. Je zou kunnen zeggen dat klassieke homeopathie de homeopathie is zoals zij door Samuel Hahnemann (zie foto), haar grondlegger, eigenlijk bedoeld is. Dit geeft de mogelijkheid om oorzaken in plaats van gevolgen te behandelen en problemen diepgaand op te lossen. Kenmerkend voor klassieke homeopathie is dat het stellen van de homeopathische diagnose gelijk is aan het vinden van het zogenaamde simillimum, het meest passende homeopathische geneesmiddel dat in zijn onverdunde vorm een klachtenpatroon laat zien dat heel veel gelijkenis heeft met het ziektebeeld waarvoor je het in gepotentieerde vorm wil inzetten. Zo’n energetisch middel brengt diepe genezingsprocessen op gang, het stimuleert het eigen genezende vermogen. Als je op deze link drukt krijg je een kort filmpje van 5,5 min op YouTube te zien waar de principes van de homeopathie verteld en in beeld gebracht worden.
Klassieke homeopathie onderscheidt zich van andere vormen van homeopathie zoals complex homeopathie en klinische homeopathie. De klassieke homeopathie is een vorm van geneeskunde die diepgaande veranderingen en genezingsprocessen op gang kan brengen, niet alleen lichamelijk, maar vanwege haar holistische karakter ook in het emotionele, mentale en spirituele. Opvallend bij het werken met IH is het beduidend hogere succespercentage en het veel minder vaak vastlopen tijdens een behandeling. Normaliter wordt er in de homeopathie gewerkt met een geneesmiddel dat met het geneesmiddelbeeld heel erg lijkt op de ziekte die je wilt gaan behandelen. Zoals er homeopathische geesmiddelen gemaakt worden van vaccins zo kunnen alle reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Een derde mogelijkheid om met Isopathische geneesmiddelen te werken is het gebruik van Nosoden. Sinds ik vanaf 2005 de Klassieke Homeopathie ben gaan combineren met de inzichten voortkomend uit de Biofysische Geneeskunde (Bio Informatietherapie) ben ik tot heel veel nieuwe inzichten gekomen waardoor ik voor mezelf voortdurend allerlei grenzen heb kunnen verleggen. Zo heb ik het nu ook al een aantal keer meegemaakt dat een patiënt goed gereageerd had op Agathis australis 30K, enkele maanden later goed gevolgd door een 200K. Zo vinden er dus allerlei evolutionaire ontwikkelingen plaats die elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Ruim een maand nadat ik de ontdekking voor mezelf gedaan had (dat een ompoling van het aardmagnetisch veld reeds aan de gang is) werd ik door verschillende patienten attent gemaakt op het werk van Kiesha Crowther (Little Grandmother), een vrouw uit Colorado, USA, die zich shaman noemt. Mensen die benieuwd geworden zijn en verder willen, kunnen doorklikken naar de Mens Sana Berichten 36-10 (over Incarnatieproblematiek en gepotentieerd Poollicht) en naar de Mens Sana Berichten 37-11 (waarin veel aandacht is voor de evolutie van de mensheid en de naderende Worldshift). During this three day Inspiring Homeopathy course you will personally experience and learn how to use this powerful homeopathic tool for rapid growth and transformation, by utilizing Dr. By meditating as a group, you’re going deeply into the energy of each universal layer through its associated remedy: Carcinosinum cum cuprum, Saccharum officinale, Lac maternum, Vernix caseosa, Rhus toxicodendron, Anacardium orientale and Hydrogenium, and you become deeply connected to each of these layers. The Inspiring Homeopathy remedies are essential remedies to know deeply for any practicing homeopath! Kim Kalina, CCH, RSHom (NA) was honored to have spent time in with Tinus in France in June of 2005, immersing herself deeply in the experience of Inspiring Homeopathy. CEASE homeopaths will get the addition IH practitioner on the CEASE website after following this course.
Kim is a nationally certified and registered US homeopath, and has been a homeopathic practitioner for nearly 17 years. She began studying with Tinus Smits in 2005 and has been using and promoting his work at his request ever since.
She is the Core Instructor of the North American CEASE Certification courses, and continues to teach CEASE and Inspiring Homeopathy both at home and abroad. She also facilitates a private homeopathic consultation, coaching and referral service from her healing center in upstate NY. Eind Maart 2010 zal de derde CEASE Certification Course worden georganiseerd in Waalre (bij Eindhoven).
4 en 5 september is de 2e groep van 62 homeopaten gecertificeerd voor het geven van de CEASE therapie. Heeft u vragen over de CEASE therapie of andere integrale behandelingen van autisme dan kunt u sinds kort terecht op het forum Ahead of Autism.
Dit forum wordt door zowel Tinus als de gecertificeerde artsen als de therapeuten in opleiding gemonitord. Felicitaties aan de eerste groep van 17 Nederlandse homeopatische artsen die de CEASE cursus succesvol hebben afgerond. De preventie en behandeling van varkens griep (H1N1) met homeopathie volgt dezelfde methode als de eerder gepubliceerde informatie over vogel griep. Veel mensen zien met angst en beven de lente weer aankomen, terwijl het eigenlijk de mooiste tijd van het jaar zou moeten zijn: de prachtig ontluikende natuur en weer lekker buiten zijn, in de tuin werken of genieten van een terrasje in de zachte voorjaarszon. Neem de eerste dag 2 korrels onder de tong van de 30K, de tweede dag 2 korrels van de 200K, de derde dag 2 korrels van de MK en de vierde dag 2 korrels van de XMK. Deze simpele kuren hebben mensen die al decennia last hadden van hooikoorts prachtig genezen.
Op mijn site vindt u onder het post-vaccinaal syndroom een speciaal item over dit onderwerp. Het gaat hier dan om een tekort aan essentiele voedingsstoffen en een teveel aan schadelijke stoffen. Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen kan een rol spelen in het ontstaan van ADHD en aanverwante problemen. De baby van twee maanden oud krijgt een relatief grote hoeveelheid stoffen ingespoten die het niet kan verwerken.
Een van de belangrijkste opslagplaatsen zijn de hersenen, omdat die veel vetweefsel bevatten.


Deze stoffen kan het kind meegekregen hebben tijdens de zwangerschap of in de eerste levensjaren. Onze voeding bevat meer en meer chemische toevoegingen die een grote belasting kunnen zijn voor het kind.
Come per certe pseudocure per la sclerosi multipla, scrivere della terapia CEASE senza provare un fastidioso prurito alle mani e dura, per il sottoscritto. Ideatore di questa terapia e Tinus Smits e il bersaglio di questa terapia e il solito degli antivaccinisti: i bambini autistici.
Anzi, non una causa, bensi piu cause differenti che si accumulano: un 70% dovuto ai vaccini, un altro 20% e dovuto alle medicine assunte, l’ultimo 5% arriva dalle malattie, EEE MACARENA!
Smits e giunto a tale conclusione  dopo avere usato le terapia CEASE  con piu di 300 persone affette da autismo ai diversi livelli di gravita. Il che getta delle ombre molto oscure su come abbia usato la terapia su quelle 300 persone. Il processo di guarigione stesso deriva dalla cura isopatica [le diluizioni di cui sopra ndNinth]. Questi integratori rendono il processo di guarigione piu facile e aiutano ad evitare gravi reazioni durante la disintossicazione.
Questo significa che se il tuo raffreddore durasse cinque giorni potresti al massimo accorciarlo di 10 ore. I risultati ottenuti finora evidenziano che gli integratori di vitamina C (solitamente assunto insieme a vitamina E e zinco) non abbiano questo effetto.
Il National Institute of Health americano suggerisce di non assumere piu di 2 grammi di vitamina C al giorno.
Ad esempio nel caso in cui importanti eventi della storia del bambino vengano sottovalutati, o addirittura non ne sia presa coscienza, in questi casi viene a mancare una chiave importante per la guarigione. Medicine durante e dopo la gravidanza e nei primi due anni di vita del bambino, specialmente vaccini sono molto tossici per il cervello del bimbo. Het gaat uit van de overtuiging dat de mens een spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk wezen is; dat je de mens niet uitsluitend als een lichaam of een orgaan kunt benaderen. Daarom wil een arts voor homeopathie inzicht krijgen in u als persoonlijkheid en begrijpen waarom u bepaalde klachten heeft.
Doordat homeopathische middelen sterk verdund en geschud (gepotentieerd) zijn hebben ze geen bijwerkingen in strikte zin zoals we die in de gewone geneeskunde kennen. Weliswaar in het Duits maar het is goed te volgen omdat er er heel rustig en duidelijk gesproken wordt. Complex homeopathie is net als Klinische homeopathie veel meer klacht- of orgaangericht en houdt geen rekening met heel de mens en de diepere oorzaken van zijn klachten. Hij is hierop gaan broeden en bedacht een nieuwe manier van werken binnen de klassieke homeopathie. Tevens is het een uitstekende methode om een patiënt jarenlang te begeleiden omdat we niet stoppen met de behandeling als de ziekteverschijnselen zijn verdwenen maar (desgewenst) door gaan ter actieve ondersteuning van het proces van zelfrealisatie en spirituele ontwikkeling. Nosoden zijn homeopathische geneesmiddelen die gemaakt zijn van ziektemateriaal van de mens.
Zo is als grootste winst het werken met het BNS onderzoeks- en behandelmodel tot stand gekomen dat ik hanteer bij alle patiënten die ik behandel.
Op deze manier heb ik alle uithoeken van het gehele elektromagnetische spectrum verkend en waar nodig toegepast. De natuurkundigen hadden al veel langer (sinds 1930) aanwijzingen dat er naast de ons zo vertrouwde materiële wereld nog een andere werkelijkheid moet bestaan die ze ANTIMATERIEEL genoemd hebben.
Dit komt omdat antimaterie, als die zich al voordoet, meteen in botsing komt met gewone materie.
Ook al zijn we technisch (nog) niet in staat om dit voor elkaar te krijgen, met behulp van bioresonantie apparatuur zijn we wel in staat om ook alle antimaterie te gaan potentiëren. Zij geeft lezingen over de hele wereld met een indrukwekkende en een nogal aangrijpende boodschap. Kim was at that time one of 8 homeopaths from around the world invited to learn the philosophy directly from Tinus Smits. Tinus Smits:  “A distinction has to be made between the individual layer, and the universal layers, treating lack of self-confidence, affective problems, incarnation problems, lack of boundaries, old traumas, guilt and duality, the last obstacle to our unification with our higher self our soul. Het is de bedoeling dat de site Ahead of Autism uitgroeit tot een platform voor autisme patientenverenigingen wereldwijd.
Hun certificering staat er garant voor dat ze in staat zijn om de CEASE therapie correct toe te passen.
Zij hebben reeds een 3 daagse cursus gevolgd in Mei van dit jaar en zullen in September de laatse 2 dagen doen. Integendeel de hooikoorts slaat dan bij veel mensen toe, met voortdurend niezen, jeuk, tranende ogen, slapeloze nachten, verstopte neus en een algeheel gevoel van malaise. Het leverde mij eens de titel van beste arts van Duitsland op bij een vrouw die ik niet kende, maar via mijn zoon de methode had gevolgd. Het is een prachtige documentaire geworden die iedereen zou moeten zien, net als de eerste trouwens over vaccinatieschade. Batstra, onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een boek geschreven met als titel: ‘Hoe voorkom je ADHD? Op de jaarlijkse vergadering van de Amerikaanse Vereniging van Psychiaters in 1980 is de naam in een stemming door de vergadering in het leven geroepen.
Volwassenen hebben een zogeheten bloedhersenbarriere, een mechanisme in de hersenen dat ervoor zorgt dat er geen schadelijke stoffen in de hersenen terechtkomen. Ook kunnen vaccinaties en medicijnen een grote rol spelen in de belasting met schadelijke stoffen. Daarnaast worden diverse voedingssupplementen geadviseerd ter ondersteuning van het lichaam en om mogelijke tekorten aan te vullen. Smits war niedergelassener Arzt und eroffnete 1986 seine eigene homoopathische Praxis in Holland.
Come puo parlare di “miglioramenti” un uomo che ha speso 30 anni della propria vita a diluire acqua? Lo stesso risultato quando si e cercato di stabilire una connessione tra vitamina C e polmonite.
Oltre quella soglia, si rischiano crampi allo stomaco, nausea, diarrea e disturbi gastrointestinali, formazione di calcoli renali. I medici omeopatici professionisti ottengono la certificazione CEASE solo dopo aver superato l’esame finale. In cinque giorni poteva anche imparare a rigenerarsi come un Signore del Tempo, e invece no! Fin qui abbiamo riso e scherzato, gli omeopati sono uno spasso da smontare nella loro vuotezza.
Perfino malattie e le relative cure, vaccini ricevuti dai genitori del bimbo possono essere trasmessi al bambino attraverso il campo di energia che ognuno di noi possiede. Questo non significa che i farmaci siano caramelle, una persona con un po’ di sale in zucca lo capisce perfettamente.
Invito pero i lettori del blog a risponderti in maniera ancora piu completa, per soddisfare la tua curiosita. Dat ons lichaam door energie (door Hahnemann vitale energie genoemd) in stand gehouden wordt en als er iets mis gaat met dat lichaam er ook iets met die energie mis moet zijn. Uiteindelijk zal hij in een eerste consult, dat meestal een heel uur duurt, een middel voorschrijven dat bij u als mens past en zuiver energetisch van aard is (gepotentieerd). Deze vormen van homeopathie worden vaak als zelfmedicatie toegepast en vereisen in het algemeen geen specifieke deskundigheid.
Een voorbeeld is als een patient ziek werd van het gebruik van Lariam, dat gebruikt wordt om malaria te helpen voorkomen.
Een simpel voorbeeld is Varicellinum, een middel gemaakt van het vocht in de blaasjes bij de waterpokken.
Nu is een 50Mk nog net te maken in de homeopathie maar voor een 100MK moet een middel 100.000 keer verdund en geschud worden. Niet alleen lichtfrequenties maar ook geluidsfrequenties, later kwam ik terecht in het bereik van radioactieve frequenties en weer later werden het kosmische frequenties. Om een lang verhaal kort te houden, ik ben het gaan uittesten en nu blijkt dat er juist zo rond de jaarwisseling van 2010 naar 2011 bij een aantal patiënten een shift is opgetreden.
We zitten midden in een heel cruciale overgangsfase van het vissentijdperk naar net watermantijdperk dat zijn beslag zal krijgen in december 2012, de maand waarin de Mayakalender eindigt. Ook zij wil de gehele mensheid waarschuwen voor de ernstige verwondingen die de planeet aarde reeds heeft opgelopen en maant ons om anders met de aarde om te gaan.
Het aantal CEASE therapeuten is nu zo groot dat met een gerust hart het boek over de deze fantastische methode kan worden gepubliceerd zodat straks iedereen van de therapie gebruik kan maken. Ze zullen met elkaar en met Tinus Smits in contact blijven om deze fantastische methode verder te ontwikkelen en samen de moeilijkste casussen op te lossen indien nodig.


In de homeopathie is daar voor 9 van de 10 mensen een goedkope en simpele oplossing voor, een POLLENKUUR. Is de hooikoorts nog niet helemaal verdwenen herhaal dan de kuur weer; als er na 4 kuren geen duidelijke verbetering optreedt hoort u bij de 10% die niet op de kuur reageren en zult u naar de homeopaat moeten die een specifiek, goed passend geneesmiddel voor u uitzoekt.
Je gaat op een indringende manier in op de vraag of je als patient eigenlijk nog wel de vrijheid hebt om je eigen therapie te kiezen met mooie beelden van de Waddenzee en Nepal. Dit betekent dat uw kind al voldoet aan de maatstaven voor de diagnose ADHD als de eerste verschijnselen van het drukke gedrag voor het 12e jaar begonnen zijn. Il 70% delle cause sono i vaccini, 25% sono medicine  e somministrazione di altre sostanze tossiche, per il 5% le cause sono malattie.
Sono persone spesso ingenue, naif nelle loro credenze. Uno li guarda da lontano e pensa agli omeopatici come ai bambini che hanno appena iniziato a credere a Babbo Natale.
E il bello e che, per questi vermi ignoranti, sarebbe BigPharma a trattare tutti come malati. De werking is daarom veelal slechts ondersteunend en gaat niet diep genoeg om klachten blijvend te genezen. Hij noemde zijn manier van werken Inspiring Homeopathy (IH) omdat het de patiënt in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg helpt opruimen. Maar de afgelopen tien tot vijftien jaar heeft mijn homeopathische praktijk ook heel erg in het teken gestaan van homeopathische behandelingen met middelen die gemaakt zijn van de boosdoener zelf. M Addison Biermer (vit.B12 tekort), Vitamine D tekort, magnesium tekort, HPU, Hypothyreoidie, enz.
Daar is om praktische redenen niet meer aan te beginnen of anders gezegd: dat wordt een wel heel kostbaar proces waar niet alle fabrikanten toe bereid zijn.
Onlangs kwam ik erachter dat ik voor het eerst frequenties nodig had die het normale spectrum te buiten gingen. De patiënt zit dan blijkbaar in de shift van middelen gemaakt van materie naar middelen gemaakt van antimaterie. Sommige mensen houden misschien rekening met een apocalyptisch einde, zelf ben ik ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van prachtige nieuwe ontwikkelingen waarbij de mensheid een geweldig grote quantumsprong naar boven kan gaan maken. In this aspect of universal layers the individuality of the patient seems to be lost, but once the patient enters these universal layers, practice proved to me that these remedies were the best ones to resolve their problems and to help them to evolve to deeper awareness and more stability in both physical and emotional, mental and spiritual health.
Het resultaat van alle behandelingen zal worden verzameld in een database om zo een goede analyse te kunnen maken van alle mogelijke oorzaken van autisme en andere gedragsstoornissen. Hierin zijn alle pollen die er het hele jaar door in de lucht en in Europa voorkomen in verwerkt, en worden als homeopathische korrels onder de naam POLLENS op de markt gebracht. In mijn guestboek kunt u laten weten of de kuur bij u gewerkt heeft en geniet weer van het leven buiten.
Quartal 1992 in der Zeitschrift Homoeopathic Links erschienenen Artikel uber Cuprum metallicum. Voi lo sapete che in realta siete voi genitori a portare i regali a vostro figlio, ma vi piace l’idea di essere paragonati a un mito di dolcezza infinita, di bonta superiore a qualunque cosa. Vuol dire semplicemente che le donne in dolce attesa possono anche assumere farmaci, ma sotto supervisione medica. Li odio questi imbecilli (per non dire altro) che mettono in giro boiate atomiche giocando sull’amore dei figli da parte delle madri, madri che hanno la sola colpa di essere accecate dalla loro ingenuita (cosa che non le giustifica sinceramente).
Hij gaat terug in uw leven, wanneer de klachten precies begonnen zijn en wat tot die klachten aanleiding heeft gegeven. Opvallend is dat IH niet alleen genezend werkt op de klachten, maar ook tot spontane inzichten leidt in eigen functioneren en tot structurele veranderingen in het levensproces. U vindt hier ook alle namen van artsen en therapeuten die werken met Inspiring Homeopathy in zowel binnenland als het buitenland. We gebruiken dan niet het meest gelijkende geneesmiddel maar een geneesmiddel dat gemaakt is van precies hetzelfde, precies datgene wat de patiënt in de problemen gebracht heeft. Dat is dan de indicatie bij uitstek om de patient te ontstoren met gepotentieerde Lariam in opklimmende potenties. Gelukkig ben ik nu in staat om alle homeopathische geneesmiddelen zelf te maken met behulp van het bioresonantie apparaat.
Gepotentieerde vitamine B12 (ik werk veel met zes verschillende gepotentieerde vormen) is een prachtig OVERGANGSMIDDEL. Wie haar aan het woord wil zien linkt door naar een filmpje (12min 30sec) op youtube dat is opgenomen toen zij sprak in Zurich, Zwitserland. Una malattia cronica che richiede cure farmacologiche non e incompatibile con la gravidanza. Ik beschouw de Nosoden als de meest geëvolueerde homeopathsche geneesmiddelen omdat zij informatie bevatten zowel van de veroorzakende ziektekiem als van het antwoord van de mens daarop. Een antimaterie hydrogenium is dus exact hetzelfde als een gewoon hydrogenium atoom, alleen: wat positief geladen is, is negatief en wat negatief geladen is is positief. Het wordt gemaakt in het laboratorium of in een deeltjesversneller, of het ontstaat bij kernreacties. Ik heb dit alles ook makkelijker kunnen bedenken nadat ik de laatste twee nieuwsbrieven schreef (Mens Sana Berichten 36-10 en 37-11) waarin ik al uitgebreid gerapporteerd heb over de naderende Worldshift van 2012. Het heeft er alle schijn van dat we misschien daarom wel te maken hebben met een ware epidemie van patiënten met een vitamine B12 tekort. Vanaf nu is het kind rustig in de klas en de ouders weten met die diagnose dat het probleem niet aan hen ligt. Soms lukt het ‘t juiste middel meteen te ontdekken, maar dat is eerder uitzondering dan regel. In juli 2003 ontdekte een team onderzoekers van NASA dat er bij gigantische explosies op de zon, de zogeheten zonnevlammen, antimaterie wordt gevormd.
Het is namelijk heel goed mogelijk dat op heel korte termijn er ook een shift gaat optreden van de magnetische aardpool.
Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten.
Het meest spectaculaire en dankbare voorbeeld van een Isopathische behandeling is de homeopathische behandeling van een Post Vaccinaal Syndroom(PVS).
Soms vind je het sleutelmiddel na drie keer proberen maar het kan ook gebeuren dat zelfs een heel goede homeopaat al 10 of 20 keer een middel gegeven heeft voordat hij in de roos schiet. Zo ben ik ook nog niet zo lang geleden gestuit op twee andere nieuwe homeopathische geneesmiddelen die gemaakt zijn van Poollicht.
Als een kind (of een volwassene) bijwerkingen heeft gehad van de reguliere vaccinaties, iets wat overigens toch niet zo zelden is, dan kunnen die bijwerkingen volledig weggehaald worden door een behandeling met homeopathische geneesmiddelen die van de vaccins zelf gemaakt zijn. Dan is het toch wel heel prettig dat je door de BNS metingen vanaf het eerste begin een uitgebreid beeld krijgt van wat er (algemeen) medisch gezien aan de hand is zodat je ook meteen behandelingen kunt starten die hierop gericht zijn.
Zo heb ik al bij vele honderden patiënten het eczeem en de astma zien verdwijnen puur door het ontstoren van de vaccinaties. Dit laat in heel veel gevallen direct resultaten zien, al is dat in het begin vaak slechts op deelgebieden.
Van hieruit gezien is het dus helemaal niet zo vreemd dat de mensheid zich aan het voorbereiden is op deze shift. Deze methode maakt het mogelijk klachten die als ongeneeslijk te boek staan toch te kunnen genezen of sterk te verbeteren. Gepotentieerd Poollicht lijkt erg behulpzaam te kunnen zijn bij persoonlijk transformatie processen (ompolings processen) en met name heel behulpzaam te kunnen zijn bij de naderende shift van de magnetische aardpool.
Door het consequent werken met de wetmatigheden die uit het BNS model zijn voortgekomen is mijn algemeen medische kennis enorm toegenomen en kom ik nog steeds tot allerlei nieuwe inzichten. Als de magnetische aardpool gaat omkeren dan gaat de polariteit van het menselijk lichaam waarschijnlijk ook omkeren.
Het was voor mij een grote verrassing toen ik op Wikipedia las dat zonne-explosies antimaterie de kosmos insturen. Dus leek het mij heel logisch dat de homeopathisch middelen die wij inzetten ook omgepoold zijn.
En het poollicht blijkt veroorzaakt te worden door dit zonnemateriaal dat zo om de elf jaar in de aardse dampkring terecht kan komen waardoor het poollicht ontstaat.
Tevens is zelfs het werken met de klassieke homeopathie op verschillende manieren in een sterke stroomversnelling terecht gekomen. Ik had steeds grotere moeite om door de bomen het bos nog te blijven zien omdat het aantal mogelijke homeopathische geneesmiddelen al zo groot was. Tenslotte kun je alles wat in de natuur voorkomt gebruiken om het te potentiëren (er een homeopathisch geneesmiddel van maken).How to help sinus infection tooth pain
Ear nose throat doctor glendale az zip
Earring supplies 4u
Tinnitus from emotional stress definition


Comments to «Tinus smits wikipedia»

  1. Turgut writes:
    And women with triggered the supporting cells to make.
  2. SERSERI_00 writes:
    Allergies, pressure, higher blood pressure discomfort might really.