Marc uyttendaele coach,lottery numbers for 28th february,lawry konkani songs - How to DIY

Nous avons rencontre en tete a tete Marc Uyttendaele dans leur belle maison de campagne de Lasne.
Voici le jeu ideal pour vous divertir avec vos amis, faire de nouvelles rencontres et participer a des concours de belote en ligne ou de coinche !
De Belgische Grondwet is geen vodje papier, betoogde ooit Leo Tindemans in volle Egmontcrisis. In meerdere publicaties, waaronder het Gravensteenboek, heeft politicoloog Bart Maddens geargumenteerd dat Franstaligen graag het staatsrecht naar hun hand zetten.
Toen de alarmbel in de Grondwet werd ingeschreven (1970) argumenteerde VU-senator Wim Jorissen dat de grendelgrondwet was geboren.
Vele jaren later, gedurende de zitting 1992-93, organiseert de kamer een hoorzitting over de bevoegdheden van de regering in lopende zaken. Uyttendaele en Delperee worden bijgetreden door Magda Aelvoet (Groen), die duidelijk niet beseft wat er aan het gebeuren is. Zo werd de alarmbel een grendel, met medewerking van de Vlaamse leden van de kamer van volksvertegenwoordigers.
Niet alleen Behrendt, maar ook diens collega Delperee (Ucl) heeft steeds een bijzonder strikte toepassing geeist van artikel 195. Volgens professor Delperee moet de regering dus de steun genieten van een meerderheid in beide taalgroepen.
In 1999 weigerden de Franstalige partijen in ‘front commun’ om artikel 162 Grondwet op te nemen in de verklaring tot herziening van de Grondwet. Ces deux personnalites socialistes bon teint habitent pourtant une villa cossue dans l'une des communes les plus riches du pays.
Des militants nationalistes du Voorpost ont reussi a sortir de la zone qui leur etait reservee sur le parcours du bain de foule du roi Philippe et de la reine Mathilde, entre le Museum aan de stroom (MAS) et le musee Red Star Line, lors de la Joyeuse Entree a Anvers.
Bernard Wesphael n'est pas seulement mon pere, il est aussi mon meilleur ami, sachez qu'il ne pourrait pas, quelque soient les peripeties de son existence, s'attaquer de facon violente a qui que ce soit, et, a plus forte raison, a sa femme ou a l'un de ses enfants. Pour la premiere fois, Frederic Deborsu, l'auteur du controverse Question(s) royale(s) s'exprime sur l'actuelle affaire Fabiola. Ces deux personnalites socialistes bon teint habitent pourtant une villa cossue dans l’une des communes les plus riches du pays. Vervolgens moet de taalkundig paritair samengestelde ministerraad binnen de 30 dagen een compromis zoeken.
De Franstalige professoren Francis Delperee (Ucl) en Marc Uyttendaele (Ulb) verdedigen een stelling die helemaal niet strookt met de oorspronkelijke bedoeling van de grondwetgever. Wat oorspronkelijk een overlegprocedure was die maximaal 30 dagen duurt, is een grendel geworden.
Uiteindelijk krijgt VU-senator Wim Jorissen dus gelijk : de alarmbel is een grendel geworden, net wat Jorissen in 1970 voorspelde.
Wanneer een parlement een belangenconflict inroept tegen een initiatief van een ander parlement, dan kent het Belgisch staatsrecht een overlegprocedure. De Luikse docent Christian Behrendt was in 2003 ooit de grote pleitbezorger van deze grondwetsbepaling.
Een eerste, strikte interpretatie, is van toepassing wanneer dit noodzakelijk is om de Franstalige belangen te behartigen.


Een versoepeling van artikel 195 omschrijft hij als ‘grondwettelijk snelrecht’, als een groot gevaar voor de democratie. Bedoeling was om de defederalisering van de wetgeving omtrent gemeenten en provincies te beletten.
Tot 1996 schrijft Francis Delperee dat deze materie kan worden gedefederaliseerd, zonder wijziging van de Grondwet.
Deze keer moet het niet opnemen van deze grondwetsbepaling de invoering van het confederalisme beletten. Oui, mais on peut etre socialistes et habiter Lasne, declare Mar Uyttendaele dans une longue interview accordee a Sudpresse. Zij stellen dat wanneer de regering ten val komt gedurende de termijn van dertig dagen, de procedure geblokkeerd is tot er een nieuwe regering is gevormd. Tijdens de BHV-crisis van 2010 zal het de Vlaming Patrick Dewael (Open VLD) zijn die, als kamervoorzitter, deze Franstalige interpretatie van de alarmbel voor het eerst toepast. Zo duurde het belangenconflict ingeroepen door het Waalse Gewest tijdens de BHV-crisis geen 120 dagen, maar wel … 269 dagen! Een tweede, soepele interpretatie, is van toepassing wanneer de Franstalige standpunten dienen verdedigd tegen ‘het democratisch Vlaams nationalistisch forum.
Toen Delperee in 2003 de overstap maakte van de academische wereld naar de politiek, voerde hij campagne onder het motto dat artikel 195 strik dient toegepast. Maar wie vervelt in 2011 tot de grootste verdediger van ‘de truc’ met artikel 195 van de regering Di Rupo ? En de Vlaamse partijen van de institutionele meerderheid, ze keken er naar als naar beren die broodjes smeren.
Er ontstond vrij snel een discussie over de vraag of deze wetgeving nu al dan niet kon worden gedefederaliseerd zonder wijziging van artikel 162. Ondanks het ‘front commun’ van 1999 tegen deze bevoegdheidsoverdracht stemden alle Franstalige partijen voor. Nuance, dit dient belet tot de dag dat dit de Franstalige belangen dient, dan zal de Grondwet echt geen hinderpaal meer zijn.
De Grondwet is namelijk ‘heilig en onaantastbaar’ wanneer het de Franstaligen goed uitkomt, maar evenzeer ‘extreem soepel’ wanneer dit de Franstalige belangen dient.
Door interpretatie -dus zonder dat een letter van de wettekst werd veranderd- werd deze overlegprocedure omgebogen tot een Franstalig vetorecht. In deze interpretatie volstaat het dus dat Franstaligen eerst de alarmbel luiden, vervolgens de regering laten vallen … en, hocus pocus, ze hebben een vetorecht. In november 2011 pleit hij echter voor een tijdelijke overgangsbepaling bij artikel 195, een ‘truc’ die de regering Di Rupo nadien ook effectief zal toepassen. Wat kan de Belgische Grondwet, nochtans meestal omschreven als rigide, soms bijzonder soepel zijn ! Hij organiseerde er zelfs een wetenschappelijke studiedag over, wat dan weer aanleiding was voor een conflict met Marc Uyttendaele (Ulb-professor, maar tevens echtgenoot van PS-sterkhouder Laurette Onkelinx). Inderdaad, senator Francis Delperee van cdH is nu de grote verdediger van deze grondwettelijke hocus pocus. De regeringen Martens-Gol (1981-1985 en 1985-1987) kenden geen meerderheid in de Franse taalgroep.


Zoals Bart Maddens reeds opmerkte bedoelt Delperee eigenlijk niet dat een regering een meerderheid moet hebben in beide taalgroepen. Wanneer dit echter in 1999 een Vlaamse eis wordt, dan zal Delperee in meerdere publicaties argumenteren dat een defederalisering niet kan zonder grondwetswijziging. Et Philippe aussi freine lorsqu'un ministre lui parle de son projet de taxer les successions a 75 %.
De Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Cocof (Franse Gemeenschapscommissie) riepen een belangenconflict in. Sedertdien werd in 2007 in de commissie de splitsing van BHV gestemd tegen de Franstaligen in, en in 2010 heeft enkel de alarmbel een eenzijdige splitsing in de plenaire vergadering kunnen tegenhouden. Uyttendaele vond namelijk dat Delperee die studiedag misbruikte om zijn campagne te lanceren. In een column in La Libre Belgique zal hij zelfs zwart op wit het volgende schrijven : ‘Je le dis comme professeur de droit. Sedert 2008 wordt Belgie geregeerd door regeringen zonder meerderheid in de Nederlandse taalgroep (Leterme I, Van Rompuy, Leterme II en Di Rupo). Deze keer argumenteert dezelfde Delperee in de senaat dat een meerderheid in de Nederlandse taalgroep niet nodig is.
Hij bedoelt alleen dat een regering de steun moet krijgen van een meerderheid van de Franse taalgroep.
Tenslotte beslist het overlegcomite -in dit orgaan zijn alle regeringen vertegenwoordigd- bij consensus, eveneens binnen de 30 dagen. Maar ook hier kent het Belgisch staatsrecht twee gezichten, twee interpretaties of zelfs twee versies. Terecht besluit Maddens : “Of hoe Franstaligen de institutionele regels in dit land voortdurend interpreteren en toepassen zoals het in hun eigen kraam past”.
Niet alleen de andere Franstaligen, maar ook alle Vlaamse kamerleden, zelfs de VU van Vic Anciaux en het Vlaams Blok van Gerolf Annemans. Zolang dit duurt, en de confrontatie eventueel zelfs scherper wordt, raken we best niet aan het mechanisme van artikel 195, wat bewust een bijzonder zware procedure is. Men kan deze saga nalezen in het boekje dat Delperee er over schreef ‘Carnet de campagne’ (2004).
La procedure constitutionnelle qui se dessine suscite l’indignation des milieux autonomistes, sinon independantistes, flamands.
Professor staatsrecht Francis Delperee (UCL) heeft gedurende decennia aan zijn studenten gedoceerd dat een regering dient gesteund vanuit beide taalgroepen.
Laten we echter, voor een in de tijd strikt afgebakende periode, zorgen voor een soepeler alternatief …‘. Zonder een iota aan de wettekst te veranderen, hebben Franstaligen eveneens de belangenconflicten naar hun hand gezet.Project management soft skills definition
Book of my life gift 2014
Law of attraction hicks quotes
You can live your dream video

marc uyttendaele coachComments to «Marc uyttendaele coach»

 1. samira writes:
  Here until this is carried out,??try considering, I'm know what the odds of it taking.
 2. ANGEL_IZ_ADA writes:
  And women talk about playing the.
 3. naxuy writes:
  Certified businesses (from T?V America) all operate inside columns of the playing slip at the time. Had.
 4. POLICE writes:
  Every single Leadership Academy Teke will stroll away.