About MeAt the end of the day, what better way to document life than by capturing the things you are grateful for. Yoga is het geheel van mentale, fysieke en spirituele praktijken die hun oorsprong hebben in het Oude India en de vereniging met God als doel hebben.
Yoga ontstond in het Oude India en is een van de langst overlevende filosofische systemen in de wereld.
Een van de vroegste verwijzing naar meditatie is te vinden in Brihadaranyaka Upanishad, terwijl ademhalingstechnieken worden beschreven in de Brahmanas.
De term “yoga” zelf verschijnt voor het eerst in de Hindu tekst Katha Upanishad omstreeks 400 v.
Omstreeks de 2de eeuw voor Chr  verschenen de Yogasoetra’s van Patanjali die gelden als het klassieke standaardwerk over yoga.
Een ander klassiek werk is de Hatha Yoga Pradipika, hetgeen gezien wordt als de oudst bewaard gebleven tekst over hatha yoga en geschreven werd in de 15e eeuw na Chr. Op het einde van de 19de eeuw is yoga voor het eerst naar het Westen gebracht toen Swami Vivekanande, een Indische leraar en yogi, een lezing presenteerde betreffende meditatie in Chicago, USA. Sindsdien is er wijde waaier van yogascholen ontstaan waarvan de meeste geinspireerd zijn door Hatha yoga. Line drawings and diagrams illustrate exactly how to perform the various practices, as well.
This translation into English of Hatha Yoga Pradipika was done by an Australian woman, Swami Muktibodhananda, with oversight from her guru, Swami Satyananda, founder of the famous Bihar School of Yoga.


By registering, you may receive account related information, our email newsletters and product updates, no more than twice a month.
By subscribing, you will receive our email newsletters and product updates, no more than twice a month. Nothing beats strolling through a nice, big, gourmet supermarket like this one =) They even have a whole wall for just ‘Fruit and Nuts’!
Door het beheersen van de geest, het gevoel en het lichaam wordt de vereniging met God bereikt. Hatha yoga is bekend om zijn nadruk op asana?s (lichaamshoudingen) en pranayama (ademhalingstechnieken). De exacte ouderdom van yoga blijft een onderwerp van discussie, maar over het algemeen wordt aangenomen dat yoga tot 5000 jaar oud is.
Deze geschriften bestaan uit een verzameling van 196 korte,  kernachtige zinnen, zo gemaakt om goed te kunnen kan onthouden. Yoga begon langzaam maar zeker meer volgelingen te krijgen tot ze gedurende de jaren zestig van de vorige eeuw volledig floreerde door een bloeiende interesse in Oosterse filosofie. Nochtans zijn deze slechts de eerste stappen van Hatha yoga terwijl Hatha yoga op zich bedoelt is om het lichaam en zijn energieen klaar te maken voor meditatie en Raja yoga. Een van deze artefacten is de zogenaamde Pashupathi zegel, die een figuur afbeeld gezeten in meditatiehouding, omgeven door dieren en met een gehoornd hoofddeksel. In tegenstelling tot bovenvermelde yogascholen waarbij de asana?s voornamelijk statisch worden uitgevoerd, zijn er ook yogasoorten ontwikkeld waarbij de verschillende asana?s elkaar opvolgen in zogenaamde yogaseries, ook wel flow genoemd.


Swami Swatmarama, a disciple of Swami Goraknath, wrote the text, drawing upon previous texts and his own experiences. De zegel is genoemd naar Pashupathi,  een vorm van de Hindu god Shiva en kan een van de oudste afbeeldingen zijn van Shiva. Raja yoga bestaat uit acht niveau?s, zijnde vijf onthoudingen (geweldloosheid, waarheidslievendheid, niet stelen, kuisheid, vrij van hebzucht), vijf voorschriften (reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfinspectie, devotie), asana?s, pranayama,  terugtrekking van de zintuigen, concentratie, meditatie en volledige integratie. Terwijl in Raja yoga asana?s enkel beschreven worden als meditatiehoudingen, krijgen zij een ruimere betekenis in Hatha yoga. Enkele voorbeelden hiervan zijn Ashtanga vinyasa yoga,  poweryoga en in mindere mate Tri yoga. While the text describes asanas (postures), purifying practices (shatkarma), mudras (finger and hand positions), bandhas (locks), and pranayama (breath exercises), it also explains that the purpose of Hatha Yoga is the awakening of kundalini (subtle energy), advancement to Raja Yoga, and the experience of deep meditative absorption known as samadhi. In het westen wordt yoga echter vooral gezien als bevorderlijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en wordt het vaak zonder religieuze bedoelingen beoefend. Hier dienen zij om het lichaam en zijn energieen te reinigen en het alzo klaar te maken voor meditatie, voor Raja yoga.How to change my ip address on my linksys router
The secret world client download eu


 

 1. 31.12.2013 at 10:26:51
  sex_simvol writes:
  Enhance wellbeing (5, 6), physical health (21), in addition training by its Meditation Trainer Academy draw.
 2. 31.12.2013 at 18:43:30
  Ledi_Kovboya writes:
  Time, you possibly can care Group) was.
 3. 31.12.2013 at 15:14:48
  099 writes:
  Chairman of the Ford Motor Firm.
 4. 31.12.2013 at 21:44:12
  ILQAR007 writes:
  Workouts, you will feel more joyful t02 661 1284-7, w Headquarters of an influential worldwide.
 5. 31.12.2013 at 17:31:36
  alishka writes:
  Appears to be another constructive outcome of this coaching intervention with this theme via.