Hij overweegt bedrijven te verplichten een bepaald percentage van de loonsom uit te geven aan scholing.
Werknemers die vergeten om hun kennis bij te spijkeren kunnen straks niet meer met nieuwe technologie, zoals robots overweg, vreest hij. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schreef ruim twee jaar geleden al een gezaghebbend rapport over hoe Nederland altijd geld heeft verdiend en hoe dat in de toekomst moet gebeuren. De aanhoudende strijd tussen het publieke onderwijs en privaat gefinancierde opleidingen helpt niet. Rinnooy Kan vindt dat Asscher werkgevers en werknemers bij elkaar moet roepen en 'uitleggen hoe belangrijk scholing voor Nederland is'.
Mentor CoachingĀ is a combination of coaching and mentoring, provided by one coach (the Mentor Coach) to another coach (the Coachee). Nederland doet het niet slecht, maar de factoren die het succes bepalen, de export bijvoorbeeld, raken uitgewerkt.
De overheid zou natuurlijk graag zien dat volwassenen meer studeren, maar als daarvoor geld beschikbaar wordt gesteld aan hogescholen en universiteiten klagen bedrijven die ook opleidingen aanbieden over oneerlijke concurrentie. The aim of Mentor Coaching is to support the coachee in their own personal growth, coaching skills development, client situations and practice development, through coaching, giving advice, and sharing information and experience.


Asscher denkt dat vooral middeninkomens de klos zijn en dat heeft maatschappelijk grote gevolgen. Het opleidingsniveau in andere landen stijgt en dus is het zaak de strategie tegen het licht te houden. Dus worden deeltijdopleidingen aan hogescholen en universiteiten noodgedwongen onaantrekkelijk gemaakt met als gevolg dat het aantal volwassenen dat een deeltijdstudie volgt terugloopt. Deze bevolkingsgroep brengt het gros van de belastingen op waar Nederland het sociale stelsel en de aanleg van infrastructuur van betaalt, zorgt voor sociale activiteit bij verenigingen en is als het ware het cement tussen rijk en arm.
De WRR hamert erop dat werknemers voordurend moeten leren, kennis en creativiteit moeten ontwikkelen.
Die bieden steeds vaker een tijdelijk contract en investeren niet in werknemers waarvan onduidelijk is of zij volgend jaar ook nog hun kennis en kunde inzetten.
Voorheen konden mensen makkelijker leren naast het werk, want de man had een baan en de vrouw zorgde voor het gezin.
Nu hebben man en vrouw vaak allebei een baan en zij organiseren daarnaast opvang voor de kinderen en het huishouden. In een groot bedrijf is, denk ik, scholing wel onderdeel van de bedrijfsvoering, maar bij de kleinere bedrijven niet.


Scholing moet dus vooral in de tijd van de baas gebeuren en daar heeft het geen prioriteit. Zij beseffen dat de arbeidsmarkt verandert en dat werknemers van de ene sector naar de andere hoppen, maar de vakopleidingen zijn nog steeds erg gericht op de eigen omgeving.
De metaalsector bijvoorbeeld, regelde dat in de laatste crisisjaren, maar die verandering gaat traag. Maar hij onderschrijft de gedachte van Asscher dat er meer vaart moet komen achter de plannen om kennis van werknemers bij te spijkeren.
Hij meent dat scholingsfondsen zelf tot samenwerking moeten komen en hun geld anders moeten besteden.3 things you can do to change your life
Unusual miracles today


Comments

 1. 17.03.2015 at 15:36:25


  Usually takes place that students are been feeling the.

  Author: svetlana
 2. 17.03.2015 at 14:31:19


  Folks qualify themselves as coaches, even speaking loud.

  Author: SimPle
 3. 17.03.2015 at 22:14:12


  The tasks and activities that holds everything collectively.

  Author: Seytan_666
 4. 17.03.2015 at 13:36:23


  Lot more intently hunting for.

  Author: qlobus_okus