Strategic Frameworks for Nonprofit Organization is a three-week Harvard Kennedy School Executive Education online program designed to help nonprofit and NGO leaders use strategic management frameworks to improve their organizations.
Part of the Executive Education Online Leadership Series at Harvard Kennedy School, a series of unique online programs where participants work in groups, engage in live classes and office hours, and complete assignments by applying the concepts and frameworks they learn to their own organizations.
Strategic Frameworks for Nonprofit Organizations is a 2.5 week online Executive Education program designed to help nonprofit and NGO leaders use strategic management frameworks to improve their organizations. In 1988, Letts became the first Secretary of the Indiana Department of Transportation, and later led the Indiana Family and Social Services Administration.
Letts chairs and teaches nonprofit management in several Executive Education programs, and co-teaches a new course in Philanthropy for students of Harvard College and the Harvard Kennedy School, and is involved in several global philanthropy research projects. Assumes you have some basic knowledge and are accustomed to college-level academic courses. Certifies that you have successfully completed a course, but does not verify your identity. Offers additional support for learners and opportunities to share work and receive feedback. Explore the development of international marketing programs, including planning, research, advertising, distribution, and production activities.
A central, open-access repository of research by members of the Harvard Business School community. Offered by Harvard Kennedy School Executive Education, the Introduction to Nonprofit Accounting and Financial Statements webinars provide a great opportunity to learn the basic principles of nonprofit accounting.
Learn to analyze financial statements and plans, with an eye toward valuing and financing companies, and evaluating performance. This course explores the development of international marketing programs from the determination of objectives and methods of organization through the execution of research, advertising, distribution, and production activities.
Charles Bradford Allen received his BA in management from Merrimack College in 1986, an MBA and Masters in education with distinction from New Hampshire College in 2000, and his PhD from Southern New Hampshire University in 2007.
Allen has extensive experience in the high tech industry, working at leading companies such as MCI Telecommunications and Computer Associates. Allen teaches in both the undergraduate and graduate business programs at Plymouth State University. This is an eight-week Harvard Kennedy School Executive Education online program designed to help executives of nonprofit and non-governmental organizations engage their boards in more consequential work that produces greater value for their organizations.
Nonprofit Financial Stewardship: Concepts and Techniques for Strategic Management is an 8-week Harvard Kennedy School Executive Education online program designed to help nonprofit and NGO leaders improve their financial literacy. Bilindigi uzere, ‘bilgi’nin saniyeler icerisinde degisebildigi icinde yasad?g?m?z cagda ‘yasam boyu ogrenme’ vazgecilemez bir ilke olarak kabul gormektedir. Yenilikci Ogrenme ve Ogretme Merkezi, 20 y?ll?k bir deneyim ve birikimin sonucu Agustos 2013 tarihinde egitimcilere, okullara, sirketlere ve veliler icin  buyuk bir h?zla degisimin yasand?g? bu yuzy?la uyum saglayabilecek yenilikci egitimciler, okullar,  sirketler ve veliler icin yasam becerileri olusturacak ogrenme ortamlar? olusturmak amac?yla kurulmus profesyonel bir ogrenme ve arast?rma merkezidir.
Merkezimizin kurucusu Gokberk Egitim ve Dan?smanl?k Hizmetleri A.S esas olarak uc alanda faaliyet gostermek uzere kurulmustur.
Merkezi Istanbul olan Gokberk Egitim ve Dan?smanl?k Hizmetleri A.S,  Yenilikci Ogrenme Merkezi arac?l?g? ile bugun ulkenin 81 ilinde hizmet sunmaktad?r.
Yenilikci Ogrenme Merkezi, her projenizde sizinle birlikte dusunecek ve uygulanabilir cozum onerileri uretecektir.
Yasam? bir ogrenme yolculugu olarak goren ve bunu icsellestirilmis beceriler yoluyla meslektaslar?na ve ogrencilerine yans?tarak ogretmenlik yapman?n yollar?n? bulmak icin tasarlanm?s bir programd?r.
Buyuk bir h?zla degisen dunyam?zda bizi en cok korkutan, kayg?land?ran konular?nda bas?nda gelen elbette cocuklar?m?z?n gelecekleri. Ogrenme yoldasl?g?n?, meslektaslar?n birlikte c?kacaklar? ogrenme yolculugunda yol arkadasl?g? yapmalar? olarak tan?ml?yoruz. Surekli gelisim’ anlay?s?n? benimseyen  ve yasam boyu ogrenme ilkesine inanm?s egitimcilerimiz ve egitim kurumlar?m?z icin, verdikleri egitim hizmetlerinin etkisini art?rmak uzere yenilikci yaklas?mlarla destek saglamakt?r.Surekli gelisim’ anlay?s?n? benimseyen  ve yasam boyu ogrenme ilkesine inanm?s egitimcilerimiz ve egitim kurumlar?m?z icin, verdikleri egitim hizmetlerinin etkisini art?rmak uzere yenilikci yaklas?mlarla destek saglamakt?r. Kayhan Karl?, yirmi y?l? ask?n suredir egitimci ve egitim yoneticisi olarak gorev alm?s olup liderlik ve liderlerin gelistirilmesi konusunda Turkiye’nin bir cok ilinde konusmalar yapm?s ve egitimler duzenlemistir. Ogretmen mesleki gelisim programlar? gelistirme ve uygulama cal?smalar?nda, yirmi y?l? ask?n ogretmenlik deneyiminin yans?malar?n? ustaca gosteren Karl?, Yenilikci Ogrenme Merkezi’nin deneyimli egitimci ve dan?smanlar?ndand?r. Gulcan Bak?r, 2005 y?l?nda Kabatas Ticaret Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Eston Yap? A.S’ de sat?n alma departman?nda goreve baslad?. Ferah Turhanbayburt, 2012 y?l?nda Mersin Universitesi Bilgi Teknolojileri ve Programlama bolumunden mezun oldu.
Cagr? SARICA, 2007 y?l?nda Baskent Universitesi Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Ogretmenligi bolumunden mezun olmustur. 15 Y?ld?r egitimci ve egitim yoneticisi olarak ozel okullar ve Universitelerde gorev alm?s olup, bir cok egitim kurumunun kurulus asamas?nda dan?smanl?k yapm?st?r. 1996 y?l?nda Marmara Universitesi Okuloncesi Egitim Ogretmenligi bolumunden, bolum cal?smalar?na katk?lar?ndan dolay?, tesekkur belgesi alarak mezun oldu.
1989 y?l?nda Sultanahmet Teknik Lisesi Makina Ressaml?g? ve 1994 y?l?nda Marmara Universitesi Matematik bolumunu birincilikle bitirdikten sonra 21 y?ld?r ozel sektorde Matematik ogretmenligi yapmaktad?r.
Ozgecmisinizi Yukleyiniz (pdf, doc, docx, xls ve xlsx uzant?l? dosyalar? yukleyebilirsiniz. Participants are able to utilize techniques and faculty feedback in their work as they progress through the programs and achieve immediate impact. Participants will then have the opportunity to consider the framework’s relevance for their organizations by taking part in online discussions with their colleagues and using electronic workbooks designed specifically for the program. After graduating from Connecticut College with a degree in history, she started her career working in New York City government.
Academic credit available for successful learners who will receive grades on a Harvard transcript.
Students examine the international similarities and differences in marketing functions as related to the cultural, economic, political, social, and physical dimensions of the environment.
He has published widely in the field of renewable energy marketing and corporate responsibility strategies.
His recent research examines the monetization of sustainability and how multinational corporations implement applied corporate responsibility. Yasam boyu ogrenme yaklas?m?n?n toplum yasam?nda en fazla kars?l?k buldugu veya bulmas? gereken ortamlar ise hic kuskusuz cocuklar?m?z? ve genclerimizi yetistirme gorevini ustlenmis olan egitim kurumlar?d?r. Tum projelerde, alan?nda uzman ekibi ile ortak ak?l prensibince kisi veya kurumlar icin tasarlanm?s cozumleri,  en dogru verilerle en k?sa surede sunar.
MIT?den Mitchel Resnick soyle diyor “Bugun okullarda uygulanan mufredat?n buyuk bir bolumu, kag?t-kalem cag? icin tasarlanm?st?r. Bilginin evrensel olarak kolayl?kla erisilebilir hale gelmesi ve h?zla degisen dunyam?zda kars?m?za haz?r bulunusluklar? cok farkl? ve ust duzeyde gelen ogrencilerimizle birlikte bir ogrenme yolculugu yapabilmek, bu yolculukta onlar?n arad?g? ogrenme yoldaslar? olabilmek icin yeni bir bak?s ac?s? kazanacaks?n?z.
Gelecek kayg?s?n?n yan?nda onlar?n yasam sekli olarak bizim yasamlar?m?zdan tamamen farkl?lasmalar? ve ozellikle de dijital dunya ile cok fazla icli d?sl? olmalar? anne ve babalar? bir hayli kayg?land?r?yor. Eger birinci oncelikleri ogretmek degil ogrenmek haline gelmisse o okulda yasam boyu ogrenen insan tipi yetisebilir.
Buna benzer sorular?m?za cevap buldugumuz bu program, Dylan William taraf?ndan da soylendigi gibi surec degerlendirmeyi art?k bir ogretim teknigi olarak ele alan bir yaklas?mla haz?rlanm?st?r.


Her ogrenen tektir yaklas?m? nedeniyle bu cagda s?n?flar?m?zda her bir ogrenen icin ogretim ve ogrenme tasar?mlar?m?z? farkl?last?rabilmeliyiz.
Harvard Universitesi, Kennedy School Executive Education ” Art and Practice of Leadership Development” program?n? bitirmis bir liderlik egitimcisidir. Kaba ve ince yap?, insaat malzemesi kalemleri, sarf malzemesi, odeme program? haz?rlanmas? ve takibi, santiye sevkiyat program? takibi vb.
Cizim yetenegini aktif olarak kullan?p, Grafik ve Web Tasar?mlar? egitimleri de ald?ktan sonra cesitli ajans ve matbaalarda Grafik Tasar?mc? olarak cal?st?. Yuksek lisans ogrenimine Y?ld?z Teknik Universitesi Egitim Programlar? ve Ogretim alan?nda devam etti.
9 y?ld?r egitim alan?nda bilisim teknolojileri ve yaz?l?m dersleri, ayn? zamanda web ve grafik tasar?m? konusunda cal?smalar yapmaktad?r. 1985 – 1986 y?l?nda Amsterdam Pedagoji Akademisi’ nde s?n?f ogretmenligi, 1986-1990 y?llar? aras?nda Utrecht Universitesi’nde Egitim Bilimleri ve teorisi, didaktik, egitim arac gerecleri gelistirme metotlar?, ogrenme stilleri, 1991-1992 Amsterdam Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi’ nde Ulusal ve Yerel Duzeyde Egitim Yonetimi ve Egitim politikalar? gelistirme, Egitim Programc?l?g? bolumlerini tamamlad?. Bir sure bilgisayar programc?l?g? yapt?ktan sonra 2003 y?l?nda Matematik ogretmeni olarak ogretmenlik gorevine baslad? cesitli kurum ve kuruluslarda ogretmenlik yapt?ktan sonra.Su an Ozel bir okulda Dijital Dunya ve Kodlama adl? bir ders vermekte ve teknoloji liderligi yapmaktad?r. Ard?ndan Y?ld?z Teknik Universitesi Egitim Programlar? ve Ogretimi alan?nda yuksek lisans?n? bitirdi. Kariyer soylesileri basl?g?nda Turkiye’nin bircok ilinde kamu ve ozel okullarda ogrencilere seminerler vermistir.
Halen cal?st?g? kurumda teknoloji tak?m?nda gorev almakta ve Khanacademy Turkce platformunun pilot uygulamas?n? okulunda yurutmektedir. Hauser Senior Lecturer in the Practice of Philanthropy and Nonprofit Leadership at Harvard Kennedy School (HKS).
After receiving her MBA from Harvard Business School in 1976, she joined Cummins Engine Company in Columbus, Indiana and spent 10 years in labor relations and manufacturing management roles, the last of which was Vice President - Columbus Plant Operations. Allen was the director of global sustainability services at Technology Business Research in Hampton New Hampshire, where he created a number of benchmarking methodologies that helped evaluate the financial impacts of sustainability initiatives. Allen teaches a graduate-level course in applied corporate responsibility and co-teaches international marketing with Dr. Cag?n getirdigi h?zl? degisimden etkilenen bu yeni egitim anlay?s?na bagl? olarak son y?llarda dunyada ve ulkemizde ogretim programlar?nda da pek cok degisiklikler ortaya c?kmaktad?r.
Yeni milenyuma girdigimiz bu y?llarda dunyam?z benzersiz bir karmas?kl?k, paradoks ve ongorulemezlik ile tan?mlanabilir. Kayhan Karl?, bu egitim program?n?, Cozum Odakl? Kocluk teknikleri ve surecleri uzerinden, 21. Bu cag?n cocuklar?n?n ihtiyac duydugu ogrenme ortamlar? bugune kadar yapmaya al?st?klar?m?zdan farkl?. Degerlendirmenin ogrenciler icin hedef koyma ve izleme yapabilmeyi gelistirmesi gerektigi, hem ogretmen hemde ogrenci icin ne kazand?rd?g?n? anlayabilmek kazan?mlar?n?n elde edilecegi, nas?l yapar?z sorular?n?n ve cevaplar?n?n tart?s?lacag? atolye cal?smas? farkl? bir bak?s ac?s? olusturmay? hedefliyor. Oysa okulu kurumsal olarak, egitimciyi de kisisel olarak gelistirecek olan meslektasl?k iliskisidir ki en zor olusturuland?r… Meslektaslar aras?nda olusturulmus gelisim, ogrenme gruplar?n? meslektas cemberleri diye tarif ediyoruz. Bir okulu etkili bir okul olmaya dogru goturen birinci ad?m etkili bir iletisim kulturune sahip olmakt?r.
Home Office cal?smalar?n? yuruttugu donemde bir cok onemli projede gorsel tasar?mlar? yer ald?. 1980-1989 y?llar? aras?nda Utrecht Turkce dil ve kultur dersleri ogretmenligi ve 1989-1999 y?llar? aras?nda ise Utrecht’ te 30 kadar Turkce ogretmeninin koordinatorlugunu yuruttu. Bircok ozel okulda Egitim Uzman? olarak, donusumsel egitici egitimi, egitim programlar? ve ogretim, ogrenme stratejileri ve ogretimi, ogretim yontem ve teknikleri, s?n?f yonetimi, proje yonetimi, mesleki gelisim, yetiskin ogrenenler, stratejik planlama vb. Ayr?ca cesitli kurumlarda cocuklara komputasyonel dusunmeyi gelistirmek icin egitimler duzenlemektedir. Universite y?llar? suresince cesitli sivil toplum kuruluslar?yla yurutulen sosyal sorumluluk projelerinde yer ald?. Ege Universitesi Fen Fakultesi mezunu olan Oktay, Yuksek lisans?n? Yeditepe Universitesi Sosyal bilimler Enstitusunden “ Egitim Yoneticiligi Uzerine yapm?st?r. Her final job at Cummins was President of the Cummins Engine Foundation and Vice President of Corporate Responsibility. In this role, he worked with many of the world's largest information technology companies including Dell, IBM, and EMC Corporation.
Tum bu kosullar  yetistirdigi  ogrencilerin yar?n?n liderleri olabilmesini amaclayan okullar?n da kendisini surekli yenileyebilmesini gerektirmektedir. Iste bu donusum, teknolojinin saglad?g? imkanlar? ogretimde etkili bir bicimde kullanma ve ogrencileri bir uretim surecinin icine dahil edip, onlara caga uygun ogrenme ortamlar? tasarlamakla gerceklesecektir. Atolye cal?smas? sizin kurumunuz icinde ogretmenler icin ozel tasarlanm?s olarak uygulaman?n yan?nda merkezimizde karma gruplarla da yap?lmaktad?r. Hayat?m?z?n pek cok noktas?n? h?zla degistirmis olan bu araclar?n okulu ve ogrenme sureclerini de degistirmesi kac?n?lmazd?r.
Yuzy?l?n okul liderlerinin yoneticilik ve kurumsal yeteneklerini yeniden tan?mlamak ad?na gelistirmistir.
Yuzy?la kadar oldugu gibi ogretenlerin hakim oldugu dogrusal pedagoji bu yuzy?l?n karmas?k dunyas?n? anlamakta zorlanan bireyler yetistirmeye devam eder. Bu durum geleneksel s?n?f yonetimi anlay?s?m?z?n degismesini sorgular hale gelmemize neden oluyor… S?n?f? yonetmek ogrenmenin gereceklesmesi icin yeterli midir?
Meslektas cemberleri yoluyla okul gelisi program? ise bu surecin nas?l planlanmas? ve uygulanmas? hakk?nda ustalasman?z? saglayacakt?r. Tum okul paydaclar? icin etkili iletisim ihtiyac? duzenli egitim ve geribildirim ile saglanabilir. Yenilikci Ogrenme Merkezi’nde Grafik Tasar?m Koordinatoru olarak cal?smalar?na devam etmektedir. Hollanda ve Turkiye’ de cesitli kurum ve kuruluslarda (Utrecht Belediyesi Egitim Dairesi, Toplumsal ve Politik Kat?l?m Enstitusu, Sagl?k ve Refah Kurumu, MEB, UNICEF ) Proje Yoneticisi, Proje Dan?sman?, Yetiskin ve Meslek Egitimi Politika Gelistirme Uzman?, Velilerin Egitime Kat?l?mlar?n? ve Okul Aile Birliklerine Kat?l?mlar?n? Tesvik-Egitimde Oncelikli ve Dezavantajl? Gruplara Yonelik Politika Gelistirme Uzman? olarak farkl? pozisyonlarda proje dan?smanl?g? ve yoneticiligi, yerel, ulusal ve uluslararas? organlar icin politika gelistirme, izleme ve degerlendirme gorevlerini yuruttu. Turkiye’de ilk defa duzenlenen miniMaker Faire de Cocuk Kosesi Kuratorlugu yapm?st?r. Farkl? sosyo-kulturel ozelliklere sahip cocuklarla bireysel bar?s temelli atolyeler uygulad? ve proje koordinatorlugu yapt?.
Son olarak Bogazici Universitesinden “Yetenek ve performans Yonetimi” konusunda egitim alm?st?r.
Bu y?llar icinde cesitli ozel ve resmi kurumlardan mesleki ve kisisel gelisimini destekleyici cok say?da egitim ald?.
2014 y?l?nda Google Educator sertifikas? alarak bu konuda da kendi kurumunda seminerler vermeye baslam?st?r. Letts joined the faculty of HKS in 1992 and was the founding Executive Director of the Hauser Center for Nonprofit Organizations (now the Hauser Institute for Civil Society at the Center for Public Leadership). Allen is an avid traveler and in the last few years has been to Australia, Romania, Prague, Warsaw, Bermuda, Canada, and the Caribbean. Bu h?zl? degisim surecinde egitim kurumlar?n?n temel diregi olan  ogretmenlerimiz de eskisine k?yasla daha da fazla kendilerini yenilemek ve gelistirmek uzere mesleki gelisim programlar? ihtiyac? icerisindedirler.
Gunumuz egitim dunyas?nda en etkili ogretim modellerinden biri olarak y?ld?z? parlayan Flipped Classroom, ogretimde zaman ve mekan s?n?rlamalar?n? kald?ran ve teknolojinin cok aktif olarak kullan?ld?g? bir model olarak bizlere yepyeni bir egitim anlay?s? sunmaktad?r.


Bu degisim, dijital gocmenler olan biz egitimcilere oldukca korkutucu gelmekle birlikte dijital yerliler olan ogrencilerimize ise konusmaya bile gerek duyulmayan bir gerceklik olarak gorunmektedir. Atolye cal?smas?n?n ayn? duzeyde veli gruplar? olmas? ve en fazla 30-35 kisi kat?l?m ile s?n?rland?r?lmas? onerilir. Gecmiste isimize yaram?s standart liderlik yaklas?mlar? h?zl? bir sekilde yukumlulukler haline gelmekteyken Liderlik ve ona bagl? al?skanl?klarla ilgili geleneksel bilgelik de unutulmamal?d?r. Atolye cal?smas? sizin kurumunuz icinde egitimciler icin ozel tasarlanm?s olarak uygulaman?n yan?nda merkezimizde karma gruplarla da yap?lmaktad?r. Biz de okullarda odag?m?z? ogretmekten ogrenmeye degistirmeli, okulun tum paydaslar?n? “ogrenen” olarak yeniden tan?mlamal?y?z. Psikologlar ve Psikiyatristler Derneginin Psikoloji alan?nda duzenledigi egitimleri tamamlad?. Su anda Denizli Pamukkale Egitim Vakf? Okullar?nda Bilisim teknolojileri ve yaz?l?m ogretmeni ve ayn? zamanda bilgi islem uzman? olarak gorevini surdurmektedir. 1999-2002 y?llar? aras?nda Marmara Depremi sonras? kalk?nma ve yard?m program? koordinatorlugu ve fon yoneticiligi yapm?st?r. Egitim Teknolojileri ve bu teknolojilerin dersler ile entegrasyonu yonunde cal?smalar?na devam etmektedir. Cesitli egitim felsefeleri uzerine cal?sabilmek ad?na PYP, High Scope ve Reggio Emilia Felsefesi uzerine cal?san kurumlarda gorev yapt?. Fenerbahce Spor Kulubu Okullar?n?n kurulus asamas?nda gorev alm?s ve 7 y?l yoneticilik gorevinde bulunmustur. 2009’dan beri teknolojiyi hem s?n?f?nda etkin bir bicimde kullan?yor, hem de teknolojinin derslere entegrasyonu hakk?nda yap?lan cesitli yurt ici ve yurt d?s? konferans ve workshoplara konusmac? olarak kat?l?yor. Yasam boyu egitim ve gelisimin gerekliligini vurgulayarak halen egitim almaya devam etmektedir. Bu degisen kosullar cercevesinde rekabetin h?zla artt?g?  gunumuzde ‘zaman’ unsuru da yads?namaz olcude onem kazanmaktad?r. Bu nedenle; bir egitimci ve egitim kurumu olarak kendimizi ve kurumumuzu ogrencilerle, ihtiyac? olan becerilerle gelecege haz?rlayabilmek icin donusturmek ve gelistirmek durumunday?z.
Idealize ettigimiz, olmak istedigimiz, dayand?g?m?z ve cok arzu ettigimiz guclu, kararl?, karizmatik ve bag?ms?z lider ve liderlik yeni milenyumda ters tepki verebilir ve surdurulebilir bir gelecegi curutebilir. Bu programda okulunuzun ogrenme odakl? bir okul kulturune erismesini nas?l saglars?n?z sorunuza cevaplar bulabilirsiniz. Bu durum geleneksel ogrenme ve ogretme anlay?s?m?z?n degismesini sorgular hale gelmemize neden oluyor… Bu programda neler kazanacaks?n?z… · 21.
Ogrenenler, ogrenme yolculugunda yol arkadaslar?na yani ogrenme yoldaslar?na ihtiyac duyar. Halen de sivil toplum kuruluslar?nda gonullu cal?smalarda bulunarak, “toplumsal cinsiyet ve bar?s” konular?nda atolye cal?smalar? yapmaktad?r. Universite doneminde KHEM Deneme Sahnesi’nden iki senelik tiyatro egitimini tamamlad? ve en iyi erkek oyuncu odulu alarak mezun oldu. Halen cesitli kurumlara akademik dan?smanl?k, egitici egitimi, egitim tasarlama ve planlama, proje yaz?m? yap?yor. Ac?badem Universitesinde Egitim Dan?sman? olarak gorev yapm?s ve” Etkili Iletisim” dersleri vermistir.
Dolay?s?yla, egitimcilerimiz de bireysel ve mesleki gelisim  ihtiyaclar?n? zaman?n en etkili ve verimli bicimde kullan?ld?g? programlarla kars?lama konusunda hakl? bir beklenti icerisindedirler. Yuzy?l?n okul, ogrenme ve ogrenci basar?s? kavram?nda,alg?s?nda nas?l onemli degisiklikler olusturdugunun fark?na varabilmek, · 21. Istanbul Teknik Universitesi Gelistirme Vakf? Okullar?nda Kurumsal yap?land?rma cal?smalar?n? yurutmustur. Bu beklentileri goz onunde bulundurarak, ihtiyac? hisseden ve yasam boyu ogrenme ilkesine inanm?s ogretmenlerimiz ve  okullar?m?z  icin ulkemizde bir inisiyatif ve  gelenek olusturmak uzere deneyimli bir egitimci olan Kayhan Karl? liderliginde Yenilikci Ogrenme Merkezi’ni kurduk. Kat?l?mc? Profili: Ortaokul ve Lise Brans Ogretmenleri, egitim teknolojisi birimleri, okul liderleri. Yuzy?l?n zorluklar? ve f?rsatlar? yeni tipte bir lider ve liderlik ar?yor ve asl?nda liderlik ve gelecegin liderlerini yetistirmek hakk?nda tamamen yeni ve farkl? bir dusunce yoluna cagr? yap?yor.
Atolye cal?smas? sizin kurumunuz icinde egitimciler ve egitimci olmayanlar icin ozel tasarlanm?s olarak uygulaman?n yan?nda merkezimizde karma gruplarla da yap?lmaktad?r. Yuzy?lda basar?l? bir birey olabilmek icin gerekli dort temel beceri alan?n?n derinlemesine sorgulanmas?, · 21. Uzun donem cesitli okullarda tiyatro, drama egitmenligi yaparak cocuklara yonelik tiyatro oyunlar? ve masallar yazd?. Halen UNICEF’ in MEB isbirligi ile yurutmekte oldugu Sosyal Etkinlikler Portfolyo projesinde d?s uzman olarak gorev yapmaktad?r. Okul oncesi egitimi, alternatif egitim felsefeleri, farkl?last?r?lm?s egitim uygulamalar?, ogrenme ortamlar?n?n duzenlenmesi gibi konular hakk?nda cal?smaktad?r. Bu programda yeni milenyumun dogas? ve onumuzdeki belirsiz on y?llar icinde cok onemli olmas? beklenen lider ve liderlik ozelliklerini tart?s?lmaktad?r. Bu program, orta ve ust duzey okul yoneticilerine, meslektaslar?n? ve isleri daha etkin yonetebilmeleri icin kocluk becerilerini as?lar. Yuzy?l ogrenme ortamlar?n?n ogrencilerin bilissel ve baglay?c? becerilerinin uzerindeki farketmek, · S?n?flar?m?zda uygulanabilecek aktiviteler ve stratejiler elde etmek Bu program hem atolye hemde seminer tarz?nda uygulanabilmektedir.
Daha sonra bir sureligine, Ozel Yonder Okullar?nda Program Gelistirme Sorumlusu olarak gorev yapt?. Bu yuzy?la uygun liderlik davran?slar? ve icsellestirilmesi icin uygulama ornekleri programda verilmektedir. Burada, yonetici, kurum icinde bir koc olarak cal?smaktan cok, ogrenmis oldugu kocluk tekniklerini, is uzerinde ve isin gerektirdikleri dogrultusunda, meslektaslar?n?n kendi potansiyellerini ortaya c?karmalar? ve gelistirmeleri icin kullan?r. Ayr?ca Cagdas Drama Dernegi’nde Yarat?c? Drama Liderligi yapmakta ve CDD Istanbul Subesi gonullu cal?smalar?n? surdurmektedir. Profesyonel kariyerinin kazand?rd?g? deneyimler yan?nda, kisisel ilgi ve becerilerinden edindigi deneyimleri de egitim programlar?nda kullanmaktad?r. Bar?s Sar?soy duygusal zeka, motivasyon, egitimde program gelistirme, yarat?c? drama, sosyal duygusal ogrenme ve yetiskinlere yonelik kisisel gelisim egitim programlar?yla ilgilenmekte ve bu konularla ilgili uluslararas? dergilerde makaleleri ve sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmus bildirileri, atolye cal?smalar? bulunmaktad?r. Dikkat eksikligi, yayg?n gelisimsel geriligi olan, ilkokula haz?rl?kta gelisimsel ve akademik destek gereken cocuklara Bireysel Egitim Program? haz?rlam?s ve uygulam?st?r. Atolye cal?smas? sizin kurumunuz icinde liderler ve liderlik adaylar? icin ozel tasarlanm?s olarak uygulaman?n yan?nda merkezimizde karma gruplarla da yap?lmaktad?r. Ozel Okullara Dan?smanl?k yapmakla birlikte, Basar? stratejileri, Dogru Tercih Teknikleri, TEOG, YGS, LYS S?navlar?, Ogrenci ve Yenilenen S?navlar ”Etkili iletisim, Egiticinin Egitimi, basl?klar?nda egitimler vermektedir. Cocuklar ile atolye cal?smalar?, aile, yetiskin ve ogretmen egitimlerini kapsayan cal?smalar?na devam etmektedir.Book making worksheets
Book my life as a panhandler origin
Construction project management course syllabus


Comments

 1. 15.07.2014 at 17:59:42


  Discover 25 coaching tools and physics and the law of attraction which are assisting you.

  Author: Turkiye_Seninleyik
 2. 15.07.2014 at 10:48:16


  This website, at authorized Florida Lottery implies.

  Author: BoneS
 3. 15.07.2014 at 18:27:36


  Strong life abilities portfolio in a controlled atmosphere procrastinating and start taking toxic projections into the partner.

  Author: SECURITY_777
 4. 15.07.2014 at 22:36:18


  About the identical depends on the quantity I won I agree though no matter that we start.

  Author: LORD_RINGS