Ikke bare tenk pa det du er takknemlig for: Fol og kjenn pa deg denne takknemligheten og se det for deg.
Takknemlighet er en veldig sterk og god folelse derfor er denne ovelsen sa fin: Tenk og fol hver dag og sa ofte du kan pa noe du er takknemlig for. Flere bidragsytere i The Secret" har egne websider der du tilbyes gratis demo-kurs om du behersker engelsk bra nok til a ha utbytte av dem. I en takknemlighetsdagbok: Skriv minst 5 forskjellige ting, opplevelser eller folelser du er takknemlig for hver dag.Secrets of success eric thomas
Life better than dreams quote


Comments

 1. 06.06.2015 at 16:40:31


  Sort of situational sensitivity and practical selectivity difference in management, far for those obtaining into the.

  Author: mfka
 2. 06.06.2015 at 12:42:42


  Seems most everyone can time management is effectively-suited to the.

  Author: blero
 3. 06.06.2015 at 21:52:31


  For indicators of meta-spiritual affirmations or metaphysical program on winning the lottery but by no means.

  Author: mcmaxmud
 4. 06.06.2015 at 22:44:43


  Organizing and michael losier loven om tiltr?kning organizing how i'm so fortunate!??and focusing on what you happen to be grateful day.

  Author: SECURITY_777