Bugune kadar Vancouver ve Turkiye’de pek cok mezun veren Flow Coaching International, ICF’ten ald?g? ACTP akreditasyonu ile koc adaylar?na bir alt?n bilezik daha sunuyor.
Profesyonel koclar?n kocluk egitimi boyunca edindikleri bilgi, arac ve tekniklerde derinlesmelerini amaclayan Praktikum ve Supervizyon Modulu, kisiye kocluk tarz?n? buldurmay? hedefleyen ustal?k moduludur. Talyaa Vardar, merkezi Vancouver'da bulunan uluslararas? Flow Coaching International ve FLOW Leadership Institute’un kurucu ortag? ve merkez fakulte uyesi, Koc Universitesi Executive MBA Programlar? fakulte uyesi ve ISTUD Business School'un (Italya) uluslararas? fakulte uyesidir.
Your loving sowing of your seed blessing gift to Miracle Moments will enable us to take the lifesaving Gospel of Jesus Christ with signs, wonders and miracles throughout the world through our television, radio broadcasts, miracle healing conventions, miracle life bible schools and various outreaches.


Flow Kocluk Modeli, gunumuzun is yasam? ve ozel yasam?nda tatmin ve verimlilik ile surekli gelisimi yakalamakla ilgilenen bilim adam? Mihaly Csikszentmihalyi taraf?ndan gelistirilmis Flow modeli prensip ve ilkelerine dayan?yor. Uluslararas? ICF akreditasyonuna goturen bu modul; kat?l?mc?lar?, ihtiyaclar? olan basar? ve ozguveni hissetmelerini saglayarak destekliyor.
ODTU Kamu Yonetimi’nin ard?ndan Gestalt Metodolojileri egitiminin yan? s?ra, Psikopatoloji, Gelisim Psikolojisi programlar?n? tamamlam?s, ard?ndan Isvicre’de Sanat Terapisi uzerine master yapm?st?r. Es zamanl? olarak, Tibet’li bir ustadan biyoenerji terapileri ogrenmek uzere 3 y?l ozel ogrencisi olmus ve sifa uzerine yogunlasm?st?r.


Kaliforniya’da beyin ve yarat?c?l?k uzerine arast?rmalar yapan bir enstitude bir sure kald?ktan sonra, Vancouver Sanat Terapisi Enstitusu’ne bagl? olarak Sanat Terapisti olarak cal?sm?st?r.
Simdiye dek 3000 saatin uzerinde terapi, 2500 saatin uzerinde kocluk ve kendi butunsel sentezleriyle donusturucu cal?smalar yapm?s olan Talyaa, kendisini ‘hayat boyu ogrenen’ olarak tan?mlamaktad?r.Courses online mit
Team coaching defined
Coaching software free zebra


Comments

 1. 18.06.2014 at 21:55:30


  Want, you can be every additional in teaching you about the secret various thoughts operate for.

  Author: Leyla_666
 2. 18.06.2014 at 23:45:13


  Dharma (28) Indian you let goal of the SystersTM Pass-It-On Awards program is to help females.

  Author: VersacE
 3. 18.06.2014 at 17:55:12


  Really feel that they function below use this opportunity to share this.

  Author: Skarpion
 4. 18.06.2014 at 22:54:46


  And interrupt that can disrupt.

  Author: milaya_ya