NLP Life Coaching differs from Life Coaching because the latter is a continuing relationship process that assists you in pursing and achieving goals. For professionals whether it’s career, business, executive or sports we  offer a balanced perspective that gives you support in decision making, asking better questions, sharing insight, building confidence, creating strategies and solutions to improve performance, advancing the organisation.  This is done by assessing the situation with you, facilitating change and helping to increase productivity whilst offering a fresh perspective. Om megJeg er utdannet og sertifisert NLP Master Coach med CYF (Creating Your Future (R) ) og Time Line Therapy (R) master practitioner.Kjenner du at det er ting i ditt liv somn du onsker var annerledes? Een coachingsessie kan gebruikt worden om problemen uit het verleden op te lossen, alswel toekomstige doelen beter te bereiken. Margo heeft 10 jaar ervaring met NLP en ruime ervaring opgedaan als NLP-coach, zowel binnen UNLP als binnen haar eigen coachingspraktijk.
Haar specifieke interesses gaan uit naar coaching en training van vrouwen, waarbij haar specialiteit is het coachen van vrouwen die als kind of op latere leeftijd zijn misbruikt.
NLP Life Coaching is the welcome addition that allows the whole coaching process to transform in fewer sessions and with a higher impact. Metaprogrammer er sterke indre programmer som er med pa a avgjore hva vi skal v?re oppmerksomme pa. Een NLP Master Coach is oprecht geinteresseerd in uw verhaal, zal u als een mentor begeleiden naar datgene dat u wilt bereiken en werkt doeltreffend naar uw resultaat. Tijdens deze opleidingen heeft de coach talloze krachtige technieken geleerd, heeft vaardigheden ontwikkeld om snel tot de kern te komen en is uitermate capabel om te werken met het onderbewuste.
Tijdens het eerste coachingsgesprek gaan we in een gesprek onderzoeken wat er aan de hand is.


Vi generaliserer, forvrenger, sletter og pakker sammen informasjonsbiter fordi informasjonsstrommen er sp stor og var bevisste del har bare kapasitet til a behandle en begrenset mengde informasjon samtidig - for oieblikekt. Frykt kommer av en negativ erfaring, enten selvopplevd eller till?rt ved at noen har advart oss i god mening? Imidlertid blir all informasjonen lagret i det ubevisste del av var hjerne, men altsa deler av den blir fortrengt etter et spesielt monster somer innatbeidet, innl?rt - programmert. Frykten eller arsaken til frykten kan v?re flyktig eller sterk alt etter hvordan den er opplevd tidligere. Den er lagret i vart ubevisste sinn og pavirker sterkt vare avgjorelser for hvordan vi skal reagere og "mene" i fremtiden. Livet vart kan fa en darligere kvalitet fordi vi stadig gar rundt og frykter for forskjellige ting.
Nar frykten er blitt sterk nok til at den plager oss riktig mye sa kaller vi det vel for Fobi?
Drugs og piller legebesok og overforbruk av medikament som tilsynelatende har en god effekt i a fjerne frykten. Ubevisst vil likevel hjernen stritte imot, men den er blitt bedovet sa de signalene er svekket i forhold til lysten til a gjennomfore oppdraget. I en jobb er det ikke sa lurt a ha frykt for andre mennesker dersom du skal jobbe med salg eller forhandlinger. A fjerne selve fryktfolelsen i forhold til pavirkninger kan du bare gjore selv inni ditt eget hode.


Den som er kommet nermest en enkel losning er nok Dr Tad James (USA) som har utviklet Time Line Therapy (tm) til en behandlingsform som er effektiv, rask og uten smerte uten medikamenter.Time Line Therapy (TLT) kan l?res.
Mange psykologer og leger tar i dag dette som en tilleggsutdannelse, andre fornekter den som "for enkel" . Selv har jeg tatt TLT utdanningen av den eneste norske sertifiserte trainer som er direkte sertifisert av Dr Tad James.
Teknikken er utviklet gjennom de siste 25 arene og fikk et gjennombrudd for ca 6 ar siden.TLT undervises i flere niva.
Practitioner er grunnkunnskaper so gjor at du selv gjennom kurs og trening kan oppna god effekt pa deg selv og bli kjent med teknikkene.
Neste niva er Master Practitioner der du blir trenet i a hjelpe andre mennesker med teknikken.
Tredje niva er CYF_ Creating Your Future som er en monskterbeskyttet Coaching teknikk der NLP (Neuro Linguistic Programming er basic og TLT er bakt sammen i et verktoy som er enormt virkningsfullt i a bli kvitt ting fra fortiden som hindrer deg i a na ditt mal, og preparerer deg for a komme videre mot ditt definerte mal.Jeg har tatt utdanningen NLP Master Coach.Sales coaching business plan
Project management jobs yorkshire


Comments

 1. 09.02.2016 at 16:17:29


  Lotto six/49 and 1 in 28.six million ?hаng?ng your focus your.

  Author: 10_Uj_040
 2. 09.02.2016 at 11:59:44


  People in possessing a better life initiatives such as: Study Grants , Clinical Practice Recommendations and our.

  Author: VoR_KeSLe
 3. 09.02.2016 at 23:20:32


  Sexual reproductive wellness is a state of complete physical mental and social.

  Author: Almila