Youtube steve jobs marketing n?rnberg,html5 video player tag,market plan sample free,amazon affiliate marketing wiki - PDF 2016

Inovasyon denildiginde akla ilk gelen isimlerden biri olan Steve Jobs yapt?g? sunumlarla da buyuk ilgi toplam?s, bu yetenegi uzerine bircok ipuclar? paylas?lm?st?. Ben de buyuk bir merakla ilk iPod ve iPhone tan?t?mlar?n? izlerken Youtube’da kronolojik s?rada Steve Jobs sunumlar?n? sunan bir kanala rastlad?m ve sizlerle paylasmak istedim. Ozellikle teknoloji dunyas?nda merakla beklenen Steve Jobs filminin yeni fragman? yay?nland?. Apple’?n kurucusu ve CEO’su olan Steve Jobs’un hayat? beyaz perdeye tas?n?yor. Onceki yaz?lar?m?zda Dijital Pazarlama, Mobil Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlama gibi kavramlar?n tan?mlar?n? yapm?s ve uygulama orneklerini paylasm?st?k. Pazarlama; bir urun ya da hizmeti daha fazla insana, daha fazla paraya ve daha s?k satmakt?r. Sosyal aglar kullan?m alan?na gore farkl?las?yor ve ihtiyaclar?m?za gore genelde sadece bir tanesi nis bir alanda en s?k kulland?g?m?z uygulama olmay? basar?yor. Ulkemizde de son zamanlarda en aktif kullan?lan sosyal aglardan biri olan ve kullan?c? say?s?n? buyuk bir ivme ile art?ran, is dunyas?n?n sosyal ag? olarak konumlanan LinkedIn k?sa bir sure once mobil uygulamas? icin guncelleme yay?nlad?. Android ve iOS isletim sistemlerinde mobil uygulamas?ndaki arayuz ile webdekine gore ayn? deneyimi yasatmakta biraz basar?s?z kalan LinkedIn, yeni guncelleme ile bu iki platformdaki arayuzu birbirine cok yaklast?rarak mobil uygulama hem daha h?zl? bir yap?ya kavustu hem de daha kullan?sl? bir hale geldi. Art?k cogumuzun gunluk yasam?nda ayr?lmaz parcas? olan mobil uygulamalar ihtiyaclar?m?z? kolayca gidermek ad?na onemli cozumler sunmaya devam ediyor. Al?sveris yaparken indirimli urunleri takip etmek icin cogumuz magazan?n katalogunu inceler, magazaya geldigimizde de indirimli urunlerin hangi reyonda oldugunu bulmaya cal?s?r?z.


Mobil kullan?m?n h?zla artt?g?n?, gunluk yasant?m?zda degisiklikler yaratt?g?n? buyuk cogunlugumuz yasayarak deneyimliyoruz.
Kucucuk bir cocukken dokunarak nesneleri alg?lamaya cal?sanlara dokunmatik mobil cihazlar farkl? bir dunya sunuyor. Sunumlar?nda urununu gosterirken seyircilerin heyecan?n? zirveye c?karmas?n? iyi bilmesi, basar?l? demolarla urunlerini tan?tmas? sunum yapacak kisilere ilham veren cinsten. Pankreas kanseri sebebiyle 2011 y?l?nda hayat?n? kaybeden Steve Jobs’u Ashton Kutcher’in canland?rd?g? ”JOBS” filmi 16 Agustos’ta ABD’de gosterime giriyor. 17 Nisan’da ald?g?m Pazarlama ve Urun Yonetimi egitiminde pazarlaman?n daha k?sa bir tan?m? ile kars?last?m ve sizlerle paylasmak istedim. Kimi zaman indirimli urunu arama sureci ozellikle cok s?k gitmedigimiz bir al?sveris magazas?nda cok kolay olmayabilir, urun hangi reyonda bir turlu bulamay?z.
Cihazlar?n cesitliligi ve say?s? artt?kca daha fazla say?da tuketiciye ulas?yor ve kucuk cocuklar icin bile birer oyuncak haline geliyor. 2000′li y?llar?n bas?na kadar bizler icin de bugune k?yasla bilgisayarlar az bulunan luks cihazlard?.
Cocuklar ekranda gordukleri nesnelerin sanal m? gercek mi ayr?m?n? yapamamalar?na ragmen dokunma hissini yas?yorlar. Adres ararken Google Maps gibi uygulamalar? kulland?g?m?z ak?ll? cihaz?m?z bir magazadaki indirimli urunlere nas?l ulasabilecegimizi gosterseydi guzel olmaz m?yd??


Zamanla isler degisti, benim ve tan?d?g?m bircok insan?n oyun oynama istegi ile tan?st?g? bilgisayarlar, internetin yayg?nlasmas? ile de cevremizi sarmaya baslad?, zaman ay?rd?g?m?z seylerin bas?nda gelmeye baslad?. Asag?daki videoda da 1 yas?ndaki tatl? bebek tabletle oynarken Cem Y?lmaz’?n da belirttigi uzere eskiden olmayan ama art?k hayat?m?za yeni giren cimdik (pinch) hareketini yaparak oynuyor. Guney Kore’nin en prestijli perakende sat?s markalar?ndan olan E-Mart firmas? da bu ihtiyac? gidermek ad?na E-Mart Sale Navigation ad?ndaki mobil uygulamas?n? hayata gecirdi. Derken ilerleyen zamanlarda telefonlar da ak?llanmaya baslad?, mobil cihaz devrimini yasamaya baslar olduk.
Tablet yerine bir dergi verildiginde ise bunu da tablet san?yor ve dergide cimdik hareketi yaparak ekran? buyutup kucultmeye cal?s?yor ama nafile. Dergiyi bozuk bir tablet sanan ufakl?k bundan emin olmak icin parmag?n? dergiye bast?rmaya cal?s?yor, parmag?n?n da cal?s?p cal?smad?g?ndan emin olmak istediginden midir parmag?n? bir de kendi ayag?na bast?rarak parmag?n? hissetmeye cal?s?yor  Bu tur bebeklere Digital Natives (Dijital Doganlar) deniyor, gun gectikce say?lar? art?yor.Interactive video software mac
Youtube video stops after 2 seconds
Marketing plan for financial advisorsComments to «Youtube steve jobs marketing n?rnberg»

  1. Alisija writes:
    Various profiles for this HD Video Codec, Only editing applications ranging from.
  2. YagmurGozlum writes:
    Advertising and marketing automation tools,??a buyer quoted on the company's want to use their.
  3. elnare writes:
    Least when to a Mobile Campaign by means of SMS lately made inside.