Tinius olsen facebook arrangement,golden earring 013 1 mei 2014 youku,ebay emerald stud earrings - PDF Review

04.11.2013
Vi var pa tilbudssiden for a vise oss fram, og markerte oss med mange rollups og serviceinnstilte folk rundt om pa bygget.
Pa det som skal bli den nye komposittlabben ble det gitt innforing i hva kompositt er, og det ble vist fram produkteksempler som publikum bade kunne se pa og teste. BIM rommet var apent hele dagen og Kristoffer Gjestvang, l?rer pa BIM, hadde laget en flott innforingsvideo om bygg og anleggsfag som gikk kontinuerlig pa infoskjermen i 2.etg. I 1.etg hadde vi utstilling og demonstrasjon av tre studentprosjekter, hvorav to har fatt nasjonale priser. Pa Tinius Olsen Company Lab ble strekkprovemaskinen samt materialteknikk demonstrert og der var vi ogsa sa heldige at C.
Pa et av klasserommene vare ble det gitt informasjon om var nettbaserte undervisning og videokonferansesystemet OmniJoin ble demonstrert.


Alle labber og klasserom var apne og ved siden av l?rere fikk vi sv?rt god hjelp av flere studenter. David Bakken, som er l?rer pa BIM, hadde laget flotte oversiktskart over bygget, disse hang lett synlige i hver etasje og var i tillegg kopiert opp til alle besokende.
Det ene prosjektet var en oppl?ringsmodell for separering av olje, gass og vann fra oljereservoar. Robert Tait III (Tinius Olsens etterkommer og president i selskapet) var til stede store deler av dagen. Dette ble holdt av Dag Kristoffersen som hadde med foreleser, Jodie Lee Tait, pa de to forste foredragene. Vi pa Fagskolen Tinius Olsen hadde gjort grundige forberedelser slik at vi kunne vise hva har a tilby studentene vare.


Her var det demonstrasjon av LEGO-robot programmert i ROBOT-C -programmeringssprak som fulgte linjer pa gulvet ved hjelp av sensorer for lysintensitet og farge.
Det andre var en skinkenett- avdrager og der viste vi kontinuerlig en film som demonstrerte bruken. Vi takker de ansatte som tok ansvar i forberedelsene  og de som stilte opp pa apen dag, og ikke minst takker vi studentene for uvurderlig hjelp. Det var demonstrasjon av laboratorieoppstilling som simulerte hele kjeden for kraftproduksjon og distribusjon fra kraftverk til forbruker, og ogsa demonstrasjon av diverse reguleringstekniske og maletekniske laboratoriemodeller; hastighet, temperatur og gjennomstromning.Crystal stud earrings rose gold
Tinnitus caused by pinched nerve yoga
Tenis de mesa faltas ferias


Comments Tinius olsen facebook arrangement

  1. Ramal
    Other ear comparable to what you would hear like a train mastoids.
  2. FREEMAN
    For two thirds of tinnitus sufferers.