Dodatkowe informacje: To kolejna do?? relaksuj?ca misja, w trakcie ktorej odwiedzisz siedzibe firmy bed?cej w?a?cicielem fikcyjnego portalu spo?eczno?ciowego LifeInvader.
Dom LesteraDom Lestera znajduje sie w po?udniowo-wschodniej cze?ci Los Santos, a konkretnie w dzielnicy El Burro Heights. Sklep z odzie??Pierwsza cze?? planu zak?ada zakupienie przebrania, dzieki ktoremu Michael bedzie mog? upodobni? sie do reszty pracownikow firmy Norrisa. Tylne wej?cie do siedziby firmyWyjdY ze sklepu i rozpocznij podro? do dzielnicy Rockford Hills, a to dlatego, ?e to w?a?nie tam znajduje sie siedziba firmy LifeInvader. Wej?cie do pomieszczenia z prototypemPo obejrzeniu kolejnej cut-scenki wejdY do bocznego pomieszczenia, tak by Michael mog? zmodyfikowa? sk?adowany w biurze prototyp nowego urz?dzenia.
U?yj lewej ga?ki analogowej i zacznij zmienia? kana?y a? natrafisz na transmisje z prezentacji Jay'a Norrisa.
Oprocz tego przedstawiony ci zostanie kolejny ciekawy element rozgrywki, a mianowicie opcja odwiedzania sklepow z odzie??.


Po dotarciu na miejsce zaparkuj samochod przed domem, po czym skieruj sie w strone drzwi wej?ciowych celem spotkania sie z dawnym przyjacielem Michaela. Musisz mianowicie dotrze? do sklepu z odzie?? Suburban znajduj?cego sie w po?nocnej cze?ci miasta, w dzielnicy Vinewood. Zaparkuj w pobli?u budynku i skieruj sie do tylnego wyj?cia, doprowadzaj?c do za??czenia cut-scenki ukazuj?cej sprytny sposob na przedostanie sie do wnetrza biura. Przyst?p do zamykania okienek z natretnymi reklamami, klikaj?c oczywi?cie na X w prawym gornym rogu ka?dego pop-upa. Zgodnie z otrzyman? informacj? musisz zaczeka? a? Norris zaprezentuje widowni prototyp urz?dzenia. Postaraj sie nie straci? zbyt du?o czasu podczas pobytu w biurze korporacji LifeInvader.Popups Clear - Musisz usun?? wszystkie reklamy z komputera w czasie krotszym ni? 32 sekundy.
WejdY do sklepu, porozmawiaj ze sprzedawczyni? i wybierz jeden z proponowanych przez gre elementow ubioru (ka?dy z nich kosztuje 120 dolarow).


Po oczyszczeniu ekranu szybko kliknij na pokazanej na screenie ikonie programu antywirusowego (AntEater Antivirus).
Nie ruszaj z powrotem do domu Lestera, tylko zamiast tego udaj sie sie do posiad?o?ci Michaela. Wybierz z inwentarza Michaela telefon, przejdY do listy kontaktow (Contacts) i zadzwon do Jay'a Norrisa (powy?szy screen).How to get your ex boyfriend back for the second time hurt
Mantra to win back lost love 2013


Comments to «Gta online friend list»

  1. RAZBOY writes:
    Having a drink have fun have a fantastic she was reluctant.
  2. Linkin_Park writes:
    Job and suggested that I should rather contact.