Subscribe to RSS

Onder dansers en sporters is er veel bekend over wat het fysieke werk voor een invloed kan hebben op het lijf. De aanleiding voor dit artikel is simpel: ik werd een paar nachten geleden wakker met pijn in mijn rechteroor (bijkomstigheid van verkoudheid) en als fruitige bonus een nogal vervelende piep. Daarbij is het door het geschenk van God Apple, de uitvinding van de iPod, zo dat vooral dansers waanzinnig veel muziek luisteren via MP3 spelers en oordopjes ter voorbereiding van een dansles, repetitie, voorstelling of om wat voor reden dan ook.
Gehoorschade oplopen betekent dat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken, hierdoor kunnen permanente suizen of piepen ontstaan (tinnitus), elk oor geluid anders gaan ervaren (diplacusis), overgevoeligheid voor geluid ontstaan (hyperacusis) of geluid vervormd worden (distortie). Cijfers over dansers & gehoorschade zijn eigenlijk niet te vinden, maar zoals eerder omschreven is er genoeg reden om te concluderen dat we er net zo slecht voor staan als muzikanten. Nu snap ik dat wij als dansers (maar bijvoorbeeld ook sportdocenten) voor een dilemma komen te staan (he he eindelijk wordt de titel van dit artikel duidelijk), want het luisteren naar muziek, dagelijks en langdurig, hoort er voor de meeste van ons gewoon bij. Tot slot: praat over dit onderwerp met anderen en wees een voorbeeld om bewuster om te gaan met muziek en geluid. Ik hoop dat je inspiratie en kennis hebt gekregen om meer bewust om te gaan met geluid en muziek. Ik ben Lisa, freelance dansprofessional en blogger, en op mijn dansblog lees je over alles wat er in Nederland op dansvlak gebeurt. Gehoorschade bij jongeren is erg actueel nu student Bert Lecomte (21) een website heeft gelanceerd die waarschuwt voor dit probleem. Drie kwart van de Vlaamse jongeren lijdt aan tijdelijk oorsuizen en een op de vijf kampt met permanente tinnitus. De hersenstam heeft invloed op alertheid, proeven, kauwen en slikken, vorming van speeksel, overgeven, plassen, vermogen om te slapen, (regulatie slaap-waak cyclus) gevoel van evenwicht (vestibulair), voelen van zwaartekracht.
Een infarct in de hersenstam heet, afhankelijk van het gebied dat getroffen wordt: syndroom van Benedict, Claude, Foville, Millard-Gubler, Wallenberg en Weber. Een herseninfarct of bloeding (beroerte) in de medulla in de hersenstam, is specifiek benoemd als het syndroom van Wallenberg (of Wallenberg syndrome).
Het hangt van de locatie af of er ook halfzijdige verminderde zweetsecretie is (soms zelfs meer!) of een gevoelstoornis in het zachte gehemelte.
De meeste mensen met het Wallenberg syndroom herstellen beter dan mensen die een ander soort beroerte hebben gehad. Volgens een onderzoeker kan het syndroom van Wallenberg ook voorkomen na een chiropractische behandeling (chiropractic manipulation (Caplan, 1986).


Veel bewegen is gezond, voorkomt ziekten, maar kan ook blessures veroorzaken en als dat bewegen nou dagelijks plaatsvindt in een omgeving waar de muziek (te) hard staat, soms uren achter elkaar? Dat laatste hield me dan ook de rest van de nacht uit mijn slaap en met de uren van wakker liggen (en soort van filosoferen over het leven), stegen mijn stress levels.
Wij zijn muziek-grootverbruikers net als muzikanten, die ook een risicogroep zijn voor gehoorschade: 1 op de 5 muzikanten heeft een gehoorbeschadiging. Gehoorschade kan al bij eenmalige blootstelling aan te hard geluid ontstaan, maar is iets wat zich vooral langzaam opbouwt. Maar wat is te harde muziek of geluid dan? Vanaf 80 decibel kan gehoorschade al ontstaan. Toch poog ik met dit artikel je bewust te maken van de kwetsbaarheid van je schelpjes en vooral van het feit dat gehoorbeschadiging iets is wat zich op de korte en lange termijn kan ontwikkelen.
Om een reactie te kunnen plaatsen dient u JavaScript in te schakelen en Cookies toe te staan, vernieuw vervolgens deze pagina. Van eerlijke reviews van dansvoorstellingen, dansproducten en films, tot opiniestukken, zakelijk advies voor freelancers en meer. Alle informatie van en naar het lichaam passeert de hersenstam op weg naar of van de hersenen.
Bij andere toestanden met bewustzijnsverlies zoals coma functioneert de hersenstam nog wel. Het herstel verschilt wel van de ene mens tot de andere: van zes weken tot een half jaar en anderen met meer aanzienlijke schade kunnen een meer permanente handicap hebben. Maar ook onwillekeurige trillingen die optreden bij het uitvoeren van een doelbewuste handeling (intentietremor), en abnormale onvrijwillige bewegingen (hyperkinesie). Met gehoorschade heb je meer kans op een ongeval (25% meer dan mensen zonder gehoorschade), een burn-out, andere psychische problemen en een verminderd sociaal leven. Er wordt hier mijns inziens te weinig aandacht aan besteedt, ook niet op dansacademies of bij dansinstellingen, dus tijd voor verandering! Het probleem kan een gevolg zijn van een overdaad aan luide feestjes en festivals, maar je kan als ouder al erg jong beginnen met de preventie ervan. Net als de frontale en temporale kwabben, is de hersenstam gelegen in een gebied vlakbij benige uitsteeksels waardoor het kwetsbaar is voor schade tijdens een ongeval. Gek genoeg wordt er in de dans- en sportwereld nauwelijks aandacht besteedt aan dit probleem terwijl wij wel degelijk tot risicogroepen behoren.
Je wilt geluid voelen in je lijf: het zweept op, geeft troost, inspireert en hoort gewoon bij het vak.


Dat is deels te verklaren door omgevingsgeluid, want op het moment dat er ook maar een beetje omgevingsgeluid is, is het een automatisme van ons om het volume hoger te zetten. De muziek constant zacht zetten is, zoals ik al eerder zei, voor velen van ons geen optie, het lesgeven met neon-kleurige oordoppen in slaat ook nergens op, maar het aanbrengen van meer balans in je geluidsverbruik is wel degelijk mogelijk en een must al zeg ik het zelf.
Ik ging daarom op onderzoek uit, schrok van de cijfers en vertel je hier hoe je je oren (beter) kunt beschermen.. Haar altijd zo swingende les, met bijpassende, keiharde percussiebegeleiding werd ineens een stuk minder, want haar lichaam had simpelweg op de rem getrapt. Daardoor kunnen we de muziek beter horen, maar belasten en beschadigen we onbewust onze oren dubbel zo erg. En dan hebben we nog niet eens gesproken over niet dans-gerelateerde gehoorschade zoals tijdens het uitgaan, bezoeken van een concert, etc. Onder jonge mensen is het zelfs zo dat 20% een permanente piep ervaart, mede door het onveilig en langdurig luisteren naar muziek op MP3 spelers. Holy jeweetwel.
Onder het motto jong geleerd is oud gedaan, geven we alvast enkele tips wat je als ouder kan doen tegen oorsuizingen bij je kind. Helaas is dit het lot van steeds meer dansprofs, want door de opkomst van MP3 spelers en geavanceerde stereo-installaties in dansstudio’s, gaat het volume steeds hoger en zijn onze oren steeds meer de sjaak. Vooral bij meer up-tempo dansstijlen wil je de beat voelen in je borstkas en daarvoor moet het volumeknopje nou eenmaal flink omhoog. Onder mensen met tinnitus komen depressie en zelfmoord(pogingen) vaker voor, wat ook te verklaren is door het constant horen van een harde piep of ruis wat gekmakend is. De druk op onze oren wordt groter en die hebben steeds minder tijd en capaciteit om te herstellen van de geluidsoverlast.
Beveilig het toestel ook zodat het niet hoger dan 60A procent van het maximumvolume staat en beperk het luisteren tot een uur aan een stuk. Het gehoor van de baby, dat zich dan nog volop aan het ontwikkelen is, wordt algauw blootgesteld aan 100 dB.Auditory processing disorder disability benefits
Polymer clay earrings studs
Buzzing vibration in ear eclipse
Wieviel magnesium bei tinnitus oido
Comments to «Tinnitus een permanente stoorzender»

 1. Brat_angel writes:
  Causes for tinnitus apart from evaluation consists.
 2. KARATiSKA writes:
  Possibly result in ringing in the ears or hearing loss the air to the.
 3. Drakon_666 writes:
  Frequencies of music in my eyes and in my head (like electricity.
 4. Dr_Alban writes:
  Ears and some processes emotion in sufferers with.
 5. Diabolus666 writes:
  Signal processing algorithms decreased, in addition to salt mainly broken cochlear hair cells that produce excess.