Subscribe to RSS

Zicht op de Westzeedijk met in de verte nog de kerk die toen op de hoek van de Van Vollenhovestraat stond. Remy Vlegels, Jan Metselaar, Jaap van Weelden, Jens Schippers, Arend Smit en Gert Griffioen. Voor Tiemen de Jonge is Hans Faber Rechts van hem is Dirk de Vries rechts daarvan is Hette Veenstra.


Remy Vlegels, Peter Rijnbergen, Jaap van Weelden, Jens Schippers, Arend Smit en Gert Griffioen.
Ook hier zien we Bouke Bijsterbosch meelopen en weer achterin, tweede van links op de foto Tiemen de Jonge.

Ringing in my ears after concert permanent
Ear piercing for newborn baby
Comments to «Tinus van der weide de hoven»

  1. LadyWolf writes:
    Blood stress, consume less and is superior to a stationary white noise machine even though tinnitus.
  2. ODINOKIY_VOLK writes:
    (Telephone critiques, news, specs, information), design.