Bircok klasik klimada olmayan ustun Golden Fin ozelli?i sayesinde, kondenser (dy? unite ysy plakasy) uzerinde su tutulmasy engellenerek, buz cozme prosesi hyzlandyrylyr. DC Inverter tipi bircok klima sadece 120 sinus dalgasy frekansynda kontrol imkany verirken, Midea klima'nyn ustun yenilikci teknolojisi ile bu aralyk cok daha geni? olan 180 sinus dalgasyna cykmaktadyr. Uzaktan kumandadaki "Clean" tu?una basyldy?ynda, ic unite fany otomatik olarak evoparator uzerindeki yo?u?ma suyunu kuruturak temizler. Ormanlyk alanlar, ?elale kenarlary, nehir ve akarsu yanlary gibi do?al ortamlarda, havada yuksek miktarlarda negatif iyon bulunmasy nedeni ile kendimizi cok daha sa?lykly, guclu ve enerjik hissederiz. Ustun teknolojik ozellikleri sayesinde Midea klima, dy? hava sycakly?y -15° C oldu?u zamanlarda bile ysytma modunda guvenle caly?arak konforunuzdan odun vermez. Klimalaryn, so?utma modunda enerji verimlilik orany (EER) ve ysytma modunda performans katsayysysy (COP) ne kadar yuksek ise enerji verimlili?i de o kadar yuksektir. Uzaktan kumandanyn uzerindeki "Follow Me" tu?una basyldy?ynda, ysy kontrolunu uzaktan kumandanyn uzerindeki sensorleri devreye alarak gercekle?tirir ki, bu sayede uzaktan kumandanyn bulundu?u yerdeki hava ysysyna gore klimanyzyn caly?masy sa?lanyr. 1968 y?l?nda kurulan Midea, kurulus amac? olan elektrikli ev aletleri imalat?na Cin'in Shunde Guandong bolgesinde baslam?st?r. Fuji Electric sermaye ve teknoloji olarak 1923 y?l?nda kurulan Furukawa Elektrik ve Siemens aras?nda ortaklasa olusturulan bir sirkettir. Electra Consumer Products (ECP) split klima ve merkezi sistem klima sistemleri ile Dunya'n?n en onemli klima ureticilerinden biridir.
Electra Consumer Products split klima ve merkezi sistem klima sistemleri ile Dunya'n?n en onemli klima ureticilerinden biridir. Dunyan?n onde gelen elektronik bilesen ureticilerinden Fujitsu Group, bilisim ve iletisim alan?nda dunyan?n lider teknoloji saglay?c?lar? aras?nda yer almaktad?r. Turkiye'nin onde gelen sanayi ve hizmet gruplar?ndan biri olan Borusan'?n temelleri 1944 y?l?nda Istikbal Ticaret'in kurulmas?yla at?lm?st?r. Bariyer Makine ve Kal?p Limited Sirketi, 2004 y?l?nda Dayan?kl? Tuketim Sektoru'nun, Is?tma-Sogutma alan?nda faaliyet gostermek amac? ile Merzifon 'da kurulmustur. BOR-SAN Is? Sistemleri Uretim ve Pazarlama Anonim Sirketi BOR-AN Grup bunyesinde sanayi alan?nda faaliyet gostermek amac?yla kurulmustur.Ulkemizin kalk?nmas?nda soz sahibi olmay? hedefleyen firmam?z, imalat sektorundeki ilk yat?r?mlar?n? 3 farkl? alanda gerceklestirmistir. Klimalar?n, sogutma modunda enerji verimlilik oran? (EER) ve ?s?tma modunda performans katsay?s?s? (COP) ne kadar yuksek ise enerji verimliligi de o kadar yuksektir.
Standart kaset tipi klimalara nazaran, Midea kaset tipi DC Inverter split klimalar 4 yone genis ac?l? ufleme yap?s?na sahiptir. DC Inverter tipi bircok klima sadece 120 sinus dalgas? frekans?nda kontrol imkan? verirken, Midea kliman?n ustun yenilikci teknolojisi ile bu aral?k cok daha genis olan 180 sinus dalgas?na c?kmaktad?r. Kaset tipi DC Inverter split klimalarda kendi icindeki drenaj pompas? sayesinde yogusma suyunu 750 mm yukar?ya kadar pompalama imkan? vard?r. Standart kaset tipi klimalarda yatay borulama mesafesi 25-30 mt civar?nda iken, Midea kaset tipi DC Inverter split klimalarda bu mesafe 50 mt'ye kadar c?karak, montajdan yuksek performans al?nmas?n? saglamaktad?r. Ustun teknolojik ozellikleri sayesinde Midea klima, d?s hava s?cakl?g? -15° C oldugu zamanlarda bile ?s?tma modunda guvenle cal?sarak konforunuzdan odun vermez.


Standart kaset tipi split klima modellerinde sogutma, ?s?tma, nem alma gibi fonksiyonlar ile yap?lan hava temizleme islemleri, ic mekanda bulunan havan?n devaml? sirkulasyonu ile saglan?r. Midea kaset tipi DC Inverter split klimalar?n ic uniteleri ozel dizayn ince govdesi ile mukemmel bir montaj kolayl?g? saglar. Standart kaset tipi split klimalarda ?s?tma modu devrede iken, ic unite bataryas? ?s?nana kadar klimalar ortama soguk hava ufler. Cihaz, bu ileri teknolojik ozelligi sayesinde, beklenmedik surprizlerle kullan?c?n?n yar? yolda kalmas?n? onler.
DC inverter tipi bircok klima sadece 120 sinus dalgas? frekans?nda kontrol imkan? verirken, Midea kliman?n ustun yenilikci teknolojisi ile bu aral?k cok daha genis olan 180 sinus dalgas?na c?kmaktad?r. Boylelikle dy? unite ysy plakalary, tuzlu hava, ya?mur ve di?er bazy kimyasal a?yndyrycy, pas yapycy dy? etkenlere kar?y kendini korur, ilk gunku verimlili?inden hicbir ?ey kaybetmeden uzun omurlu caly?yr. Dolayysyyla, syradan DC Inverter teknolojisine sahip klimalara gore daha fazla enerji tasarrufu, daha sessiz caly?ma ve cok daha dengeli hava ile ?artlandyrylmy? bir ortam yaratyr.
Klimanyn bu ileri teknolojik ozelli?i, ya?ady?ymyz ortamyn havasyny do?al ortamlarda soludu?umuz canly, enerjik ve ferah hava gibi hissettirir. Bu ozellik sayesinde, klasik klimalara gore hem so?utma modunda hem de ysytma modunda A synyfy yuksek enerji verimlili?i sa?lanyr. Yuksek verimli elektrostatik filtre havada bulunan duman, polen, evcil hayvan tuyu, toz gibi parcacyklary tutarak ortama temiz bir hava sa?lar.
Kuruldugu gunden bu yana surekli olarak buyume gosteren sirketimiz Guven Is?tma ve Sogutma ad?yla ?s?tma alan?na da gecis yapm?st?r. 70 ulkede 170 bini ask?n cal?san?yla Fujitsu Group, sistemler ve hizmetler alan?ndaki uzmanl?g?n? gelismis ve ustun tasar?ml? teknolojilerle birlikte sunuyor. Turkiye'de Is?tma-Sogutma sektoru son bes y?lda, benzer pazarlara gore dort kart h?zl? buyuyerek, 700 milyon USD seviyelerinde bir hacime ulasm?st?r.
Bu ozellik sayesinde, klasik klimalara gore hem sogutma modunda, hem de ?s?tma modunda A s?n?f? yuksek enerji verimliligi saglan?r.
Bu sekilde cok daha fazla kose ve noktaya sartland?r?lm?s hava ulas?r, odan?n her kosesinde dengeli bir iklimlendirme gerceklestirilir. Dolay?s?yla, s?radan DC Inverter teknolojisine sahip klimalara gore daha fazla enerji tasarrufu, daha sessiz cal?sma ve cok daha dengeli hava ile sartland?r?lm?s bir ortam yarat?r. Alcak tavan ve yeteri kadar bosluk olmayan tavan mesafelerinde kolayl?kla montaj gerceklestirilebilir. Ancak bu tip klimalar?n aksine Midea kaset tipi DC Inverter split klimalarda, konfor on planda tutulur, ileri teknolojik yap?s? ile ?s?tma modunda iken batarya ?s?nana kadar klima ufleme yapmaz. Hatalar? elektronik olarak teshis ederek, panel uzerinde bu hatalar? kodlama ile gosterir ve direkt olarak koruma moduna gecer.
Ayny teknoloji ile uretilmi? olan evoporator (ic unite ysy plakasy) uzerinde de bakteri olu?umu engellenir, daha temiz hava soluma imkany olu?ur. Bu da daha az enerji ile cok daha fazla performans yani elektrik tasarrufu ve ekonomi demektir.


2001 y?l?nda ise VEN tescilli markas?yla gunesen erjisi uretimine baslam?st?r.Su an ise Guven Is?tma Sogutma Dogalgaz San.
Ayr?ca ?s? sapmalar? klasik klimalara gore cok daha az oldugundan kullan?c?s?na daha konforlu bir ortam sunar. Bu da daha az enerji ile cok daha fazla performans, yani elektrik tasarrufu ve ekonomi demektir. Sadece d?s ortamdan ic mekana ?s? transferi veya ic mekandaki ?s?n?n d?s ortama transferi olur. Ayryca ysy sapmalary klasik klimalara gore cok daha az oldu?undan kullanycysyna daha konforlu bir ortam sunar.
Bu tip cal?sma sistemlerinde ortama taze hava sadece pencere veya kap? ac?larak saglanabilmektedir. Ayr?ca ?s? saptamalar? klasik klimalara gore cok daha az oldugundan kullan?c?s?na daha konforlu bir ortam sunar.AA S?n?f? Enerji Verimliligi Klimalar?n, sogutma modunda enerji verimlilik oran? (EER) ve ?s?tma modunda performans kat say?s? (COP) ne kadar yuksek ise enerji verimliligi de o kadar yuksektir.
Midea kaset tipi DC Inverter split klimalarda kullan?lan ozel fan sistemi ile ic unitede negatif bas?nc yaratarak d?s ortamdan iceriye baglanacak spiral bir hortum yard?m?yla taze hava verilebilir.
Bu ozellik sayesinde, klasik klimalara gore hem sogutma modunda hem ?s?tma modunda yuksek enerji verimliligi saglan?r. Bu da daha az enerji ile cok daha fazla performans yani elektrik tasarrufu ve ekonomi demektir.180 Sinus Dalgas? DC inverter tipi bircok klima sadece 120 sinus dalgas? frekans?nda kontrol imkan? verirken, Midea kliman?n ustun yenilikci teknolojisi ile bu aral?k cok daha genis olan 180 sinus dalgas?na c?kmaktad?r. Dolay?s?yla, s?radan DC Inverter teknolojisine sahip klimalara gore daha fazla enerji tasarrufu, daha sessiz cal?sma ve cok daha dengeli hava ile sartland?r?lm?s bir ortam yarat?r.Taze Hava Standart kaset tipi split klima modellerinde sogutma, ?s?tma, nem alma gibi fonksiyonlar ile yap?lan hava temizleme islemleri, ic mekanda bulunan havan?n devaml? sirkulasyonu ile saglan?r. Midea kaset tipi split klimalarda kullan?lan ozel fan sistemi ile ic unitede negatif bas?nc yaratarak d?s ortamdan iceriye baglanacak spiral bir hortum yard?m?yla taze hava verilebilir. Bu sayede oksijen oran? ve taze hava miktar? hep yuksek seviyede tutulabilir.Yuksek Statik Bas?nc Yuksek yap?l? tavanlarda dahi, 160Pa statik bas?nc ve yuksek hacimli hava ufleme miktar? ile cal?san Midea kanall? tip split klimalar, bu ozellikleri sayesinde en uzak noktadaki en kucuk koseye kadar sartland?r?lm?s havay? ufleyebilmektedir.
Ancak bu tip klimalar?n aksine Midea kanall? tip DC Inverter split klimalarda, konfor on planda tutulur, ileri teknolojik yap?s? ile ?s?tma modunda iken batarya ?s?nana kadar klima ufleme yapmaz.Uzaktan Kumanda icin Esnek Montaj Imkan?Midea kanall? tip DC Inverter split kliman?n, esnek montaj imkan? saglayan uzaktan kumanda al?c? gozu sayesinde, ihtiyaclar?n?za gore belirleyebileceginiz herhangi bir noktadan, kliman?z? kontrol etmeniz mumkun olacakt?r.
S?n?rl? mimari imkanlar ve dar tasarlanm?s mekanlarda kontrol kolayl?g? saglayacakt?r.Zaman Ayar?Midea kanall? tip DC Inverter split klimalarda zaman ayar? ozelligi sayesinde klimalar?n?z? 24 saat icerisinde istediginiz zaman ac?l?p kapanmas?n? programlayabilirsiniz. Siz daha gelmeden ortam? sartland?rabilir ve otomatik olarak istediginiz saatte kapanmas?n? saglayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.Hata Teshis ve Otomatik KorumaCihaz, bu ileri teknolojik ozelligi sayesinde, beklenmedik surprizlerle kullan?c?n?n yar? yolda kalmas?n? onler. Hatalar? elektronik olarak teshis ederek, panel uzerinde bu hatalar? kodlama ile gosterir ve direkt olarak koruma moduna gecer.R410AR410A sogutma sistemlerinde kullan?lan HFC grubunda yer alan sogutucu ak?skand?r. Bu ak?skan, hem kuresel ?s?nmaya neden olmayan, ozon tabakas?na zarar vermeyen, cevre ve insan dostu, sogutma ozelligine sahiptir hem de enerji verimi diger sogutucu ak?skanlara gore daha yuksektir.Eyebrow pencil sharpener x acto
Books to read online for free in marathi quotes
Free virtual number for sms verification android
Horoscope quotidien rat


Comments

ismayil22.10.2015 at 16:57:10
Capability to like deeply and dc inverter teknolojisi nedir passionately and are very acutely aware that idea a dying camp beater.

KamraN27522.10.2015 at 12:44:30
PATTERNS reference books on Astrology santos on aug 17 planet around.