Plan marketingowy a strategia marketingowa,editing in movies meaning,mp4 player download free for windows 7 x64 - Good Point

14.05.2014
Prezentacja na temat: "Strategia firm, plany marketingowe, finansowe, techniczno-organizacyjne, sprzedazy.
Strategia firmy Strategia - w znaczeniu ogolnym oznacza naczelna orientacje gospodarcza, spoleczna, militarna, ktora wyraza dominujacy kierunek dzialania danego systemu.
Etapy tworzenia strategii Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku. Strategia zorientowana na zasoby i na otoczenie Koncepcja zorientowania na zasoby zaklada iz podstawa strategii firmy sa jej umiejetnosci oraz zasoby. Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na kierunek zmian wyrozniamy: rozwojowe - dowodzi ekspansywnosci firmy przez inwestycje, udzial w rynku, dywersyfikacje produkcji, stabilizujace - stabilna pozycja firmy w otoczeniu, "gra na zwloke", oczekiwanie na bardziej sprzyjajacy moment dzialania, naprawcze - z jednej strony nastawiona na reorganizacje (w zwiazku ze stwierdzonymi bledami dzialania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia mechanizmow zabezpieczajacych firme przed potencjalnymi zewnetrznymi i wewnetrznymi zakloceniami, defensywne - orientacja nastawiona na przetrwanie, kombinowane - polaczenie powyzszych rodzajow strategii. Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na rynek i produkt: penetracja rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj rynku - ekspansja rynkowa, rozwoj produktu - ekspansja technologiczna, dywersyfikacja - ekspansja rynkowa i technologiczna. Rodzaje strategii firmy Ze wzgledu na relacje z przedsiebiorstwami: konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie), wspolpracy. Strategia na poziomie przedsiebiorstwa Ksztaltowana przez naczelne kierownictwo, ktore nadzoruje dzialania organizacji zajmujacej sie wiecej niz jednym rodzajem dzialalnosci gospodarczej.
Strategia na poziomie jednostki operacyjnej (SJB) Sluzy sterowaniu interesami i dzialaniami okreslonej, pojedynczej jednostki gospodarczej. Strategia na poziomie funkcjonalnym Tworzy ramy dla zarzadzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketing, ekologia, zgodnie ze strategia jednostki operacyjnej. Plan marketingowy Okresla on rynki zbytu, cele dzialan marketingowych, budzet marketingu oraz kalendarz realizacji tych dzialan. Plan marketingowy Przed sporzadzeniem planu marketingowego nalezy przeprowadzic: audyt marketingowy, audyt otoczenia rynkowego, audyt dzialalnosci marketingowej, audyt systemu marketingu firmy, badania rynku, badania produktu. Plan marketingowy Plan marketingowy obejmuje na ogol nastepujace elementy: podstawowe zalozenia rozwoju firmy, analize szans i zagrozen, analize mocnych i slabych stron, okreslenie celow dlugoterminowych, okreslenie celow krotkoterminowych, harmonogram dzialan.
Plan finansowy Plan finansowy stanowi podsumowanie przewidywanych dochodow i wydatkow przedsiebiorstwa zwiazanych z realizacja przyjetego celu strategicznego. Plan finansowy Plan finansowy powinien zawierac: liste zaciagnietych pozyczek, liste wyposazenia biura, projekt bilansu, przewidywalne rezultaty finansowe, projekt przeplywow pienieznych.
Plan techniczno-organizacyjny Plan techniczno-organizacyjny dotyczy sposobu zorganizowania przedsiewziecia. Latwiej i ekonomiczniej promowac w internecie produkty i uslugi posiadajac przemyslana strategie postepowania.
NAJNOWSZE ARTYKULYPowstal polski slownik, ktory mierzy odleglosci miedzy polskimi slowamiBenefity pozaplacowe – Od czego zaleza?
Jak wyglada proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, opisano w artykule pt. Celem naszego planu marketingowego jest osiagniecie wzrostu wielkosci sprzedazy o 7% rocznie przez najblizszych 5 lat, budowa silnej marki i umocnienie pozycji na zajmowanym dotychczas obszarze.
Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawce oraz badan wlasnych. Klauzula poufnosci: plan zawiera informacje poufne i moze byc wykorzystany wylacznie za zgoda zleceniodawcy do celow w nim okreslonych. Wypromowanie kazdego produktu, marki czy przedsiewziecia wymaga opracowania szczegolowego planu marketingowego. Plan marketingowy to program dzialan marketingowych, ktore zamierza podjac przedsiebiorstwo w wyznaczonym czasie, np.
Zawiera krotkie omowienie planu, w tym glowne cele i zalecenia dotyczace planowanego przedsiewziecia, z ktorymi zapozna sie zarzad firmy. Zawiera dane o otoczeniu rynkowym, produktowym, konkurencyjnym, dystrybucyjnym oraz konkurencji. Sa w niej opisane najwazniejsze silne i slabe strony firmy oraz najwazniejsze szanse i zagrozenia dla produktu. Zawiera opis segmentow docelowych, czyli grup klientow i ich potrzeb, ktore zaspokoja produkty oferowane przez przedsiebiorstwo. Informuje o tym, jakie dzialania zostana podjete, kto i kiedy je wykona oraz ile beda one kosztowac.
Kontrola realizacji planu marketingowego umozliwia porownanie zalozonych celow z rezultatami, ktore udalo sie osiagnac. W ostatnim czasie wiele sieci handlowych i gastronomicznych poszukuje przedsiebiorcow gotowych do wspolpracy i rozbudowy ich sieci sprzedazy przez franczyze. 1.      Wyobraz sobie, ze otwierasz jeden z wielu malych sklepow z pamiatkami, ktory znajduje sie w Sukiennicach, w Krakowie, i chcesz pozyskac klientow.
Sprawdz czym jest plan marketingowy, z jakich elementow sie sklada i jak go napisac krok po kroku. Plan marketingowy jest dokumentem, w ktorym sformulowano plan dla produktow lub uslug marketingowych. Plan marketingowy posiada formalna strukture, lecz moze byc uzyty jako formalny lub nieformalny dokument o znacznej elastycznosci. Oprocz strategicznych planow marketingowych, obejmujacych calosc powiazan i dzialan rynkowych, wyroznia sie rowniez marketingowe plany sredniookresowe (taktyczne), ktore zawieraja projekcje finansowa nakladow i efektow, i marketingowe plany operacyjne tworzone dla dzialan wycinkowych, np. Nie jest latwo sporzadzic dobry plan marketingowy z tego wzgledu, ze wymaga on polaczenia roznego rodzaju danych, zarowno pochodzacych z wnetrza firmy, jak tez z jej otoczenia zewnetrznego. Analiza sytuacji (zalozenia, sprzedaz, rynki strategiczne, kluczowe produkty, kluczowe rynki zbytu) – jest to podsumowanie wynikow z badan wewnetrznej i zewnetrznej sytuacji firmy, wyniki analizy SWOT, przeglad kluczowych elementow skladajacych sie na sytuacje firmy takich jak np. Strategie marketingowe – metody realizacji celow marketingowych, wykorzystuje sie elementy marketingu mix tzn.
Po przeprowadzeniu badan, o ktorych mowa w poprzednich dwoch punktach, mozna wypunktowac kluczowe informacje i przedstawic je w formie analizy SWOT. Plan opiera sie na zalozeniach odnoszacych sie do dzialalnosci rynkowej w okresie objetym planowaniem.


Cele marketingowe maja pozycje nadrzedna wobec koncepcji dzialan, co oznacza ze najpierw nalezy je okreslic, a dopiero pozniej ustalic jaka sciezka chcesz je osiagnac.
Ponizej zaprezentowano przykladowe kategorie celow, ktore mozna znalezc w planach marketingowych (por. Do celow marketingowych przygotuj strategie marketingowe, czyli metody pozwalajace Ci je osiagnac.
Nastepnie przygotuj plany dzialan, jakie nalezy podjac w celu realizacji kazdego z celow rynkowych. Budzet mozna podzielic pomiedzy produkty i poszczegolne rodzaje dzialalnosci marketingowej (marketing-mix). Kiedy wykonales(as) wszystkie poprzednie kroki, mozesz przejsc do przygotowania planu w wersji pisemnej.
Nie zapomnij o tym, ze warunki zmieniaja sie caly czas, dlatego nalezy przygotowac wlasciwe procedury umozliwiajace kontrole realizacji planu, a takze wprowadzania w nim aktualizacji. System kontroli dotyczy bardziej ludzi odpowiedzialnych za realizacje planu, niz harmonogramow i kosztow.
Chandler) Strategia wyraza cele dlugoterminowe przedsiebiorstwa, odpowiadajace generalnym kierunkom dzialania, a takze przedstawia alokacje zasobow, jakie sa niezbedne do realizacji przyjetych celow. Punktem wyjscia jest okreslenie umiejetnosci i zasobow, ktorymi firma wyroznia sie wsrod konkurencji, a nastepnie poszukuje sie mozliwosci w otoczeniu firmy by maksymalnie wykorzystac istniejaca przewage w postaci umiejetnosci i zasobow.
Analiza sektora Analiza sektora Jakie sa glowne czynniki powodzenia w konkurencji i jakie sa wazne okazje i zagrozenia w sektorze? Sprawdziany zalozen i strategii Sprawdziany zalozen i strategii W jakim stopniu zalozenia zawarte w obecnej strategii, odpowiadaja wynikom analizy przedstawionym w poprzednim etapie? Dotyczy ona dzialan podejmowanych przez organizacje jako calosc i takich, ktore powinna ona objac, oraz dazy do okreslenia roli, jaka odgrywa i jaka powinien odgrywac kazdy z poszczegolnych rodzajow dzialalnosci.
Strategia ta polega na okresleniu, w jaki sposob dana funkcja ma byc realizowane, by sprzyjala uzyskaniu pozadanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami. Powinien zawierac: opis technologii produkcji, opis potrzebnego majatku, plan produkcji, koszty produkcji. Znajdziesz w tym miejscu przyklad strategii promocji internetowej przygotowanej dla strony internetowej.
Jest to metoda analizy strategicznej sluzaca do badania wnetrza organizacji, jej otoczenia i wyznaczenia strategii postepowania. Bedzie wyzszy w pierwszym miesiacu promocji ze wzgledu na wyrazona przez zleceniodawce chec przetestowania narzedzi PR w postaci wlasnego biura prasowego oraz artykulow eksperckich. W czesci analitycznej wykorzystano dane z narzedzi analitycznych, uzyskane metoda desk reserch oraz pochodzace od wlasciciela firmy.
W takim razie poinformuj nas o tym wysylajac wiadomosc na adres e-mail zamieszczony w zakladce Kontakt. Prawdopodobnie czujesz sie zagubiony (zagubiona) w gaszczu mozliwych rozwiazan marketingowych?
Szkola organizuje kursy jezyka: angielskiego, niemieckiego, wloskiego, hiszpanskiego, francuskiego, rosyjskiego. Informacje te zostana wykorzystane do przeprowadzenia analizy SWOT (silne i slabe strony, szanse i zagrozenia).
Umozliwia to analizowanie wynikow za poszczegolne okresy, a w razie koniecznosci – podejmowanie koniecznych dzialan korygujacych (naprawczych).
Na tym etapie bardzo wazne jest szczegolowe przeanalizowanie planowanych strategii marketingowych oraz taktyki marketingowej. W przypadku zauwazenia niezgodnosci konieczne jest wprowadzenie dzialan, ktore je naprawia. Sporzadzany jest na pismie przez wlasciciela firmy, menedzera lub zespol specjalistow przy udziale kierownictwa przedsiebiorstwa. Mozna go wykorzystac do: przygotowania argumentow za wprowadzeniem nowego produktu, dostosowania podejscia marketingowego do istniejacych produktow, opracowanie calosciowego planu marketingowego, ktory zostanie wykorzystany w biznesplanie.
Musi on jednoznacznie wskazywac priorytety w zakresie celow i strategii marketingu oraz przedstawic konsekwencje finansowe dzialan”. Niemniej warto podjac ten trud, poniewaz planowanie marketingowe jest waznym elementem umozliwiajacym budowanie przewagi konkurencyjnej i osiagniecie sukcesu przez firme. Oznacza ona prezentacje wynikow przeprowadzonej diagnozy zewnetrznej i wewnetrznej firmy, eksponujac: mocne i slabe strony, szanse i zagrozenia. Nalezy wiec okreslic jakie wystepuja roznice pomiedzy konsumentami, jak mozna ich pogrupowac, aby bardziej skutecznie docierac do nich z przekazem. Cel jest nieodlacznym elementem kazdego zaplanowanego dzialania, stanowi dla niego drogowskaz, a takze podstawe kontroli skutecznosci. Cele powinny byc uporzadkowane w sposob hierarchiczny (od najwazniejszego do najmniej waznego), przedstawione w sposob mierzalny, realistyczne, nie moga byc sprzeczne. Najpierw formuluje sie dzialania ogolne, aby nastepnie dodac do nich dzialania szczegolowe. Wyznacz termin, efekt zadania, jego charakter (powtarzalne czy jednorazowe), budzet, a takze sposob wykonania. Ta naczelna orientacja jest glowna linia i zarazem wytyczna postepowania kierownictwa w zwiazku z sytuacjami, jakie zachodza w otoczeniu i przy uwzglednieniu wlasnego potencjalu kadrowego, organizacyjnego, finansowego i techniczno- produkcyjngo. Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: Budowa strategii dzialania przedsiebiorstwa powinna przebiegac wedlug ustalonego porzadku.
Portera Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan Porter proponuje budowe strategii na podstawie analizy trzech pytan 1. Analiza konkurentow Analiza konkurentow Jakie sa mozliwosci i ograniczenia istniejacych lub potencjalnych konkurentow oraz jakie prawdopodobne posuniecia moga oni podjac w przyszlosci? Mozliwosci strategiczne Mozliwosci strategiczne Jakie sa realne mozliwosci strategiczne w swietle powyzszej analizy?


Strategic Business Unit – SBU) grupuje w ramach wielogaleziowego przedsiebiorstwa wszystkie rodzaje dzialalnosci gospodarczej, zmierzajace do wytworzenia okreslonego rodzaju wyrobu lub uslug i traktuje je jako pojedyncza jednostke operacyjna. Plan marketingowy jest narzedziem, za pomoca ktorego mozna polaczyc wszystkie elementy kompozycji marketingowej - marketing-mix. Jesli interesuje Cie przygotowanie i wdrozenie strategii promocji internetowej zobacz tutaj.
W serwisie znajduje sie wiele wartosciowych tekstow udostepnianych w sposob bezplatny i platny oraz istnieje mozliwosc zlecenia wykonania analizy SWOT na zamowienie.
Czesc wdrozeniowa obejmuje wskazanie dostepnych kanalow reklamy i promocji, oszacowanie kosztow, harmonogram prac na najblizsze 3 miesiace oraz wymagany budzet. Nie moga byc powielane ani w czesci, ani w calosci bez pisemnej zgodny wlasciciela praw autorskich.
Mozesz takze monitorowac przebieg prac i korygowac je, jesli nie osiagnieto zakladanych efektow.
Porownywanie osiagniec do okreslonych punktow kontrolnych pozwala na dokonywanie korekt w planie marketingowym. Plan marketingowy moze odnosic sie do rynku lokalnego, krajowego albo miedzynarodowego, a wiec zostac zroznicowany w zaleznosci od regionu, ale tez od produktu, tzn.
Musisz wiedziec jakie Twoja firma ma cele strategiczne, aby przygotowany plan marketingowy wspolgral z nimi.
Punktem wyjscia jest identyfikacja funkcjonujacych w nim podmiotow, a takze okreslenie relacji w jakie wchodzi z nimi nasza firma. Chodzi o okreslenie co firma posiada, jak dziala, jakie efekty osiagnela, jakie ma zamierzenia itp. Innymi slowy trzeba dokonac segmentacji rynku, czyli podzielic go wedlug okreslonych kryteriow na jednorodne grupy konsumentow. Nalezy wziac pod uwage uwarunkowania i sytuacje na rynku, czynniki techniczne, dzialania konkurencji, uwarunkowania prawne itp. Cele marketingowe powstaja na podstawie celow i strategii przedsiebiorstwa, jest to pewna ich wersja koncentrujaca sie na rynku i kliencie.
O ile plany strategiczne opisuja cele i sposoby ich realizacji w sposob ogolny, o tyle programy opisuja dzialania podejmowane w celu realizacji strategii w sposob bardzo dokladny. Minimalny zakres informacji podany w tym punkcie obejmie dane na temat calkowitego kosztu realizacji planu. Zalozenia Jakie nalezy przyjac zalozenia dotyczace wzglednej pozycji firmy, jej silnych i slabych stron, konkurentow oraz tendencji wystepujacych w sektorze, aby obecna strategia miala sens?
Analiza spoleczna Analiza spoleczna Jakie wazne czynniki panstwowe, spoleczne i polityczne stworza okazje lub zagrozenia? Ukazala sie w wyszukiwarce Google w pierwszych 20 wynikach na kilka interesujacych wlasciciela slow kluczowych, lecz rezultaty wciaz sa malo zadowalajace.
Przyklad planu marketingowego, przygotowany dla szkoly jezykowej Magellan, moze Ci w tym pomoc. Potrzebne bedzie rowniez przeprowadzenie lub zlecenie badan marketingowych, ktore ukaza zjawiska i tendencje obecne na rynku.
Analiza ta pozwala ocenic zdolnosc przedsiebiorstwa do reagowania na szanse i zagrozenia pojawiajace sie w otoczeniu przy uzyciu posiadanych przez firme zasobow.
Wysokosc budzetu jest uzalezniona od dwoch parametrow: (1) stosunku budzetu marketingu do przecietnych zyskow w danej branzy, (2) wysokosci kosztow, jakie nalezy poniesc, aby przedsiebiorstwo osiagnelo zaplanowane cele. Nalezy jednak podkreslic, ze strategia w wymiarze podstawowym ma zawsze charakter kompleksowy, poniewaz jest projektem przyszlej organizacji i funkcjonowania calego systemu.
Z punktu widzenia determinant wyboru strategii mozna wymienic trzy koncepcje formulowania strategii: strategiczne dopasowanie, strategiczne dopasowanie, zorientowane na zasoby, zorientowane na zasoby, zorientowane na otoczenie.
Koncepcja zorientowania na otoczenie kladzie nacisk na analize otoczenia i zaklada, ze zasoby i umiejetnosci firmy musza sie dopasowac do zmian otoczenia.
Silne i slabe strony Silne i slabe strony Przy danej analizie sektora i konkurentow, jakie sa silne i slabe strony przedsiebiorstwa w porownaniu z obecnymi i przyszlymi konkurentami? Moga byc wdrazane niezaleznie od siebie, chociaz najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrazanie. W przypadku dysponowania wiekszym budzetem istnieje mozliwosc rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej. Istnieje mozliwosc odbycia intensywnego kursu jezyka obcego, kursu standardowego lub indywidualnie dostosowanego do potrzeb. Analiza otoczenia firmy pozwala zidentyfikowac szanse i zagrozenia, ktore sie w nim pojawiaja.
Uzupelnieniem celow pierwotnych sa cele wtorne, ktore moga wskazywac sposob osiagniecia celu pierwotnego (por. Ohmae) Strategia jest podejsciem zmierzajacym do najbardziej korzystnego wyroznienia sie przedsiebiorstwa na tle swych konkurentow; podejscie to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiebiorstwa, tak aby w mozliwie najwiekszym stopniu spelnic oczekiwania odbiorcy. Jako jedyna szkola w regionie prowadzimy kurs jezyka angielskiego dla osob z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna.
Szansa to zdarzenie w otoczeniu, ktore moze prowadzic do znacznych, pozytywnych zmian w sprzedazy i w zyskach przedsiebiorstwa.
Celem tej analizy jest identyfikacja tych zasobow przedsiebiorstwa, ktore beda mialy decydujace znaczenie dla osiagniecia trwalej przewagi konkurencyjnej. Zagrozenie natomiast to takie zjawisko w otoczeniu, ktore wobec braku wlasciwej reakcji na nie, spowoduje negatywne zmiany w sprzedazy i w zyskach firmy.Video editor nokia 701 download
Marketing your business with instagram
Best security software for macbook pro


Comments to «Plan marketingowy a strategia marketingowa»

  1. ASKA_SURGUN writes:
    Google launched a Get Your writers and editors work together to produce so the travel industry.
  2. Laguna writes:
    These days Amaya's UI appears old.
  3. Skynet writes:
    Campaigns it must make you better at constructing relationships.