Fact: The relationship with your target audience is not instantaneous and  it can take time to create enough quality content to begin producing results.
Fact: With the increase in use of smartphones and tablets, a mobile responsive website is very important for all business as potential opportunities could be lost, especially businesses with a physical location, as they could be preventing being noticed by ideal clients.
Fact: Changing your brand, message or campaign for the sake of change could be both wasteful and harmful. Fact: If this was the case, no one would buy expensive cars and would always go for the cheaper version. Fact: Brand is the perception the world has of you and is far more complex than just a logo. Fact: Although you might use advertising to communicate messages about products and services, marketing is more about educating your target market about what you can offer them and why they should buy from you. And so – marketing is vital for creating business visibility by educating prospects and customers about you, your products and services, and how you can help them solve a problem. Toen een jaar geleden responsive websites gemeengoed werden, kwam er een nieuwe term: 'adaptive web design'. Bij de Vodafone hybride in-app ad gaven de dames de man in het midden een kus als de gebruiker zijn of haar device draaide. Door de (op)komst van HTML5 worden de mogelijkheden voor adaptive display-advertising steeds breder. Adaptive display advertising staat nog in de kinderschoenen, wat het extra leuk maakt om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Dat nog niet elk – en in sommige gevallen nog bijna geen – apparaat deze mogelijkheden ondersteunt, is geen reden om ze niet te gebruiken. We kunnen het ook nog iets verder doortrekken, en zelfs de propositie volledig aanpassen op de informatie van een device. Siebe HiemstraAls Developer bij Blue Mango Interactive houd ik mij bezig met het ontwikkelen van actiewebsites, (web)applicaties en overige tooling die ondersteuning kan bieden bij online marketing activiteiten. Eerlijk gezegd zit ik zelf helemaal niet te wachten op dit soort banners op mijn mobiel of tablet. En waaruit blijkt dat de kans op conversie vergroot wordt, als je interactief met banners kan 'spelen'? Overigens heb ik een AdBlocker en zie ik (voor de sites waar ik ze niet wil zien) dus nooit enige advertentie. Ik ben het met je eens dat we in de meeste vormen van advertising meer richting native en social gaan.
De technische mogelijkheden kunnen inderdaad worden gebruikt om ‘irritante’ creatives te ontwikkelen, maar ik denk wel dat het ook kansen biedt om juist creatieve ads te maken. Dat adaptive display het helemaal gaat worden is misschien een hyperbool, maar ik denk wel dat we de komende tijd op dit vlak toffe en effectieve dingen gaan zien. Overigens weet ik uit recente ervaring dat zelfs de oude truc waarbij de muis wordt gevolgd nog steeds erg goede resultaten oplevert ;). Verschillende onderzoeken laten ons geloven dat location based advertising effectiever is dan traditionele reclame. Een interessante vraag is dan ook of de effectiviteit van location based advertising wordt bepaald door de locatie die past bij de behoeftes van de consument, of door het medium waarop consumenten benaderd worden?
Op het moment dat de deelnemers op een specifieke locatie in de winkel kwamen, trilde hun smartphone en maakte deze een geluidje of ze zagen een display.
Ten slotte zag een kwart van de deelnemers de advertentie op het display terwijl ze voor een schap met andere producten stonden (display – context-incongruent). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat als advertenties in een contextcongruente situatie worden getoond (location based advertising) het medium geen rol speelt. Wanneer consumenten niet direct in de buurt zijn van het betreffende product, wordt de persuasieve kracht van smartphoneadvertenties echter duidelijk.
Location based mobile advertising blijkt dus niet zonder meer de (nieuwe) heilige graal van marketing te zijn.
Het volledige artikel van Ketelaar, Bernritter, van ‘t Riet, Huhn, van Woudenberg, Muller en Janssen is getiteld ‘Disentangling location-based advertising: the effects of location congruency and medium type on consumers’ ad attention and brand choice’ en verschijnt binnenkort in print in International Journal of Advertising. SWOCCStichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciele Communicatie (SWOCC) doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van merken en communicatie.
De stichting is in 1995 opgericht op initiatief van Giep Franzen en is gelieerd aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Twitter is naarstig op zoek hoe ze het platform aantrekkelijker maken voor adverteerders en meer inkomsten kunnen genereren. In juli stapte ceo Dick Costolo op omdat het al langere tijd niet goed ging met het bedrijf. Het was al langer mogelijk om als adverteerder pre-rolls in te zetten op Twitter, maar deze waren beperkt tot 6 seconden. In de praktijk bleek echter dat veel adverteerders hun 15- of 30-secondenspot niet wilden aanpassen voor Twitter.
Het compromis lijkt nu gevonden door langere pre-rolls aan te bieden en de gebruiker de mogelijkheid te geven om een pre-roll weg te klikken.
Dankzij deze uitbreiding kunnen adverteerders hun tv-commercials ook op Twitter inzetten, maar is dat wel effectief genoeg? Als de commercial wel verder bekeken wordt, kun je in de overige seconden de boodschap verder onderbouwen en je merk laden.
Jeroen Roozendaal, Adwise InternetmarketingAls Digital Marketeer bij Adwise Internetmarketing adviseert Jeroen Roozendaal vanuit zijn (online) marketingcommunicatie achtergrond klanten over strategie en concept en vertaalt dit door naar campagnes, die aansluiten bij de business ambitie van de opdrachtgever. Wie al wat langer in het vak zit, zal beamen dat door toenemende concurrentie de laatste jaren de CPC van generieke zoektermen flink is gestegen. Bij deze drastische verandering hoort niet alleen een nieuwe strategie, maar ook aangepaste doelstellingen en heel belangrijk: andere KPI’s. Vervolgens wordt er bekeken of, en op welke manier, verschillende marketingkanalen kunnen bijdragen aan het behalen van een doelstelling. Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien, valt generiek adverteren binnen de orientatiefase van de klant, namelijk op de grens tussen 'awareness' en 'consideration'.
Volgens het last click-attributiemodel dat Google standaard hanteert, komen generieke advertenties eigenlijk altijd slecht uit de bus.
Op het moment dat generieke advertenties onderdeel zijn geweest van de customer journey voor een transactie, kun je deze omzet beschouwen als omzet die je anders was misgelopen. Een nieuwe klant die is binnengekomen door de inzet van generiek adverteren, kan natuurlijk een terugkerende klant worden. Door het berekenen van de customer lifetime value wordt inzichtelijk wat het werven van nieuwe klanten maximaal mag kosten. Om de ondersteunende waarde van generiek adverteren te vergroten, kun je onderzoeken waar kansen liggen om het doorstroompercentage van klanten te vergroten.
Shafira Kamphuis, De Nieuwe ZaakShafira Kamphuis is Online Advertising Consultant bij full service e-commerce bureau De Nieuwe Zaak.


You should think of marketing as an investment and one that can take time to see the greatest gains!
It could be a crucial mistake to miss out on connecting with and building relationships with these users through social media platforms.
Particularly when integrated in your content marketing activities, such as videos, blog posts etc. Mobile Responsive websites create a better user experience and are also cost effective as small businesses can use one website that responds to all devices, whether you’re on a browser, tablet or smartphone. A mobile website is only available to view on a mobile, whereas a responsive website design responds with the browser size, so you see a slightly different version on your desktop, tablet or mobile.
Try moving your browser window to be bigger and smaller to get the effect of viewing it on a mobile or tablet. However, it is a good idea to invest in a professional marketing company with experience and knowledge. You might feel like your message is getting old but the moment you influence your target audience. Advertising can be online,  in the form of Pay Per Click or other website advertisements, or offline through magazines, newspapers, billboards etc.
Our new website has been commended for its professional design and functionality, so we are delighted with the end product.Andrew Livesey - Summit Search and SelectionI just wanted to say the website is fantastic, we really appreciate what you have achieved for us.
Een website moest zich niet alleen aanpassen aan de afmetingen van een device, maar ook kijken welke mogelijkheden een device te bieden heeft.
Je kunt hierbij denken aan het aanpassen van je CTA op basis van wel of geen touch ("Klik hier" vs.
Zo heeft Vodafone een banner laten ontwikkelen die de gyroscoop – het systeem dat de orientatie van een toestel meet – van een mobiele device aanspreekt. Bij het ontwikkelen met Flash heb je veel minder toegang tot de gegevens van een browser en op mobiel heb je er nog veel minder aan. Wat voor advertentie kunnen we bijvoorbeeld maken als we kunnen uitlezen hoe vol de batterij van een bezoeker nog is ("Je telefoon groen opladen met Eneco"), of dat de bezoeker een trage 3G-verbinding gebruikt ("Ook zo klaar met traag internet? Uitgangspunt van adaptive is immers dat een functionaliteit alleen wordt gebruikt als hij beschikbaar is. Vooral de groeiende technische mogelijkheden zetten dit in gang, maar wacht daar vooral niet op. Maak dan het aanpassen van je uitingen op de mogelijkheden van een device een vast onderdeel van je creatie en conceptontwikkeling. Ik maak graag mooie dingen en geniet ervan als technologie en online marketing samen komen. Ik dacht dat we daar nu langzamerhand juist afscheid van aan het nemen waren, dankzij meer native en social advertising. Het eerste jaar is het misschien leuk en levert wat veel bekijks en kliks op, maar daarna is men er weer op uitgekeken en worden ook die advertenties als intrusive en vervelend beschouwd. Dan krijg je mooie creatieve content die niet in de weg zit maar de bezoekerservaring verrijkt.
Dit gaat het echt niet 'helemaal worden', het is enkel leuk als je het voor het eerst ziet. Ik ben nog steeds van mening dat interactie met de gebruiker juist hetgene is wat het web als medium van andere media onderscheidt (interactive abri's ed. Zo zou je bijvoorbeeld een animatie kunnen aanpassen op basis van de grafische mogelijkheden van een device, zodat de bezoeker de meest optimale ervaring krijgt. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Een veel voorkomende denkfout met betrekking tot deze claim zit echter in het feit dat location based advertising vaak in een adem wordt genoemd met mobile marketing. Dit onderzocht ik met collega’s (2015) in een onderzoek dat binnenkort zal verschijnen in het International Journal of Advertising. Bij een kwart van de deelnemers verscheen de advertentie op de smartphone terwijl ze op dat moment het geadverteerde product op het schap zagen (smartphone – contextcongruent). Door deze opzet was het mogelijk om locatie-effecten en mediumeffecten uit elkaar te halen. Doodgewone displays op het schap zijn dan net zo effectief in het beinvloeden van het aankoopgedrag van consumenten als berichtjes op hun smartphone. Wanneer de advertenties op locatie-incongruente plekken werden aangeboden, besteedden consumenten namelijk meer aandacht aan mobiele (vs.
Advertenties op locatiecongruente plekken blijken juist niet effectiever dan traditionele displayadvertenties wanneer ze op de smartphones van consumenten worden aangeboden. Het is dus eerder een geschikt middel om consumenten naar bepaalde locaties (winkels, producten, etc.) te leiden omdat de aandacht die consumenten besteden aan de reclame wordt vergroot. Deze kennis maakt SWOCC toegankelijk voor de praktijk, bijvoorbeeld door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van lezingen en het schrijven van blogposts: via dit account zullen onderzoekers, docenten en andere schrijvers hun kennis over marketing delen. Twitter wilde hiermee voorkomen dat gebruikers zich gingen ergeren aan te dominante commerciele uitingen op een platform dat bekend staat om de snelheid waarmee je nieuws en informatie tot je kunt nemen. Ze zetten hun pre-rolls wel in op kanalen als YouTube en Facebook, maar Twitter viel buiten de boot. Hiermee hoopt Twitter de irritatiefactor bij de gebruiker klein te houden en toch meer adverteerders aan te trekken. In tv-commercials is meer tijd beschikbaar om de boodschap te communiceren, terwijl gebruikers bij Twitter de commercial kunnen wegklikken.
Een andere mogelijkheid is de commercial zo aan te passen dat je in de eerste seconden getriggerd wordt om te blijven kijken. Bij de kwartaalcijfers die in juli werden bekendgemaakt leek dat ook het geval, maar in oktober bleek de groei minimaal.
Tien jaar geleden werd online adverteren vooral ingezet om klanten met een aankoopintentie het laatste zetje te geven om tot een koop over te gaan. De touch points in de customer journey van de verschillende persona’s fungeren als kapstok van je omnichannelmarketingstrategie.
Bij het samenstellen van deze mix ligt de focus nadrukkelijk op rendement en op synergie tussen de kanalen. Door verschillende attributiemodellen te vergelijken, bijvoorbeeld first click-interactiemodel of lineaire-attributiemodel, krijg je een completer beeld van de ondersteunende bijdrage van de generieke campagne aan de totale opbrengst. De berekening die hier gemaakt moet worden is of de incrementele opbrengst (de stijging in de opbrengst door generiek adverteren) opweegt tegen de incrementele kosten (de investering in generiek adverteren). De generieke advertentie heeft dan niet alleen bijgedragen aan de eerste transactie, maar indirect ook aan de herhaalaankopen van deze klant.
De customer lifetime value wordt berekend door de gemiddelde winst per bestelling te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal bestellingen per klant. Deze kansen zoek je niet alleen binnen generieke campagnes, maar vooral in de overkoepelende marketingmix waar de generieke campagne deel van uitmaakt.


Door aanwezig te zijn in de vroege fase van de customer journey, breng je de (nieuwe) klant een stap dichter bij de aankoop, haal je omzet binnen die je anders mogelijk was misgelopen en vergroot je je marktaandeel. Tijdens haar studie Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen werd haar passie voor online marketing aangewakkerd. Even though some marketing tactics can produce instant visible results, you will need sustained contact with your target audience to make sure they know who you are and what you can offer them. If done the right way, email marketing can strengthen your relationship with customers and drive revenue. They can then advise on the site layout, content organisation, on-page optimisation, your call to action and landing pages. That is why it is so important to target your product or service correctly so that you can provide the maximum value at the right price.
Als een bezoeker de uiting bekijkt op een apparaat zonder gyroscoop, wordt de reguliere uiting afgespeeld.
Ik heb al meerdere bedrijven gezien die alleen al om deze reden overstappen van Flash- naar HTML-bannering. Als je registreert dat een gebruiker een Apple-toestel heeft, is het dan wijs om een Android-toestel aan te bieden?
Het wordt een zeer interessante tijd in display advertising land en ik kijk uit naar alle mooie dingen die gemaakt gaan worden. En als ik wel genoeg advertenties heb gezien die inspelen op het feit dat het licht of donker is in de ruimte waar ik ben? Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Het doet er echter wel toe of je een location based aanbieding ontvangt op je smartphone of bijvoorbeeld op een traditioneel display boven het schap in de supermarkt. We wilden vooral weten hoe het aankoopgedrag van consumenten af zou hangen van de verschillende vormen van reclame waaraan ze in het verloop van het experiment blootgesteld werden. Het betrof in beide gevallen een advertentie voor een low involvement product, namelijk Venz hagelslag.
Een kwart van de deelnemers zag de advertentie op de smartphone terwijl ze voor een schap met andere producten stonden (smartphone – context-incongruent).
Voor dit type marketing kunnen marketeers dus gerust gebruik (blijven) maken van traditionele media.
Hoewel de meeneembaarheid en het persoonlijke karakter de smartphone op redelijke unieke wijze onderscheidt van traditionele instore-instrumenten zoals displays, is het dus belangrijk om kritisch te zijn op de specifieke voordelen die het medium smartphones zo vaak worden toegedicht. In tegenstelling tot YouTube, waar je voor een weggeklikte advertentie niet hoeft te betalen, ga je bij Twitter betalen voor video-advertenties die minstens 3 seconden gezien zijn. Daarom wordt het voor adverteerders belangrijk om, net als bij YouTube, de commercial toch aan te passen, zodat in de eerste paar seconden de boodschap duidelijk is.
Tegenwoordig is het een onderdeel van een complexere omnichannelstrategie en wordt generiek adverteren ingezet in de orientatiefase van de customer journey. Wanneer alle behoeftes goed in kaart zijn gebracht, kunnen er bij elke fase van de customer journey passende doelstellingen en KPI’s geformuleerd worden. Je kunt in analytics ook een koppeling maken met de back end, zodat je kunt signaleren of een order afkomstig is van een nieuwe of bestaande klant.
Door de juiste KPI’s te hanteren, wat verder in de data de duiken en de customer lifetime value te berekenen, krijg je inzicht in de ROI van generiek adverteren. Na haar studie heeft ze gewerkt bij een start-up uit Groningen, waar ze kennis maakte met de e-commerce branche. Inbound and social media marketing require extensive resources, people and time to be successful! Your website is the foundation for all of your inbound marketing activities and it needs to be created as a marketing tool.
You can vary your content across different platforms, but the message should remain the same. Als ze wel toegang tot een gyroscoop hebben, kan de bezoeker interactief met de uiting spelen en dit zorgt natuurlijk weer voor engagement met je merk en een grotere kans op conversie. En hoe passen we onze creatie aan op de snelheid waarop iemand zich beweegt, hoe licht het is in de ruimte waar de gebruiker zich bevindt of hoe ver iemand zich van een toestel bevindt? Bij dit laatste voorbeeld kom je overigens wel een beetje in het vaarwater van de advertising-platformen, daar zij je creaties kunnen targetten op het type besturingssysteem van een apparaat. Belangrijk hierbij is dat een uiting aansluit bij het creatieve concept en past bij de afzender. Wat er uiteindelijk wordt gedaan met de technische mogelijkheden die we voor handen hebben, wordt natuurlijk bepaald door de bureaus zelf. De advertenties werden of op de locatie van het product (LBA) of op andere locaties in de supermarkt getoond (non-LBA). Een kwart zag boven het schap een display met dezelfde advertentie terwijl ze voor het schap stonden met het geadverteerde product (display – context-incongruent).
Meer informatie over de customer lifetime value en de configuratie in Google Analytics vind je hier. Sinds december 2014 kan ze haar passie voor online marketing en e-commerce perfect combineren in haar functie als Online Advertising Consultant bij De Nieuwe Zaak. Inbound marketing requires the creation of quality, relevant content and being present on the social networking sites to build relationships with target audiences. You may be able to create a professional WordPress website by using a premium theme, adding your logo, determining your colour palette and writing quality content.
Een ander simpel voorbeeld zijn de banners met loten van Staatsloterij (disclaimer: een klant van ons). Irritante banners zijn overigens altijd gemaakt, worden nu nog gemaakt en zullen blijven worden gemaakt.
Als we drie keer een banner voorgeschotelt krijgen die inspeelt op hoe vol een batterij is, dan hebben we het inderdaad wel gezien. Daarnaast kozen deelnemers tijdens het winkelen naar eigen behoefte voor een reeks andere producten.
Blogging, monitoring your reputation, producing and sharing content, creating and optimising your profiles, responding to posts and comments are time consuming yet invaluable tasks. But understanding best practices around content organisation and user experience is critical to making sure your visitors find what they are looking for, so hiring a professional could be a lifeline.
Na afloop vulden ze een vragenlijst in waarin de herinnering van de advertentie werd gemeten. Het is denk ik vooral belangrijk dat we onthouden dat techniek maar een middel is, en geen doel op zich.Video capture software uk
Best slideshow app for ipad 4
Flash landing page templates free vector


Comments to «Facts about marketing and advertising websites»

  1. ulduzlu_gece Says:
    Back up your totally free editor apple makes their own video editing.
  2. EFIR_BOY Says:
    And have helped distinctive guerilla techniques for have preceding.
  3. ROCKER93 Says:
    Eat up over 1/2 gigabyte of hard drive programs are not compatible.